Al-Muminun

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:001

  Ono što žele – vjernici će postići,

  Uspjeli su vjernici!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:002

  oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

  oni koji su u svom namazu skrušeni,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:003

  i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

  i koji se od besmislica okreću,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:004

  i koji milostinju udjeljuju,

  i koji zekat - čišćenje izvršavaju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:005

  i koji stidna mjesta svoja čuvaju –

  i koji stidna mjesta svoja čuvaju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:006

  osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

  osim od supruga svojih ili onih koje su u posjedu njihovu; oni, doista, neće biti prekoreni;

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:007

  a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju –

  a oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu;

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:008

  i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,

  i koji na povjerene im amanete i obaveze svoje paze,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:009

  i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –

  i koji namaze svoje ustrajno čuvaju

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:010

  oni su dostojni nasljednici,

  oni su baš nasljednici,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:011

  koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

  koji će Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:012

  Mi čovjeka od bîti zemlje stvaramo,

  Mi smo, zaista, čovjeka od uzorka gline stvorili,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:013

  zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,

  zatim činimo da kao kap sjemena u stanište pripremljeno dospije,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:014

  pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!

  pa onda kap sjemena ugruškom stvorimo, zatim od ugruška zakvačak stvorimo, pa od zakvačka kosti stvorimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oformimo, pa neka je uzvišen Allah, Najbolji Stvoritelj!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:015

  Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,

  Vi ćete, poslije toga, zaista, pomrijeti,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:016

  zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.

  zatim ćete, na Kijametskom danu, oživljeni biti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:017

  Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;

  Mi smo sedam slojeva nebeskih iznad vas stvorili, i Mi prema stvorenjima nismo nemarni.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:018

  Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –

  Mi s neba s mjerom vodu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo - a kadri smo i da je odvedemo

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:019

  i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –

  i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove - u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:020

  i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.

  i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje, i začin je onima koji jedu.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:021

  I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,

  I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:022

  i na njima, i na lađama se vozite.

  i na njima, i na lađama se vozite.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:023

  Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: "O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?"

  Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: "O narode moj, samo Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se sačuvati nećete?!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:024

  Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: "Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,

  Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: "Ovo je čovjek kao i vi, samo hoće da nad vama bude odlikovan. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:025

  on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!"

  on nije ništa doli čovjek u ludilu, pa sačekajte s njim vrijeme neko!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:026

  "Gospodaru moj" – reče on – "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"

  "Gospodaru moj", reče on, "pomozi mi, zato što me u laž utjeruju!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:027

  I Mi mu objavismo: "Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.

  Pa mu Mi objavismo: "Lađu pred očima Našim i po objavi Našoj pravi, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po dvoje - mužjaka i ženku, i porodicu svoju, ali ne i one od njih za koje je prethodila Riječ, i ne obraćaj Mi se za one koji su zulum učinili, jer će, doista, biti potopljeni.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:028

  Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci: 'Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!'

  Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe, reci: 'Hvala Allahu, Koji nas je spasio naroda zulumćarskog!'

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:029

  I reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!'"

  i reci: 'Gospodaru moj, spusti me na blagoslovljeno mjesto, Ti si najbolji Nastanitelj!'"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:030

  U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.

  U tome su, zaista, znakovi, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:031

  Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali,

  Poslije njih smo druge ljude stvorili

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:032

  i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: "Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?"

  i jednog između njih smo im kao poslanika poslali: "Samo Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se sačuvati nećete?!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:033

  Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili: "On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;

  Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, koje su poricale da će na ahiretu biti oživljeni, i kojima smo dali da u životu na dunjaluku raskošno žive, govorile: "On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:034

  i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.

  i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti gubitnici.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:035

  Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?

  Zar vama on da obećava da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista, oživljeni biti?!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:036

  Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!

  Daleko je, daleko ono što vam se obećava!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:037

  Postoji samo život na ovome svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti.

  "Postoji samo naš život dunjalučki, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:038

  On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo."

  On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:039

  "Gospodaru moj" – zamolio bi on – "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"

  "Gospodaru moj", zamolio je on, "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:040

  "Uskoro će se oni pokajati!" – odgovorio bi On.

  "Uskoro će se oni kajati!", odgovorio je On,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:041

  I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili – stradao bi narod nasilnički!

  i zasluženo ih je pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili, pa daleko bio narod zulumćarski!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:042

  A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali –

  A zatim smo, poslije njih, druga pokoljenja stvorili,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:043

  nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme propasti svoje –

  nijedan narod ne može ubrzati rok svoj određeni, a ne može ga ni odgoditi,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:044

  i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!

  i poslanike, jedne za drugim slali. Kad god bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali; pa daleko bili ljudi koji ne vjeruju!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:045

  Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim

  Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znakovima Našim i dokazom očiglednim

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:046

  faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.

  faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:047

  "Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše?" – govorili su,

  "Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su kao i mi, a narod njihov je roblje naše?", govorili su,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:048

  i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.

  i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:049

  Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli.

  Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:050

  I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.

  A sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili i sklonili ih na jednu plodnu uzvišicu sa staništem i tekućom vodom.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:051

  "O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!

  O poslanici, lijepim - dozvoljenim jelima se hranite i dobra djela činite; Ja, zaista, dobro znam šta vi radite!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:052

  Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!"

  Ova vaša vjera - jedna je vjera a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:053

  A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,

  A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka s onim što imaju radosna.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:054

  zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!

  Pa, ostavi ih u zabludi njihovoj do vremena nekog!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:055

  Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo,

  Misle li oni - da je to što ih opskrbljujemo imetkom i sinovima

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:056

  da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.

  zato što im s dobrima žurimo? Naprotiv, oni ne opažaju!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:057

  Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,

  Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:058

  i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju,

  i oni koji u ajete i znakove Gospodara svoga vjeruju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:059

  i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju,

  i oni koji druge Gospodaru svome nikoga u obožavanju ne pridružuju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:060

  i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru –

  i oni koji od onoga što im je dato udjeljuju, a srca su im puna straha, zato što će se vratiti svome Gospodaru

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:061

  oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.

  oni hitaju da čine dobra djela, i u njima druge pretiču!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:062

  Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti.

  Mi nikoga ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i njima zulum neće biti učinjen!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:063

  Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine.

  Ali, srca njihova su u nemaru prema ovom, a pored toga oni imaju djela koja će sigurno uraditi.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:064

  A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.

  A kad smo patnjom dohvatili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:065

  "Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,

  "Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:066

  vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali;

  vama su ajeti Moji kazivani, ali ste vi natrag uzmicali;

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:067

  dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili."

  oholeći se, i sijeleći o njemu ste buncali."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:068

  Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?

  Zašto oni o Govoru ne promisle, ili im je došlo nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:069

  Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?

  Zar oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:070

  Kako govore: "Džini su u njemu!" Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.

  Zar govore: "Lud je!" Međutim, on im Istinu donosi, ali većina njih prezire Istinu.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:071

  Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.

  Da se Allah za hirovima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Opomenu ali se oni od Opomene svoje okreću.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:072

  Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.

  Ili možda od njih tražiš naknadu?! Pa, naknada Gospodara tvoga bolja je, On je najbolji Opskrbitelj.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:073

  Ti njih pozivaš na Pravi put,

  Ti ih, zaista, pozivaš na Pravi put,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:074

  ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.

  ali oni koji u ahiret neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:075

  I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali.

  I kad bismo im se smilovali i nevolju u kojoj se nalaze od njih otklonili, opet bi oni, sigurno, nastavili u osionosti svojoj lutati.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:076

  Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali,

  Mi smo ih patnjom dohvatili, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su se usrdno molili.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:077

  tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.

  tek kad im kapiju teške patnje otvorimo oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:078

  On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!

  On je Taj Koji vam stvori sluh, i vid, i pamet; a kako malo vi zahvaljujete!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:079

  On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti,

  On je Taj Koji vas rasija po Zemlji, i k Njemu ćete biti sakupljeni,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:080

  On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?

  On je Taj Koji oživljava i usmrćuje, i samo On noć i dan smjenjuje, pa zar ne razumijete?!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:081

  Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.

  Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:082

  Govorili su: "Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?

  Govorili su: "Zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:083

  I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih."

  I nama i, još davno, precima našim to je obećavano, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:084

  Upitaj: "Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?"

  Upitaj: "Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:085

  "Allahova!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto onda ne dođete sebi?"

  "Allahova!", odgovorit će, a ti reci: "Pa zašto se onda ne prisjetite?"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:086

  Upitaj: "Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?"

  Upitaj: "Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veličanstvenog?"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:087

  "Allah!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto se onda ne bojite?"

  "Allah!", odgovorit će, a ti reci: "Pa zašto se onda ne čuvate?!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:088

  Upitaj: "U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?"

  Upitaj: "U čijoj je ruci vlast nad svim - a On uzima u zaštitu i od Njega niko ne može zaštićen biti - znate li?"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:089

  "Od Allaha!" – odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?"

  "To je Allahovo!", odgovorit će, a ti reci: "Pa kako ste onda opčinjeni!?"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:090

  Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci:

  Štaviše, Mi im Istinu donosimo, a oni su, baš, lažljivci.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:091

  Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose;

  Allah nije uzeo Sebi sina i uz Njega nema drugog boga! lnače,svaki bi bog, s onim što je stvorio - radio što bi htio, i jedan drugog bi nadvlađivao. Uzvišenje Allah od onoga čime Ga opisuju;

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:092

  koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

  Znalac i onog što je čulima nedokučivo i onog što je pojavno, pa neka je visoko iznad onih koje Mu pridružuju!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:093

  Reci: "Gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti,

  Reci: "Gospodaru moj, ako ćeš mi pokazati ono što im se prijeteći obećava,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:094

  onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim!"

  onda, Gospodaru moj, ne učini da sam u narodu zulumćarskom."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:095

  A Mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo.

  A Mi, zaista, možemo da ti pokažemo ono što im prijeteći obećavamo.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:096

  Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,

  Ti lijepim na zlo uzvrati, Mi najbolje znamo čime Nas opisuju,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:097

  i reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,

  i reci: "Gospodaru moj, utječem Ti se od nagovaranja šejtanskih,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:098

  i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!"

  i Tebi se, Gospodaru moj, utječem od toga da su uz mene prisutni!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:099

  Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, povrati me

  I tako, kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, vrati me

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:100

  da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!" – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.

  da uradim kakvo dobro u onome što sam propustio!" Nikako!" To su, zaista, riječi koje će on neminovno reći'" - pred njima će prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:101

  Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.

  Pa kad u rog bude puhnuto, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:102

  Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,

  Oni čiji tas s dobrim djelima pretegne, oni će se spasiti,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:103

  a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti,

  a oni čiji tas dobra bude lakši, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti,

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:104

  vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati.

  Vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu biti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:105

  "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?"

  Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:106

  "Gospodaru naš" – reći će – "naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.

  "Gospodaru naš", reći će, "nesreća nas naša nadvladala i bijasmo narod zalutali.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:107

  Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili."

  Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, bili bismo, zaista, zulumćari."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:108

  "Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!" – reći će On.

  "Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!", reći će On.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:109

  "Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!' –

  Kad su neki robovi Moji govorili: "Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, a Ti si Milosnik najbolji!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:110

  vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.

  vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavati.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:111

  Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.

  Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, uspjeli.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:112

  A koliko ste godina na Zemlji proveli?" – upitaće On.

  "A koliko ste godina na Zemlji proveli?", upitat će On.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:113

  "Proveli smo dan ili samo dio dana" – odgovoriće – "pitaj one koji su brojali."

  "Proveli smo, dan ili samo dio dana", odgovorit će, "pitaj one koji su brojali."

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:114

  "Pa da, kratko ste proveli" – reći će On – "da ste samo znali!

  "Pa da, malo ste proveli", reći će On, "da ste samo znali!"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:115

  Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?"

  "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti"

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:116

  I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!

  I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša divnoga!

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:117

  A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.

  A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim račun će polagati, a nevjernici neće uspjeti.

  Vjernici, Mekka, 118 ajeta 023:118

  I reci: "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!"

  I reci: "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Milosnik najbolji!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović