Al-Anbiya

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:001

  Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.

  Ljudima se bliži čas polaganja računa, a oni u gafletu, okreću se.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:002

  I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju

  I ne dođe im ništa novo od Opomene od Gospodara njihova čemu se, slušajući to, ne podsmjehuju

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:003

  srcā rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?"

  srca nehajnih. Oni koji su zulum počinili tajno se sašaptavaše: "Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi?! Zar ćete se prikloniti vradžbini, a vidite da to jest?!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:004

  "Gospodar moj zna" – reče on – "šta se govori i na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!"

  "Gospodar moj zna", reče on, "šta se govori na nebu i na Zemlji; On je Svečujući i Sveznajući!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:005

  Oni, čak, govore: "To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!"

  Oni čak, govore: "To su samo zbrkani snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakav znak kao što su i prijašnji poslanici s time slati!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:006

  Nijedan grad koji smo Mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati?

  Nijedno naselje koje smo Mi prije njih uništili nije povjerovalo, pa zar će oni povjerovati?

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:007

  I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi!

  I prije tebe smo samo ljude - muškarce kao poslanike slali i objavljivali im, zato pitajte ljude od znanja, ako vi ne znate!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:008

  Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili.

  Mi ih nismo stvorili kao tijela koja žive bez hrane, niti su oni besmrtni bili.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:009

  Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli, spašavali, a one koji su nevaljali bili uništavali.

  Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli spasavali, a one koji su pretjerali, uništavali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:010

  Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?

  Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj vam je opomena, pa zašto ne razumijete?

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:011

  A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli!

  A koliko smo samo uništili naselja koja su zulum činila i poslije kojih smo druge narode podigli!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:012

  I čim bi silu Našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali.

  I čim bi silu našu osjetili, iz njih bi se razbježali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:013

  "Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati."

  "Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda ćete biti priupitani?!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:014

  "Teško nama" – oni bi govorili – "mi smo, zaista, nevjernici bili!"

  "Teško nama", oni bi govorili, "mi smo, zaista, zulumćari bili."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:015

  I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim.

  I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:016

  Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo.

  Mi nismo stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih, igrajući se.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:017

  Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo,

  Da smo htjeli uzeti neku zabavu, uzeli bismo je od Nas, ali Mi to ne činimo.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:018

  nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!

  Međutim, Istinom suzbijamo laž, Istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog toga što Ga lažno opisujete.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:019

  Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se,

  Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu budu pokorni, i ne zamaraju se,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:020

  hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.

  hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:021

  Zar će kumiri, koje oni od zemlje prave, mrtve oživiti?

  Zar božanstva koja oni od zemlje pripravljaju mogu mrtve oživiti?!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:022

  Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!

  A da na njima - Zemlji i nebesima ima drugih istinskih božanstava osim Allaha, i na jednom i na drugom reda bi nestalo. Pa neka je uzvišen Allah, Gospodar Arša, od onoga što Mu u obožavanju pridružuju!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:023

  On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.

  On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:024

  Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: "Dokažite!" Ova Knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću.

  Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: "Dajte vaš dokaz! Ovo je opomena za one koji su sa mnom, a i opomena za one koji su bili prije mene." Međutim, većina njih ne zna Istinu, pa se okreću.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:025

  Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!"

  Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: "Nema istinskog boga osim Mene, zato Meni ibadet činite!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:026

  Oni govore: "Milostivi ima dijete!" Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.

  Oni govore: "Svemilosni je uzeo dijete!", Uzvišen neka je On! A meleci su samo robovi poštovani.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:027

  Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.

  Oni ne govore dok to On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:028

  On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz strahopoštovanja prema Njemu, brižni.

  On zna šta su radili i šta će raditi, i oni će se samo za onoga s kim On bude zadovoljan zauzimati, a oni i sami, iz straha prema Njemu, strepe.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:029

  A onoga od njih koji bi rekao: "Ja sam, doista, pored Njega, bog!" – kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo mnogobošce.

  A onoga od njih koji bi rekao: "Ja sam, doista, pored Njega, bog!", kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo zulumćare.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:030

  Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?

  Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili spojeni, pa smo ih Mi razdvojili, i da Mi od vode sve živo stvaramo?! Pa zar neće vjerovati?!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:031

  Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali.

  Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potrese, i po njima smo prolaze i staze učinili da bi oni kuda žele stizali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:032

  I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu.

  A nebo smo učinili svodom čuvanim, a oni se od Njegovih znakova okreću.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:033

  I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.

  I On je Taj Koji je stvorio noć i dan, i Sunce i Mjesec, i svi oni u svemiru plove.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:034

  Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?

  I Mi nismo nijednom čovjeku prije tebe dali vječnost; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:035

  Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.

  Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu, i Nama ćete se vratiti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:036

  Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: "Je li to onaj koji vaše bogove huli?" A oni sami ne vjeruju kada se spomene Milostivi.

  Kada te vide oni koji ne vjeruju, samo ti se rugaju: "Je li to onaj koji vaše bogove huli?" A oni sami ne vjeruju kad se spomene Svemilosni.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:037

  Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazaću Ja vama, doista, dokaze Svoje, zato Me ne požurujte!

  Čovjek je stvoren sklon žurbi. Pokazat ću vam znakove Svoje, zato Me ne požurujte.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:038

  Oni govore: "Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"

  Oni govore: "Kada će već jednom to prijeteće obećanje, ako istinu govorite?"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:039

  A da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih, i da im niko neće moći pružiti pomoć,

  A kad bi nevjernici samo znali vrijeme kada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih, i da im niko neće moći pružiti pomoć.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:040

  nego će im nenadano doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati!

  Naprotiv, ona će im nenadano doći i zaprepastiti ih i oni je neće moći odagnati, a neće im se ni vremena dati.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:041

  I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.

  I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:042

  Reci: "Ko će vas od Milostivog noću i danju štititi?" Niko! Pa ipak oni od Kur'ana glave okreću.

  Reci: "Ko će vas umjesto Svemilosnog noću i danju štititi?!" Pa, ipak, oni se od Opomene Gospodara svoga okreću.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:043

  Zar će ih njihova božanstva, a ne Mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći, i niko nevjernike od Naše kazne ne može pod okrilje uzeti!

  Zar oni imaju božanstva, osim Nas, koja će ih odbraniti?! Ona sama sebi ne mogu pomoći, niti se od Nas mogu zaštititi.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:044

  Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da Mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?!

  Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju tako da im se život u tome oduljio, A zar oni ne vide da Mi Zemlju s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako da oni budu pobjednici?!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:045

  Reci: "Ja vas opominjem Objavom!" – ali, gluhi ne čuju poziv kad se opominju.

  Reci: "Ja vas upozoravam Objavom!", ali, gluhi ne čuju poziv kada ih se upozorava.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:046

  A da ih samo dašak kazne Gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali: "Teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili!"

  A da ih samo dašak kazne Gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali: "Teško nama, doista smo zulumćari bili!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:047

  Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.

  I postavit ćemo tačne tezulje za vaganje kad Kijametski dan bude, pa se nikome neće zulum učiniti. A ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo to iznijeti na vidjelo. Dovoljni smo da račune svodimo.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:048

  Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se budu grijeha klonili,

  Mi smo Musau i Haranu dali Furkan, svjetlo i opomenu za bogobojazne.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:049

  za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i koji od časa oživljenja budu strepjeli.

  za one koji se budu Gospodara svoga bojali i u osami, i koji od časa oživljavanja budu strepjeli.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:050

  A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete?

  I ovo je Opomena blagoslovljena koju objavljujemo, pa zar da je vi poričete?!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:051

  Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali.

  Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:052

  Kad on ocu svome i narodu svome reče: "Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?"

  Kad on ocu svome i narodu svome reče: "Kakvi su ovo kumiri kojima se tako predano klanjate?",

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:053

  Oni odgovoriše: "I naši preci su im se klanjali."

  oni odgovoriše: "Našli smo naše pretke da ih obožavaju."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:054

  "I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi" – reče.

  "I vi ste, a i preci vaši, bili u očitaj zabludi", reče.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:055

  "Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ?" – upitaše oni.

  "Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ?", upitaše oni.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:056

  "Ne" – reče – "Gospodar vaš je Gospodar nebesa i Zemlje, On je njih stvorio, i ja ću vam to dokazati.

  "Ne", reče. "Gospodar vaš je Gospodar nebesa i Zemlje. On je njih stvorio, i ja sam vam za to jedan od svjedoka.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:057

  Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite, vaše kumire udesiti!" –

  Tako mi Allaha, ja ću, doista, vašim kumirima napakostiti nakon što se okrenete i udaljite!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:058

  I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili.

  I porazbija ih on u komade, osim onoga najvećeg, da bi se njemu obratili.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:059

  "Ko uradi ovo sa bogovima našim" – povikaše oni – "zaista je nasilnik!"

  "Ko uradi ovo s bogovima našim?", povikaše oni, "zaista u zulumćare spada."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:060

  "Čuli smo jednog momka kako ih huli" – rekoše – "ime mu je Ibrahim."

  "Čuli smo jednog momka kako ih huli", rekoše, "ime mu je Ibrahim."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:061

  "Dovedite ga da ga ljudi vide" – rekoše – "da posvjedoče."

  "Dovedite ga da ga ljudi vide", rekoše, "da posvjedoče."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:062

  "Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime?" – upitaše.

  "Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime?", upitaše.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:063

  "To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju govoriti" – reče on.

  "To je učinio ovaj najveći od njih; pitajte ih ako umiju govoriti", reče on.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:064

  I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: "Vi ste, zaista, nepravedni!"

  I oni sebi dođoše i rekoše: "Vi ste, zaista, zulumćari!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:065

  Zatim glave oboriše i rekoše: "Ta ti znaš da ovi ne govore!"

  Zatim glave oboriše i rekoše: "Ti znaš da ovi ne govore!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:066

  "Pa zašto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti?" – upita on.

  "Pa zašto onda, umjesto Allaha, obožavate one koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti?", upita on.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:067

  "Teško vama i onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate! Zašto se ne opametite?" –

  "Pa zašto onda, umjesto Allaha, obožavate one koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti?", upita on.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:068

  "Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti!" – povikaše.

  "Spalite ga i bogove svoje pomozite, ako hoćete to da učinite!", povikaše.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:069

  "O vatro" – rekosmo Mi – "postani hladna, i spas Ibrahimu!"

  "O vatro!", rekosmo Mi, "postani hladna, i spas Ibrahimu!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:070

  I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih Mi onemogućismo

  I htjedoše mu spletku skovati, ali ih Mi učinismo gubitnicima najvećim!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:071

  i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili,

  I spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:072

  i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih učinismo dobrim,

  i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba povrh toga, i sve učinismo čestitim.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:073

  i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.

  I učinismo ih vođama da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju, i samo su Nama ibadet činili.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:074

  I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo – to, uistinu, bijaše narod razvratan i zao –

  I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kome su stanovnici njegovi nevaljalštine činili, izbavismo; to, uistinu, bijaše narod buntovan i zao,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:075

  i u milost Našu ga uvedosmo; on je, doista, od onih dobrih.

  i u milost Našu ga uvedosmo; on je, doista, od onih dobrih.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:076

  I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasismo

  I spomeni Nuha - kad u davno vrijeme zavapi, pa Mu se odazvasmo, i njega i njegovu porodicu od jada velikog spasismo,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:077

  i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.

  i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim znakove Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:078

  I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle – i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovu –

  I spomeni Davuda i Sulejmana, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovu,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:079

  i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale; to smo Mi bili kadri učiniti.

  i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha slave i veličaju: sve to Mi smo učinili.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:080

  I naučismo ga da izrađuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem – pa zašto niste zahvalni?

  I naučismo ga da izrađuje pancire za vas da vas štite u borbi sa neprijateljem, pa zašto niste zahvalni?

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:081

  A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo;

  A Sulejmanu vjetar jaki potčinismo, po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:082

  i šejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad njima smo Mi bdjeli.

  i šejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad njima smo Mi bdjeli.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:083

  I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" –

  I Ejjuba, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja snašla, a Ti si Milosnik najmilostiviji."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:084

  odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.

  I Mi mu se odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, porodicu njegovu, i uz njih još toliko, i da bude opomena onima koji su Nama pokorni.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:085

  I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.

  I spomeni Ismaila, i Idrisa, i Zulkifla, a svi su oni bili strpljivi.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:086

  I obasusmo ih milošću Našom, oni doista bijahu dobri.

  I uvedosmo ih u milost Našu, oni doista bijahu čestiti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:087

  I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: "Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!" –

  I spomeni Zunnuna kada srdit ode i pomisli da ga nećemo usmrtiti, pa poslije u tminama zavapi. "Nema istinskog boga osim Tebe, Uzvišen neka si! Ja sam, zaista, bio od onih koji su zulum učinili!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:088

  odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike.

  Pa mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto tako Mi spašavamo vjernike.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:089

  I Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!" –

  I spomeni Zekerijjaa, kada pozva Gospodara svoga: "Gospodaru moj, ne ostavljaj me samog, Ti si Najbolji Nasljednik!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:090

  odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.

  Pa smo mu se odazvali i poklonili mu Jahjaa i suprugu mu izliječili. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:091

  A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo.

  I spomeni onu koja je sačuvala čednost - djevičanstvo svoje, pa smo u nju Naš duh udahnuli, i nju i sina njezina učinili da budu svim svjetovima znamenje.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:092

  Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!

  Doista, ova vaša vjera - jedna je vjera, a Ja sam - vaš Gospodar, pa Meni u ibadetu budite!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:093

  I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se Nama vratiti.

  I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se Nama vratiti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:094

  Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga, sigurno, Mi pribilježili.

  Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo ga sigurno Mi pribilježili.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:095

  A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi uništili neće Nama vratiti.

  A dopušteno nije da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi uništili vrate!

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:096

  I kada se otvore Jedžudž i Medžudž i kada se ljudi budu niz sve strmine žurno spuštali

  I kad se oslobode Je'džudž i Me'džudž i kad se budu niz sve strmine žurno spuštali,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:097

  i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. "Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili; mi smo sami sebi nepravdu učinili!"

  i približi se Istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. "Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili, pa čak smo i zulumćari bili!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:098

  I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bićete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući.

  I vi, i oni koje pored Allaha obožavate, bit ćete gorivo u Džehennemu, a u njega ćete doista ući.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:099

  Da su oni bogovi, ne bi u nj ušli, i svi će u njemu vječno boraviti,

  Da su oni bogovi, ne bi u njega ušli, i svi će u njemu vječno boraviti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:100

  u njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti.

  U njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:101

  A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti,

  A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:102

  huku njegovu neće čuti, i vječno će u onome što im budu duše željele uživati,

  Huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati;

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:103

  neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: "Evo ovo je vaš dan, vama obećan!" –

  neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekati: "Evo, ovo je Dan vaš koji vam je obećavan!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:104

  onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.

  Na Dan kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, to je obećanje Naše, Mi ćemo, doista, to učiniti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:105

  Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.

  Mi smo u Zeburu, poslije Opomene, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:106

  U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali,

  U ovom je doista saopćenje za ljude koji budu Allahu robovali,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:107

  a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.

  a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:108

  Reci: "Meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog, zato se samo Njemu klanjajte!"

  Reci: "Meni se objavljuje da je vaš Bog- Jedan Bog, pa samo Njemu budite predani!"

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:109

  I ako oni leđa okrenu, ti reci: "Ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti;

  A ako se oni okrenu, ti reci: "Ja sam vas sve, bez razlike, obavijestio, a ne znam da li je blizu ili daleko Ono što vam se kao prijetnja obećava."

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:110

  On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete,

  On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete,

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:111

  a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme."

  a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme.

  Vjerovjesnici, Mekka, 112 ajeta 021:112

  "Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!" – reče on – "a od Gospodara našeg, Milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite."

  "Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!", reče on, "a Gospodar naš Svemilosni jeste Onaj od Kojega treba tražiti pomoć protiv onoga čime Ga opisujete."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović