Al-Masad

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:001

  Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

  Neka propadnu ruke Ebu Lehebove, i propao je!

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:002

  Neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,

  Neće mu biti od koristi imetak njegov, a ni ono što je stekao,

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:003

  ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,

  ući će on sigurno u vatru rasplamsalu,

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:004

  i žena njegova, koja spletkari;

  i žena njegova što drvlje nosi;

  Plamen, Mekka, 5 ajeta 111:005

  o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

  o vratu njenu bit će uže od ličine usukane!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović