Al-Asr

  Vrijeme, Mekka, 3 ajeta 103:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vrijeme, Mekka, 3 ajeta 103:001

  Tako mi vremena –

  Tako mi vremena,

  Vrijeme, Mekka, 3 ajeta 103:002

  čovjek, doista, gubi,

  doista je čovjek na gubitku,

  Vrijeme, Mekka, 3 ajeta 103:003

  samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

  samo nisu oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima Istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović