An-Nasr

  Pomoc, Medina, 3 ajeta 110:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pomoc, Medina, 3 ajeta 110:001

  Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

  Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

  Pomoc, Medina, 3 ajeta 110:002

  i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze –

  i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze,

  Pomoc, Medina, 3 ajeta 110:003

  ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

  ti slavi i veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On zaista pokajanje stalno prima.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović