An-Nas

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:001

  Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

  Reci: "Utječem se Gospodaru ljudi,

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:002

  Vladara ljudi,

  Vladaru ljudi,

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:003

  Boga ljudi,

  Bogu ljudi,

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:004

  od zla šejtana-napasnika,

  od zla šejtana - koji nanosi zle misli pa se skrije,

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:005

  koji zle misli unosi u srca ljudi –

  koji zle misli unosi svijetu u grudi;

  Ljudi, Mekka, 6 ajeta 114:006

  od džina i od ljudi!"

  svijetu džina i ljudi."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović