Maryam

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:001

  Kāf Hā Jā Ajīn Sād.

  Kāf Hā Jā Ajīn Sād.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:002

  Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

  Ovo je spomen o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:003

  kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,

  kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:004

  i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

  i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, razočaran ostao.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:005

  Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

  Bojim se rođaka mojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe nasljednika,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:006

  da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan."

  da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da se s njime bude zadovoljno."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:007

  "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."

  "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu biti Jahja, nikoga prije njemu sličnim nismo učinili."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:008

  "Gospodaru moj" – reče on – "kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?"

  "Gospodaru moj", reče on, "kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:009

  "Eto tako!" – reče. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.'"

  "Eto tako", reče. Gospodar tvoj je rekao: "To je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:010

  "Gospodaru moj" – reče – "daj mi neki znak!" – "Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."

  "Gospodaru moj", reče, "daj mi neki znak." "Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:011

  I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: "Hvalite Ga ujutro i navečer!"

  I on izađe iz odaje svoje u kojoj se molio pred narod svoj i znakom im dade na znanje: "Veličajte Ga i slavite ujutro i navečer."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:012

  "O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!" – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio

  "O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!", a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:013

  i nježnost i čednost, i čestit je bio

  i nježnost i čednost, i bogobojazan je bio,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:014

  i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.

  i roditeljima svojim bio je dobar, i nije bio drzak i neposlušan.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:015

  I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

  I sigurnost je imao na dan kada se rodio i na dan kada je umro, a imat će je i na dan kada bude proživljen!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:016

  I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

  I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:017

  i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

  i od njih zaklon uzela, Mi smo k njoj Našeg meleka poslali i on joj se pokazao u ljudskom potpunom obliku.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:018

  "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" – uzviknu ona.

  "Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!", uzviknu ona.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:019

  "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" – reče on – "da ti poklonim dječaka čista!"

  "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga'', reče on, "da ti poklonim dječaka čista!"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:020

  "Kako ću imati dječaka" – reče ona – "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"

  "Kako ću imati dječaka?", reče ona, "kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:021

  "To je tako!" – reče on. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"

  A on reče: "Tako je Gospodar tvoj rekao: 'To je meni lahko, i zato da ga učinimo da bude znak ljudima i milost naša.' Tako je unaprijed određeno."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:022

  I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

  I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:023

  I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" – uzviknu ona.

  I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!", povika ona.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:024

  I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.

  I on je, niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj dao je da niže tebe potok poteče.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:025

  Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,

  Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svježe,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:026

  pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.'"

  pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."'

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:027

  I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo" – rekoše oni – "učinila si nešto nečuveno!

  I dođe ona s njim narodu svome, noseći ga. "O Merjema!'', rekoše oni, "učinila si nešto nečuveno!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:028

  Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."

  Hej ti, koja ličiš Harunu otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila bludnica!"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:029

  A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" – rekoše.

  Ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?", rekoše oni.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:030

  "Ja sam Allahov rob" – ono reče – "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

  "Ja sam Allahov rob", reče on, "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:031

  i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,

  i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da dok god sam živ, namaz obavljam i zekat udjeljujem,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:032

  i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.

  i da majci svojoj dobar budem, a neće me učiniti silnikom, nesretnikom.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:033

  I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"

  I neka je sigurnost nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kad budem iz mrtvih proživljen."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:034

  To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.

  To je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:035

  Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" – i ono bude.

  Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvišen je On! Kad nešto odredi, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:036

  Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

  Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato u ibadetu budite samo Njemu! To je Pravi put.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:037

  I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!

  I grupacije među sljedbenicima Knjige su se o njemu podvojile, pa teško onima koji ne vjeruju kad budu na Danu velikom prisutni.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:038

  Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!

  Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti na Dan kada Nam dođu! A zulumćari su sada u očitaj zabludi!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:039

  I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.

  I upozori ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su u nemaru i oni ne vjeruju.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:040

  Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.

  Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:041

  Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

  Spomeni u Knjizi Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:042

  Kada je rekao ocu svome: "O oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?

  Kada je rekao ocu svome: "O oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti?

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:043

  O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;

  O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:044

  o oče moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;

  Oče moj, ne pokoravaj se šejtanu, šejtan je Svemilosnom uvijek neposlušan;

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:045

  o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug" –

  oče moj, bojim se da te od Svemilosnog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:046

  otac njegov je rekao: "Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!"

  Otac njegov je rekao: "Zar mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me zadugo napusti."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:047

  "Mir tebi!" – reče Ibrahim. "Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.

  "Selam tebi!", reče Ibrahim. "Molit ću Gospodara svog da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:048

  I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome."

  I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha molite, i Gospodara svoga ću moliti; nadam se da dovom koju uputim Gospodaru mome neću razočaran biti."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:049

  I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo

  Pošto ih je napustio i one koje su, mimo Allaha, obožavali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:050

  i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.

  i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:051

  I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.

  I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio odabran i bio je poslanik, vjerovjesnik.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:052

  Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,

  Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:053

  i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.

  i darovali mu, iz milosti Naše, kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:054

  I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,

  I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:055

  i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.

  Naređivao je porodici svojoj da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njime zadovoljan.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:056

  I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,

  I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:057

  i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

  i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:058

  To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.

  To su vjerovjesnici koje je Allah blagodatima obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Svemilosnog učili, oni bi na sedždu padali i plakali.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:059

  A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;

  Njih smijeniše naraštaji koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će na propast naići;

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:060

  ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući,

  izuzev onih koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:061

  u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti –

  U vrtove Adna koje je Svemilosni robovima Svojim kao nešto što je čulima nedokučivo obećao, a obećanje Njegovo će se, doista, ispuniti,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:062

  u njima prazne besjede neće slušati, već samo: "Mir!" i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.

  u njima prazne besjede neće slušati, već samo: "Selam!" -i u njima će ujutro i navečer opskrbljeni biti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:063

  Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.

  Dat ćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude Allaha bojao i grijeha klonio.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:064

  "Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga" – govoriće. Gospodar tvoj ne zaboravlja.

  "A mi silazimo samo po naredbi Gospodara tvoga. Njemu pripada ono što je pred nama i ono što je za nama, i što je između toga. A Gospodar tvoj nije zaboravan."

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:065

  On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko?

  On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato samo Njemu ibadet čini i u tome budi ustrajan! Znaš li da ima neko Njemu sličan?

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:066

  Čovjek kaže: "Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?"

  Čovjek govori: "Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:067

  A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?

  A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:068

  I tako mi Gospodara tvoga, Mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,

  Tako mi Gospodara tvoga, Mi ćemo i njih i šejtane skupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:069

  a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili,

  a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Svemilosnom najdrskiji bili,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:070

  jer Mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

  jer Mi najbolje znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:071

  I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!

  I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:072

  Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.

  Zatim ćemo one koji su se Allaha bojali i grijeha klonili spasiti, a zulumćare ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:073

  Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: "Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?"

  Kada su im se Naši razgovijetni ajeti učili, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: "Koja od ove dvije skupine ima bolje nastanbe i ljepša sastajališta?"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:074

  A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!

  A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom bolji bili?!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:075

  Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život dâ!" – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje –

  Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Svemilosni produži zabludu!" Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:076

  i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

  Allah će povećati uputu onima koji su na Pravom putu! A dobra djela, koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:077

  Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Naše ne vjeruje i govori: "Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!"

  Zar nisi vidio onoga koji u ajete Naše ne vjeruje i govori: "Zacijelo će mi biti dat imetak i djeca!"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:078

  Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?

  Ili je on u ono što je čulima nedokučivo prodro ili je od Svemilosnog obećanje primio?!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:079

  Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,

  Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu znatno produžiti,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:080

  a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat će Nam se vratiti.

  a ono o čemu on govori - naslijediti i sam samcat će Nam se vratiti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:081

  Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.

  I oni mimo Allaha prihvataju božanstva da im budu snaga.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:082

  A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.

  Ali, ne! Božanstva će poreći obožavanje njihovo, i bit će im protivnici.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:083

  Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?

  Zar ne vidiš da Mi šejtane na nevjernike šaljemo da ih što više na zlo navraćaju?

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:084

  Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polako dane odbrajamo!

  Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrojavamo.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:085

  Onoga Dana kada čestitē kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,

  Na Dan kada bogobojazne, kao uzvanike, pred Svemilosnim sakupimo,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:086

  a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,

  a kad u Džehennem žedne grešnike potjeramo,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:087

  niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti.

  niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga ko je obećanje od Svemilosnog uzeo!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:088

  Oni govore: "Milostivi je uzeo dijete!" –

  Oni govore: "Svemilosni je uzeo dijete!"

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:089

  Vi, doista, nešto odvratno govorite!

  Vi, doista, nešto krupno govorite!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:090

  Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe

  Gotovo da se od toga nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:091

  što Milostivom pripisuju dijete.

  što Svemilosnom pripisuju dijete!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:092

  Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –

  A Svemilosnom ne treba to da uzima dijete!

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:093

  ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!

  Ta, svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, doći Svemilosnom kao robovi.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:094

  On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio,

  On ih je sve znanjem obuhvatio i svakoga napose izbrojio,

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:095

  i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.

  i svi će Mu na Kijametskom danu doći pojedinačno.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:096

  One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.

  One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:097

  Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.

  Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime bogobojazne obradovao, a iskvarene ljude upozorio.

  Merjema, Mekka, 98 ajeta 019:098

  A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?

  A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović