Al-Higr

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:001

  Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!

  Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:002

  Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.

  Oni koji ne vjeruju često će žaliti što muslimani nisu bili.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:003

  Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!

  Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavarava nada - znat će oni!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:004

  A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,

  A nijedno naselje nismo uništili a da mu nije propisan određeni rok.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:005

  nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj.

  Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme mu određeno.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:006

  Oni govore: "Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, uistinu, lud!

  Oni govore: "Hej ti kome se Opomena objavljuje, ti si uistinu lud!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:007

  Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!"

  Zašto nam meleke ne dovedeš, ako si jedan od iskrenih?!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:008

  Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju.

  Mi meleke šaljemo samo s Istinom, a da ih pošaljemo, tada se njima ne bi vremena dalo.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:009

  Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!

  Mi, uistinu, Opomenu objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:010

  I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali

  I prije tebe poslanike smo narodima prijašnjim slali.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:011

  i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali.

  I nijedan im poslanik nije došao a da mu se nisu izrugivali.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:012

  Eto tako Mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika,

  Eto, tako dajemo da to uđe u srca prestupnika.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:013

  oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.

  Oni u njega neće vjerovati, a već je primijenjena zakonitost kažnjavanja na narodima prijašnjim.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:014

  Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,

  Kad bismo im kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:015

  opet bi oni, zacijelo, rekli: "Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!"

  opet bi oni, sigurno, rekli: "Pogledi očiju su nam opijeni, štaviše, mi smo ljudi opčinjeni.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:016

  Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili

  Mi smo na nebu velike zvijezde stvorili i okitili ga za one koji posmatraju.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:017

  i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog;

  I zaštitili smo ga od svakog šejtana prokletog.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:018

  a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.

  A onoga koji kradom prisluškuje stiže plamen vidljivi.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:019

  A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste,

  A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine postavili i učinili da na njoj sve s mjerom raste.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:020

  i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.

  I tu smo vam dali sve što je za život potrebno, a i onima koje vi ne hranite.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:021

  I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.

  I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo po mjeri određenoj.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:022

  Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.

  Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo vodu pa vas njome napajamo - vi je niste u stanju zadržati.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:023

  I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni,

  I samo Mi dajemo život i smrt, i samo Mi sve nasljeđujemo.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:024

  i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći,

  I samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:025

  a On, Gospodar tvoj će ih, zaista, sve sabrati. On je mudar i sve zna.

  A On, Gospodar tvoj, zaista će ih sabrati. On je Mudri i Sveznajući.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:026

  Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog,

  Mi smo stvorili Adema od suhe gline; od blata glatkoga.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:027

  a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.

  A još prije stvorili smo džine od vatre užarene.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:028

  I kad Gospodar tvoj reče melekima: "Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog,

  I kad Gospodar tvoj reče melecima: "Ja ću stvoriti čovjeka od suhe gline, od blata glatkoga.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:029

  i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!"

  I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu na sedždu padnite!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:030

  svi meleki su se, zajedno, poklonili,

  Svi meleki su skupa sedždu učinili,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:031

  osim Iblisa; on se nije htio s njima pokloniti.

  osim Iblisa; on je odbio da bude s onim koji su sedždu učinili.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:032

  "O, Iblise" – reče On – "zašto se ti ne htjede pokloniti?"

  "O Iblise", reče On, "zašto nisi bio s onima koji su sedždu učinili?"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:033

  "Nije moje" – reče – "da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog."

  "Nije moje da učinim sedždu čovjeku koga si stvorio od suhe gline, od blata glatkoga."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:034

  "Onda izlazi iz Dženneta" – reče On – "nek si proklet

  "Onda izlazi iz Dženneta", reče On, "zaista si proklet!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:035

  i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!"

  I neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjega!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:036

  "Gospodaru moj" – reče on – "daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!"

  "Gospodaru moj", reče on, "daj mi vremena do Dana kad će oni biti oživljeni!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:037

  "Daje ti se rok" – reče On –

  "Daje ti se vrijeme", reče On,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:038

  "do Dana već određenog."

  "do Dana već određenog."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:039

  "Gospodaru moj" – reče – "zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem,

  "Gospodaru moj", reče, "kao što si me u zabludu doveo, tako ću i ja njima na Zemlji poroke lijepim činiti i sve ću ih zavesti,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:040

  osim među njima Tvojih robova iskrenih."

  osim Tvojih iskrenih robova među njima."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:041

  "Ove ću se istine Ja držati" – reče On:

  "Ovo je Pravi put k Meni", reče On.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:042

  "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih."

  "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih;

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:043

  Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,

  za sve njih Džehennem će odredište biti,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:044

  on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.

  on sedam kapija ima i kroz svaku će određen broj njih proći."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:045

  Oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvōrā biti.

  Zaista će bogobojazni u džennetskim baščama i pored izvora biti.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:046

  "Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!"

  "Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:047

  I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti,

  Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti; kao braća će biti, jedni naspram drugih oni će na divanima sjediti.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:048

  tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.

  Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:049

  Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv,

  Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Oprostitelj grijeha, Milostivi,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:050

  ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!

  ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:051

  I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim –

  I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:052

  kada su mu ušli i rekli: "Mir!" – on je rekao: "Mi smo se vas uplašili."

  kada su mu ušli i rekli: "Selam!", on je rekao: "Prepali smo vas se!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:053

  "Ne plaši se!" – rekoše – "donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati."

  "Ne plaši se!", rekoše, "donosimo ti radosnu vijest, imat ćeš sina koji će znan biti."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:054

  "Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?" – reče on – "čime me radujete?"

  "Donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?", reče on, "čime ćete me obradovati?"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:055

  "Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti" – rekoše oni – "zato nadu ne gubi!"

  "Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti", rekoše oni, "zato ne budi među očajnicima!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:056

  "Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli" – reče on

  "A ko osim oni koji su zabludjeli gubi nadu u milost svoga Gospodara?!", reče on.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:057

  i upita: "A šta vi hoćete, o izaslanici?"

  I upita: "A koji je tačno razlog vašeg dolaska, o izaslanici?"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:058

  "Mi smo poslani narodu nevjerničkom" – rekoše –

  "Mi smo", rekoše, "zaista, bili poslani i narodu koji je prestupe činio,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:059

  "samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti,

  izuzev Lutove porodice, njih ćemo, zaista, sve spasiti,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:060

  osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti."

  osim žene njegove, ona će, odredili smo, biti od onih koji će ostati i kaznu iskusiti."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:061

  I kad izaslanici dođoše Lutu,

  I kad izaslanici dođoše do Lutove porodice,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:062

  on reče: "Vi ste, doista, ljudi neznani!"

  on reče: "Vi ste, doista, ljudi neznani!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:063

  "Ne!" – rekoše oni. "Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,

  "Ne", rekoše oni. "Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:064

  donosimo ti ono što će se, sigurno, dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.

  donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:065

  Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje!"

  Izvedi porodicu svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, i idite tamo gdje vam se naređuje!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:066

  I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.

  I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:067

  U to dođoše stanovnici grada, veseli.

  I dodoše stanovnici grada, veseli.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:068

  "Ovo su gosti moji" – reče on – "pa me ne sramotite,

  "Doista su ovo moji gosti", reče, "pa me ne sramotite,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:069

  i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!"

  i bojte se Allaha, i mene ne ponižavajte!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:070

  "A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš?" – povikaše oni.

  "A zar ti nismo zabranili da muški svijet ugošćavaš?"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:071

  "Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih!" – reče on.

  On reče: "Evo vam za brak kćeri mojih, ako to hoćete učiniti!"

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:072

  A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.

  A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svom lutali.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:073

  I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,

  I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:074

  i Mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili –

  i Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje, i na njih smo kišu grumenja od skamenjene gline sručili.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:075

  to su, zaista, pouke za one koji posmatraju –

  U tome su, zaista, znaci za one koji o tome pronicljivo razmišljaju,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:076

  on je pored puta, i sada postoji;

  a naselje je baš uz postojeći put.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:077

  to je doista pouka za one koji vjeruju.

  U tome su, zaista, znaci za one koji vjeruju.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:078

  A i stanovnici Ejke su bili nevjernici,

  A i stanovnici Ejke bili su zulumćari,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:079

  pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi.

  pa smo ih kaznili, i oba naselja su uz put koji se vidi.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:080

  I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,

  I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:081

  a Mi smo im dokaze Naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli.

  a Mi smo im znakove Naše bili dali, ali su se oni od njih okretali.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:082

  Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,

  Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:083

  pa i njih u svitanje strašan glas zadesi

  pa i njih u svitanje strašan glas zadesi,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:084

  i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli.

  i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su stjecali.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:085

  Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,

  Mi smo nebesa i Zemlju i ono između njih s Istinom stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:086

  Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući. –

  Gospodar tvoj je, zaista, Stvoritelj svega, Sveznajući.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:087

  Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. –

  Mi smo ti dali sedam ajeta, koji se ponavljaju a i Kur'an veličanstveni.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:088

  Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi

  Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekima od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:089

  i reci: "Ja samo javno opominjem" –

  i reci: "Ja sam samo upozoritelj jasni."

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:090

  kao što smo sljedbenike Knjige opomenuli,

  Isto tako smo i urotitelje opomenuli,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:091

  one koji Kur'an na dijelove dijele.

  one koji Kur'an na dijelove podijeliše.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:092

  I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati

  I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:093

  za ono što su radili!

  za ono što su radili!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:094

  Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani,

  Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i višebožaca se okani.

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:095

  Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju,

  Zaista ćemo te sačuvati onih koji se rugaju,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:096

  koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znaće oni!

  koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znat će oni!

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:097

  Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore,

  Mi dobro znamo da ti se u prsima steže zbog onoga što oni govore,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:098

  zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj,

  zato, veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i budi od onih što na sedždu padaju,

  Stijena, Mekka, 99 ajeta 015:099

  i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!

  i Gospodaru svome ibadet čini sve dok ti smrt - ono što je neupitno - ne dođe!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović