Al-Ihlas

  Iskrenost, Mekka, 4 ajeta 112:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Iskrenost, Mekka, 4 ajeta 112:001

  Reci: "On je Allah – Jedan!

  Reci: "On je Allah- Jedan!

  Iskrenost, Mekka, 4 ajeta 112:002

  Allah je Utočište svakom!

  Allah je Es-Samed!

  Iskrenost, Mekka, 4 ajeta 112:003

  Nije rodio i rođen nije,

  Nije rodio i rođen nije,

  Iskrenost, Mekka, 4 ajeta 112:004

  i niko Mu ravan nije!"

  i niko Mu ravan nije!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović