An-Naml

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:001

  Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne,

  Ta-sin. Ovo su ajeti Kur' ana i Knjige jasne,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:002

  upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,

  upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:003

  koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.

  koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju, i oni - baš oni - u ahiret čvrsto vjeruju.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:004

  Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;

  Zaista onima koji u ahiret ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove-pa oni lutaju;

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:005

  njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni,

  to su oni kojima pripada patnja žestoka, a na ahiretu oni će - baš oni - biti najveći gubitnici,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:006

  a ti, zaista, primaš Kur'an od Mudrog i Sveznajućeg!

  a ti, zaista, primaš Kur'an od Onog Koji je mudar i Koji sve zna!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:007

  Kada Musa reče čeljadi svojoj: "Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali",

  Kada Musa reče porodici svojoj: "Vidio sam vatru, donijet ću vam otuda vijest kakvu, ili ću vam donijeti plamen - glavnju da biste se ogrijali."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:008

  neko ga, kada joj se približi, zovnu: "Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!

  Kad je do nje došao, neki glas je dozivao: "Neka je blagoslovljen ko u vatri je i oni oko nje, i neka je slavljen i uzvišen Allah, Gospodar svjetova!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:009

  O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!

  O Musa, Ja sam-Allah, Silni i Mudri!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:010

  Baci svoj štap!" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. "O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;

  Baci svoj štap!" Pa kad je vidje da se tresući kreće, kao da je ona džann-zmija, on okrenut leđima uzmače i ne osvrnu se. "O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne treba ničega da boje;

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:011

  a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni – Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.

  Međutim, onaj koji zulum počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni - pa, doista sam Ja Oprostitelj grijeha, Milostivi!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:012

  Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna – biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.

  Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavit će se bijela, ali neće biti bolesna - bit će jedan od devet znakova faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, bili narod buntovni."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:013

  I kad im očito dođoše znamenja Naša, oni rekoše: "Ovo je prava čarolija!"

  I kad im jasno dođoše znakovi Naši, oni rekoše: "Ovo je prava čarolija!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:014

  I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.

  I oni ih, čineći zulum i oholeći se porekoše, ali su dušama svojim vjerovali da su istiniti, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:015

  Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: "Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!"

  Davudu i Sulejmanu znanje smo dali i oni su govorili: "Hvala Allahu Koji nas je odlikovao nad mnogim Svojim robovima vjernicima!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:016

  I Sulejman naslijedi Davuda i reče: "O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!"

  I Sulejman naslijedi Davuda i reče: "O ljudi, dato nam je da razumijevamo ptičije glasove i svašta nam je dato: ovo je, zaista, blagodat očita!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:017

  I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,

  I Sulejmanu bijahu sakupljene vojske njegove, činili su ih džini i ljudi i ptice, i bili su u stroju vođeni,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:018

  i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!"

  i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u staništa svoja da vas ne pogaze Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:019

  I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: "Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!"

  I on se nasmiješi pa nasmija riječima njegovim i reče: "Gospodaru moj, nadahni me da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:020

  I on izvrši smotru ptica, pa reče: "Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?

  I on izvrši smotru ptica, pa reče: "Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:021

  Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!"

  Žestokoj ću ga patnji podvrgnuti ili ću ga zaklati, ili će mi jasan argument opravdanja donijeti!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:022

  I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: "Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest.

  Izbivao je nedugo, a onda dođe, pa reče: "Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:023

  Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni;

  Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:024

  vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put

  vidio sam da se i ona i narod njen Suncu klanjaju, a ne Allahu, šejtan im je prikazivao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te se oni ne napućuju Pravim putem,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:025

  pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.

  da sedždu čine Allahu, Koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i na Zemlji i Koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:026

  Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!"

  Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar Arša Veličanstvenoga!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:027

  "Vidjećemo" – reče Sulejman – "da li govoriš istinu ili ne.

  "Vidjet ćemo", reče Sulejman, "da li govoriš istinu ili ne.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:028

  Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!"

  Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će odgovoriti!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:029

  "O velikaši" – reče ona – "meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo

  "O velikaši", reče ona, "meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:030

  od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Zbilja je od Sulejmana i zbilja je ono: 'S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:031

  Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!'

  Ne pravite se većim od mene i dođite mi kao muslimani.'

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:032

  O velikaši" – reče ona – "savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti!"

  "O velikaši", reče ona, "savjetujte mi šta treba u ovom slučaju raditi; ja bez vas ništa neću odlučiti!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:033

  "Mi smo vrlo jaki i hrabri" – rekoše oni – "a ti se pitaš! Pa, gledaj šta ćeš narediti!"

  "Mi smo vrlo jaki i hrabri", rekoše oni, "a ti odlučuješ. Pa, gledaj šta ćeš narediti!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:034

  "Kad carevi osvoje neki grad" – reče ona – "oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.

  "Kad carevi osvoje neki grad", reče ona, "oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim." Eto, tako oni rade.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:035

  Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti."

  "Poslat ću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:036

  I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: "Zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!

  I kad izaslanik pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: "Zar meni da blago nudite?! Ono što je Allah dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:037

  Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene."

  Vrati se njima! Mi ćemo dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjerat ćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:038

  "O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?"

  O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što mi dođu kao muslimani."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:039

  "Ja ću ti ga donijeti" – reče Ifrit, jedan od džina – "prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan."

  "Ja ću ti ga donijeti", reče Ifrit, jedan od džina, "prije nego sa svog mjesta ustaneš, ja sam za to, zaista, snažan i pouzdan."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:040

  "A ja ću ti ga donijeti" – reče onaj koji je učio iz Knjige – "prije nego što okom trepneš." I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.

  "A ja ću ga donijeti", reče onaj koji je imao znanje iz Knjige "prije nego što vratiš pogled svoj." I kad Sulejman vidje da je prijesto već pred njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan - u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan - pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:041

  Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!"

  Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li se naputiti ili će biti među onima koji za uputom ne idu!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:042

  I kad ona dođe, bî joj rečeno: "Je li ovakav prijesto tvoj?" – "Kao da je on!" – uzviknu ona. "A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani."

  I kad ona dođe, bi joj rečeno: "Je li ovakav prijesto tvoj "Kao da jest!", uzviknu ona. "A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:043

  A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.

  A od ispravna vjerovanja spriječilo je ono što je, mimo Allaha, obožavala. Zaista je ona bila iz reda nevjerničkog naroda!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:044

  "Uđi u dvoranu!" – bî joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. "Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!" – reče on. – "Gospodaru moj" – uzviknu ona – "ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!"

  "Uđi u dvorac!", bi joj rečeno. Kad ga ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. "Ovaj je dvorac uglačanim staklom popločan!", reče on. "Gospodaru moj!", uzviknu ona, "ja sam prema sebi zulum učinila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:045

  A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu – a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.

  A narodu Semud poslali smo brata njihova Saliha: "Ibadet činite jedino Allahu", a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:046

  "O narode moj" – govorio im je on – "zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?"

  "O narode moj", govorio im je on, "zašto tražite zlo prije dobra? Zašto od Allaha oprost ne tražite, ne bi li ste milost zadobili?"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:047

  "Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom!" – rekoše oni. – "Od Allaha vam je i dobro i zlo" – reče on – "vi ste narod koji je stavljen u iskušenje."

  "Mi zloslutnju nalazimo u tebi i onima koji su s tobom!", rekoše oni. "Zloslutnja vaša kod Allaha je", reče on, "vi ste narod koji je stavljen u iskušenje."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:048

  U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered činile.

  U gradu je bilo devet osoba koje su po zemlji, ne red, nego nered činile.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:049

  "Zakunite se najtežom zakletvom" – rekoše – "da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo.'"

  "Allahom se zakunite", rekoše, "da ćemo noću i njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom staratelju reći: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo.'"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:050

  I smišljali su spletke, ali Mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali,

  I spleli su spletku, pa smo i Mi spleli njima spletku, a oni to nisu osjećali,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:051

  pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve – i njih i narod njihov,

  pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve- i njih i narod njihov.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:052

  eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili – to je zaista pouka narodu koji zna –

  Eno kuća njihovih, puste su zbog zuluma koji su činili - u tome je, zaista, znak narodu koji zna,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:053

  a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili.

  a spasili smo one koji su vjerovali i još su se nastojali uščuvati.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:054

  I Luta, kada reče narodu svome: "Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih?

  I Luta smo poslali kada reče narodu svome: "Zar činite razvrat i pritom jedni druge vidite?!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:055

  Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici."

  Zar vi zbilja strasno prilazite muškarcima umjesto ženama?! Štaviše, vi ste narod koji ne zna!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:056

  A odgovor naroda njegova je glasio: "Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!"

  A odgovor naroda njegova samo je glasio: "Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su, zaista, ljudi koji se od toga ustežu!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:057

  I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti,

  Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, osim žene njegove. Mi smo odredili da bude među onima koji su ostali i nastradali,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:058

  i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!

  i pustili smo na njih kamenu kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:059

  Reci: "Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!" Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju?

  Reci: "Hvala Allahu i selam robovima Njegovim koje je On odabrao!" Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu u obožavanju pridružuju?

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:060

  Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje;

  Onaj Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne, nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:061

  Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;

  Onaj Koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i između dva mora učinio pregradu. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Ne postoji, nego većina njih ne zna.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:062

  Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –

  Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Tako se rijetko prisjećate i pouku primate!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:063

  Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! –

  Onaj Koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i Koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Kako je Allah visoko iznad onih koje druge Njemu u obožavanju pridružuju!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:064

  Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: "Dokažite, ako istinu govorite!"

  Onaj Koji sve iz ničega stvara, Koji će zatim to ponovo učiniti, i Koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. Zar pored Allaha postoji ijedan drugi bog?! Reci: "Dokažite, ako istinu govorite!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:065

  Reci: "Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.

  Reci: "Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna ono što je čulima nedokučivo; i oni ne znaju kada će oživljeni biti."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:066

  Zar oni o onome svijetu da što znaju! Ništa! – oni u nj sumnjaju, oni su slijepi prema njemu."

  Štaviše, oni o ahiretu ništa ne znaju! Oni u njega još i sumnjaju, pa čak su i slijepi u vezi s tim!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:067

  Nevjernici govore: "Zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista, biti oživljeni?

  Nevjernici govore: "Zar ćemo, kad postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista, biti oživljeni?

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:068

  Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih."

  Ovo nam se već odavno obećava, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:069

  Reci: "Putujte po svijetu i vidite kako su završili grješnici!"

  Reci: "Putujte po svijetu i vidite kako su završili prestupnici!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:070

  I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih.

  I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:071

  "Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite?" – pitaju oni.

  "Kad će se već jednom obistiniti to obećanje, ako istinu govorite?", pitaju oni.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:072

  Reci: "Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!"

  Reci: "Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:073

  A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.

  A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih nije zahvalna.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:074

  Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.

  Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:075

  Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.

  Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:076

  Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze

  Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:077

  i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje.

  i on je, uistinu, uputa i milost vjernicima.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:078

  Gospodar tvoj će im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sveznajući,

  Gospodar tvoj će im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sveznajući,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:079

  zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu!

  zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš Jasnu Istinu!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:080

  Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu,

  Ti ne možeš mrtve dozvati niti gluhe dovikati kada se okrenu udaljavajući se,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:081

  niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u riječi Naše vjeruju, oni će se odazvati.

  niti možeš uputiti slijepe i iz zablude ih njihove izbaviti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju. Oni su predani!

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:082

  I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.

  I kada se ostvare riječi o kazni njihovoj, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u znakove i ajete Naše nisu bili uvjereni.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:083

  A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani –

  A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su ajete i znakove Naše poricali - oni će biti u stroju vođeni.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:084

  i kad dođu, On će upitati: "Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmišljajući o njima, ili, šta ste to radili?"

  A kad dođu, On će upitati: "Jeste li vi ajete i znakove Moje poricali i niste ih znanjem obuhvatili, ili šta ste to radili?"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:085

  I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti.

  I riječi o kazni njima namijenjenoj ostvarit će se zato što su zulumćari bili, pa neće moći ni riječi izustiti.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:086

  Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje.

  Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim?! Tu su, zaista, znakovi za narod koji vjeruje.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:087

  A na Dan kad se u Rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.

  A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah bude htio da poštedi, svi će Mu ponizno doći.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:088

  Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.

  I Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci, to je djelo Allahovo - Koji je sve savršeno stvorio; On, doista, u potpunosti zna ono što radite.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:089

  Ko učini dobro djelo, dobiće veliku nagradu za njega i biće straha na Sudnjem danu pošteđen;

  Oni koji učine dobro djelo, imat će bolje od toga i bit će straha na Sudnjem danu pošteđeni,

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:090

  a oni koji budu zlo činili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. "Zar se već kažnjavate za ono što ste radili?"

  a oni koji budu zlo činili, u Vatru će naglavačke biti gurnuti. "Pa zar bivate kažnjeni osim za ono što ste radili?!"

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:091

  Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan

  Ja sam primio zapovijest da ibadet činim jedino Gospodaru ovoga grada, Koji ga je zabranio skrnaviti - a Njemu sve pripada - i naređeno mi je da iz reda muslimana - Allahu predanih budem.

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:092

  i da Kur'an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi, ti reci: "Ja samo opominjem."

  i da Kur'an učim; onaj ko bude išao Pravim putem na Pravom putu je za svoje dobro, a onome koji je u zabludi ti reci: "Ja sam samo iz reda upozoritelja."

  Mravi, Mekka, 93 ajeta 027:093

  I reci: "Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati!" A Gospodar tvoj motri na ono što radite.

  I reci: "Hvala Allahu, On će vam znakove Svoje pokazati, pa ćete ih vi poznati!" A Gospodar tvoj nije nemaran spram onog što radite.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović