Aš-Šuara

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:001

  Tā Sīn Mīm.

  Ta-sin-mim.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:002

  Ovo su ajeti Knjige jasne!

  Ovo su ajeti Knjige jasne!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:003

  Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?

  Zar ćeš ti sebe uništiti zato što oni neće da budu vjernici?!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:004

  Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli.

  Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba znak poslali pred kojim bi oni svoje šije povili

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:005

  I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.

  I njima ne dođe nijedna nova opomena od Svemilosnoga, a da se od nje ne okrenu.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:006

  Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju.

  I oni poriču, a doći će im vijesti o onome čemu se izruguju.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:007

  Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?

  Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:008

  To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje,

  Zbilja, u tome je Znak, ali većina njih ne vjeruje,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:009

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:010

  A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: "Idi narodu koji se prema sebi ogriješio,

  A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: "Idi narodu zulumćara,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:011

  narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao" –

  narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao",

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:012

  on je rekao: "Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju,

  on je rekao: "Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:013

  da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu,

  Da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; pa daj poslanstvo i Harunu, da mi pomogne;

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:014

  a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju."

  a oni protiv mene optužbu za zlodjela imaju, pa se plašim da me ne ubiju."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:015

  "Neće!" – reče On. "Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.

  "Neće!", reče On. "Idite obojica sa znakovima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:016

  Otiđite faraonu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara svjetova,

  Otiđite faraonu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara svjetova.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:017

  dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama!'"

  Dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama.'"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:018

  "Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?" – reče faraon –

  Faraon reče: "Zar te među nama nismo odgajali dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:019

  "i uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik?"

  I uradio si ono što si uradio i uz to si poricatelj bio!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:020

  "Ja sam onda ono uradio nehotice" – reče –

  "Ja sam onda ono uradio a u zalutale sam spadao", reče

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:021

  "a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio.

  "a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:022

  A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?"

  A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:023

  "A ko je Gospodar svjetova?" – upita faraon.

  "A ko je Gospodar svjetova?", upita faraon.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:024

  "Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete" – odgovori on.

  "Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete", odgovori on.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:025

  "Čujete li?" – reče onima oko sebe faraon.

  "Čujete li?", reče faraon onima oko sebe.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:026

  "Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka" – reče Musa.

  "Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka", reče Musa.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:027

  "Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud" – reče faraon.

  "Poslanik koji vam je poslan, uistinu je lud", reče faraon.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:028

  "Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate" – reče Musa.

  I "Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako razumijete?", reče Musa.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:029

  A faraon reče: "Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!"

  A faraon reče: "Ako budeš kao boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:030

  "Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio?" – upita on.

  "Zar i onda kad ti budem nešto što je očito donio?", upita on.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:031

  "Pa daj ga, ako istinu govoriš!" – reče faraon.

  "Pa daj to, ako istinu govoriš!", reče faraon.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:032

  I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava,

  I Musa baci štap svoj, kad on - zmija očita.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:033

  a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela.

  I ruku svoju izvuče, kad ona, onima koji su gledali - bijela.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:034

  "Ovaj je zaista vješt čarobnjak" – reče glavešinama oko sebe faraon –

  "Ovaj je, zaista, vješt čarobnjak", reče glavešinama oko sebe faraon,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:035

  "hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?"

  "hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:036

  "Ostavi njega i brata njegova!" – rekoše – "a u gradove pošalji da sakupljaju,

  "Ostavi njega i brata njegova!", rekoše, "a u gradove pošalji sakupljače,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:037

  sve čarobnjake vješte će ti dovesti."

  sve čarobnjake vješte će ti dovesti."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:038

  I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,

  I čarobnjake u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:039

  a narodu bî rečeno: "Hoćete li se iskupiti

  a narodu bi rečeno: "Hoćete li se sakupiti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:040

  da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!"

  da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici?"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:041

  A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: "Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?"

  A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: "Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:042

  "Hoće" – odgovori on – "bićete tada sigurno meni najbliži."

  "Hoće", odgovori on, "i bit ćete tada sigurno među meni bliskim."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:043

  Musa im reče: "Bacite ono što želite baciti!"

  Musa im reče: "Bacite ono što želite baciti!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:044

  I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: "Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!"

  I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: "S faraonovom moći, mi ćemo svakako pobijediti!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:045

  Zatim Musa baci svoj štap, koji, odjednom, proguta ono što su oni lažno izveli.

  Zatim Musa baci svoj štap, koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:046

  Čarobnjaci se onda na tle baciše

  Čarobnjaci onda na sedždu padoše

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:047

  i rekoše: "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,

  i rekoše: "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:048

  Gospodara Musaova i Harunova!"

  Gospodara Musaova i Harunova."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:049

  "Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!" – viknu faraon. – "On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi ćete zapamtiti; poodsijecaću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati!"

  "Zar povjerovaste njemu prije dopuštenja moga", viknu faraon, "on je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio - a vi ćete zapamtiti: poodsijecat ću vam ruke i noge unakrst i sve ću vas porazapinjati!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:050

  "Ništa strašno!" – rekoše oni – "mi ćemo se Gospodaru svome vratiti.

  "Ne šteti!", rekoše oni, "mi ćemo se Gospodaru svome vratiti.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:051

  Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici."

  Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe oprostiti zato što smo prvi vjernici."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:052

  I Mi objavismo Musau: "Kreni noću s robovima Mojim, ali bićete gonjeni."

  I Mi objavismo Musau: "Kreni noću s robovima Mojim, ali bit ćete gonjeni."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:053

  I faraon posla po gradovima sakupljače:

  I faraon posla po gradovima sakupljače.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:054

  "Ovih je zaista malo

  "Doista su ovi skupina mala,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:055

  i rasrdili su nas,

  i oni nas doista srde,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:056

  a mi smo svi budni!"

  a mi smo svi oprezni!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:057

  I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,

  Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:058

  iz riznica i dvoraca divnih.

  iz riznica i dvoraca divnih.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:059

  Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi.

  Eto, tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:060

  I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše.

  I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:061

  pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: "Samo što nas nisu stigli!"

  pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: "Doista smo gotovi!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:062

  "Neće!" – reče on – "Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati."

  "Ne!", reče on. "Gospodar moj je sa mnom, On će me uputiti."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:063

  I Mi objavismo Musau: "Udari štapom svojim po moru!" – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo;

  I Mi objavismo Musau: "Udari štapom svojim po moru!", i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:064

  i Mi onda tamo one druge približismo –

  i Mi onda tamo one druge približismo,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:065

  a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo –

  Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:066

  i one druge potopismo.

  a one druge potopismo.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:067

  To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici

  U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu bili vjernici,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:068

  a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv.

  A, doista, Gospodar tvoj - baš On - je Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:069

  I kaži im vijest o Ibrahimu

  I kaži im vijest o Ibrahimu,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:070

  kada je oca svoga i narod svoj upitao: "Čemu se vi klanjate?"

  kad je oca svoga i narod svoj upitao: "Šta to vi obožavate?",

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:071

  a oni odgovorili: "Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo",

  a oni odgovorili: "Obožavamo kumire i povazdan im se molimo",

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:072

  on je rekao: "Da li vas oni čuju kad se molite,

  on je rekao: "Da li vas oni čuju kada se molite,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:073

  ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?"

  ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:074

  "Ne" – odgovoriše – "ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju."

  "Naproti, odgovoriše, "ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:075

  "A da li ste razmišljali" – upita on – "da su oni kojima se klanjate

  "A da li ste razmišljali", upita on, "da su oni koje obožavate vi,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:076

  vi i kojima su se klanjali davni preci vaši,

  i koje su obožavali davni preci vaši,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:077

  doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,

  doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:078

  koji me je stvorio i na Pravi put uputio,

  Koji me je stvorio i On me na Pravi put upućuje,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:079

  i koji me hrani i poji,

  i Koji me hrani i poji,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:080

  i koji me, kad se razbolim, liječi,

  i Koji me, kad se razbolim, liječi,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:081

  i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti,

  i Koji će mi život oduzeti, i Koji će me poslije oživiti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:082

  i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!

  i Koji će mi, žudim za tim, pogreške na Sudnjem danu oprostiti!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:083

  Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri

  Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me onima koji su dobri

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:084

  i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,

  i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:085

  i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati –

  i učini me jednim od onih koji će džennetske blagodati naslijediti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:086

  i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih –

  i ocu mome oprosti, zaista je među zalutale spadao,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:087

  i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,

  i ne ponizi me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:088

  na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,

  na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:089

  samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti."

  samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:090

  I Džennet će se čestitima približiti,

  Džennet će se bogobojaznima približiti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:091

  a Džehennem zalutalima ukazati,

  a Džehennem zalutalima ukazati,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:092

  i reći će im se: "Gdje su oni kojima ste se klanjali,

  i reći će im se: "Gdje su oni koje ste obožavali,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:093

  a niste Allahu; mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći?"

  a niste Allaha: mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:094

  pa će i oni i onî koji su ih u zabludu doveli u nj biti bačeni,

  Pa će i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u njega biti bačeni,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:095

  i vojske Iblisove – svi zajedno.

  i vojske Iblisove - svi zajedno.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:096

  I oni će, svađajući se u njemu, govoriti:

  I oni će, svađajući se u njemu, govoriti:

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:097

  "Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi

  "Tako nam Allaha, bili smo, doista, u očitaj zabludi

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:098

  kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali,

  kad smo vas sa Gospodarom svjetova izjednačavali,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:099

  a na stranputicu su nas naveli zlikovci,

  a na stranputicu su nas naveli samo prestupnici,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:100

  pa nemamo ni zagovornika,

  pa nemamo ni zagovornika,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:101

  ni prisna prijatelja –

  ni prisna prijatelja,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:102

  da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!"

  da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:103

  U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

  U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu bili vjernici,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:104

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:105

  I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.

  I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:106

  Kad im brat njihov Nuh reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?

  Kad im brat njihov Nuh reče: "Zar se sačuvati nećete?!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:107

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:108

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:109

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi,

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:110

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!" –

  Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!",

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:111

  oni rekoše: "Kako da te poslušamo, kad te slijede oni koji su najmizerniji?"

  oni rekoše: "Kako da te poslušamo kad te najniži sloj ljudi slijedi

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:112

  "Ne znam ja šta su oni radili" – reče on,

  "Ne znam ja šta oni rade", reče on,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:113

  "svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati,

  "svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:114

  a ja vjernike neću otjerati,

  a ja vjernike neću otjerati,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:115

  ja samo javno opominjem!"

  ja sam samo upozoritelj jasni!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:116

  "Ako se ne okaniš, o Nuhu!" – rekoše oni – "bićeš sigurno kamenovan!"

  "Ako se ne okaniš, o Nuh!", rekoše oni, "bit ćeš sigurno kamenovan!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:117

  "Gospodaru moj" – reče on – "narod moj me u laž utjeruje,

  "Gospodaru moj", reče on, "narod moj me u laž utjeruje,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:118

  pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!"

  pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:119

  I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili,

  I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:120

  a ostale potopili.

  a ostale potopili.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:121

  To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

  U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu vjernici.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:122

  a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv.

  A, zaista, Gospodar tvoj- baš On-Silni je i Milostivi!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:123

  I Ad je smatrao lažnim poslanike.

  I narod Ad je smatrao lažnim poslanike.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:124

  Kad im brat njihov Hud reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?"

  Kad im brat njihov Hud reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:125

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:126

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:127

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:128

  Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući,

  Zašto na svakoj uzvišici, zabavljajući se, palate zidate

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:129

  i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti,

  i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:130

  a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?

  a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:131

  Bojte se Allaha i meni budite poslušni!

  Bojte se Allaha i meni budite poslušni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:132

  Bojte se Onoga koji vam daruje ono što znate:

  Bojte se Onoga Koji vas je opskrbio onim što znate,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:133

  daruje vam stoku i sinove,

  opskrbio vas je stokom i sinovima,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:134

  i bašče i izvore.

  i baščama i izvorima.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:135

  Ja se, doista, bojim za vas na Velikom danu patnje" –

  Ja se, doista, za vas bojim patnje na Velikom danu."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:136

  rekoše oni: "Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,

  Rekoše oni: "Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:137

  ovako su i narodi davnašnji vjerovali,

  ovako su i narodi davnašnji vjerovali,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:138

  i mi nećemo biti mučeni."

  i mi nećemo biti patnji podvrgnuti."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:139

  I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

  I oni su nastavili da ga u laž utjeruju, pa smo ih Mi uništili. U tome je, zaista, znak, ali većina njih nisu vjernici,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:140

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:141

  I Semud je smatrao lažnim poslanike.

  I Semud je smatrao lažnim poslanike.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:142

  Kad im brat njihov Salih reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?

  Kad im brat njihov Salih reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:143

  Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:144

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:145

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:146

  Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni,

  Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:147

  u vrtovima i među izvorima,

  u vrtovima i među izvorima,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:148

  u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?

  u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:149

  Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete

  Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:150

  zato se bojte Allaha i poslušni meni budite

  pa bojte se Allaha i poslušni meni budite,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:151

  i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,

  i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:152

  koji na Zemlji ne zavode red već nered uspostavljaju" –

  koji na Zemlji nered, a ne red, uspostavljaju."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:153

  rekoše oni: "Ti si samo opčinjen;

  Rekoše oni: "Ti si samo opčinjen,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:154

  ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!"

  ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:155

  "Evo, to je kamila" – reče on – "u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi,

  "Evo, to je kamila"„ reče on, "u određeni dan ona će piti, a u određeni dan vi,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:156

  i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!"

  i ne činite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:157

  Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše.

  Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:158

  I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

  i stiže ih kazna. U tome je, zaista, znak, ali većina njih ne vjeruje.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:159

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:160

  I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.

  I Lutov je narod smatrao lažnim poslanike.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:161

  Kad im njihov brat Lut reče: "Kako to da se ne bojite?

  Kad im njihov brat Lut reče: "Kako to da se ne bojite?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:162

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:163

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:164

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:165

  Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,

  Zašto vi, mimo svih svjetova, s muškarcima općite,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:166

  a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite" –

  a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelaze."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:167

  rekoše oni: "Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan."

  Rekoše oni: "Ako se ne okaniš, o Lut, bit ćeš sigurno prognan!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:168

  "Ja se gnušam toga što vi radite!" – reče on;

  "Ja se gnušam toga što vi radite!", reče on.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:169

  "Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!"

  "Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju od onoga što oni rade!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:170

  I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve,

  I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu - sve,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:171

  osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili,

  osim starice koja je ostala s onima koji su kaznu iskusili,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:172

  a zatim smo ostale uništili

  a zatim smo ostale uništili

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:173

  spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!

  spustivši na njih kišu - a strašne li kiše za one koji su upozoreni bili!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:174

  To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

  U tome je, zaista, znak, ali većina njih ne vjeruje,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:175

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:176

  I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.

  I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:177

  Kad im Šuajb reče: "Kako to da se ne bojite?

  Kad im Šuajb reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:178

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:179

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:180

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:181

  Pravo mjerite na litru i ne zakidajte

  Pravo mjerite na litru i ne zakidajte,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:182

  a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,

  a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:183

  i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,

  i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:184

  i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se" –

  i Onoga Koji je stvorio i vas i narode davnašnje - bojte se."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:185

  rekoše oni: "Ti si samo opčinjen;

  Rekoše oni: "Ti si samo opčinjen,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:186

  i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi;

  i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi;

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:187

  zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš!"

  zato spusti na nas komad neba, ako u one koji istinu govore spadaš!"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:188

  "Gospodar moj dobro zna šta vi radite" – reče on.

  "Gospodar moj dobro zna šta vi radite", reče on.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:189

  I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana.

  I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna u Danu tamnog oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:190

  To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

  U tome je, zaista, znak, ali većina njih ne vjeruje,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:191

  a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

  a Gospodar tvoj je, zaista, Silni i Milostivi.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:192

  I Kur'an je, sigurno, objava Gospodara svjetova;

  Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova;

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:193

  donosi ga povjerljivi Džibril

  donosi ga povjerljivi Duh,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:194

  na srce tvoje, da opominješ

  na srce tvoje, da budeš upozoritelj,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:195

  na jasnom arapskom jeziku;

  na jasnom arapskom jeziku.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:196

  on je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih –

  On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:197

  zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?

  zar njima nije znak to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:198

  A da ga objavljujemo i nekom nearapu

  A da ga objavljujemo i nekom nearapu,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:199

  pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali.

  pa da im ga on čita, opet u njega ne bi povjerovali.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:200

  Eto, tako to Mi u srca grješnika uvodimo,

  Eto, tako ga Mi u srca prestupnika uvodimo,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:201

  oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,

  oni u njega neće vjerovati dok ne vide patnju bolnu,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:202

  koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,

  koja će im iznenada doći, a oni neće ni osjetiti,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:203

  pa će reći: "Hoće li nam se imalo vremena dati?"

  pa će reći: "Hoće li nam se imalo vremena dati?"

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:204

  Zašto oni kaznu Našu požuruju?!

  Pa zar oni kaznu Našu požuruju?!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:205

  Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,

  Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:206

  i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti,

  i naposljetku ih snađe ono što im se kao prijetnja obećava,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:207

  zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?

  zar će imati koristi od slatkog života koji su provodili?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:208

  Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali

  Mi nijedno naselje nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih upozoravali,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:209

  da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili.

  radi opomene, a Mi nismo zulumćari bili.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:210

  Kur'an ne donose šejtani,

  Kur'an ne donose šejtani,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:211

  nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri,

  nezamislivo je da to oni čine; oni to ne mogu,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:212

  oni ga nikako ne mogu prisluškivati.

  da ga prisluškuju - oni su potpuno spriječeni.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:213

  Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!

  Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu - da ne bi bio jedan od onih koji će biti patnji podvrgnuti!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:214

  I opominji rodbinu svoju najbližu

  I upozoravaj rodbinu svoju najbližu,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:215

  i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!

  i budi ponizan prema vjernicima koji te slijede!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:216

  A ako te ne budu poslušali, ti reci: "Ja nemam ništa s tim što vi radite."

  A ako te ne budu poslušali, ti reci: "Ja nemam ništa s tim što vi radite."

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:217

  I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga,

  I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:218

  koji te vidi kada ustaneš

  Koji te vidi kada na noćnom namazu stojiš,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:219

  da sa ostalima molitvu obaviš,

  i tvoje pregibanje među onima koji čine sedždu.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:220

  jer On, doista, sve čuje i sve zna.

  A, zaista, je baš On - Silni i Milostivi!

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:221

  Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani?

  Hoćete li da vas obavijestim kome dolaze šejtani?

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:222

  Oni dolaze svakome lašcu, grješniku,

  Oni dolaze svakom lašcu, grešniku,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:223

  oni prisluškuju – i većinom oni lažu.

  i prisluškuju, a većina njih su lažljivci.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:224

  A zavedeni slijede pjesnike.

  A pjesnici - njih zavedeni slijede.

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:225

  Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude

  Zar ne znaš da oni svakom dolinom tumaraju

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:226

  i da govore ono što ne rade,

  i da govore ono što ne rade,

  Pjesnici, Mekka, 227 ajeta 026:227

  tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.

  osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvrate kada im zulum bude učinjen. A oni koji su zulum činili sigurno će saznati u kakvo će se mjesto vratiti!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović