El-Fatiha

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:001

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:002

  Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

  Svaka hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova.

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:003

  Milostivog, Samilosnog,

  Svemilosnom, Milostivom.

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:004

  Vladara Dana sudnjeg,

  Vladaru Dana sudnjeg.

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:005

  Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

  Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo.

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:006

  Uputi nas na Pravi put,

  Uputi nas na Pravi put.

  Pristup, Mekka, 7 ajeta 001:007

  na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

  Na put onih kojima si blagodati podario. A ne na put onih na koje se srdžba izlila, niti na put onih koji su zalutali.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović