Ar-Rum

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:001

  Elif Lām Mīm.

  Elif-lam-mim

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:002

  Bizantinci su pobijeđeni

  Bizantinci su pobijeđeni

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:003

  u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti

  u najbližoj zemlji, ali oni će, poslije poraza, sigurno pobijediti

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:004

  za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati

  za nekoliko godina. Allahu pripada odluka i prije i poslije. Taj dan će se vjernici radovati

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:005

  Allahovoj pomoći – On pomaže kome hoće, On je Silni i Samilosni –

  Allahovoj pomoći. On pomaže kome hoće i On je Silni i Milostivi.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:006

  obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;

  To je obećanje Allahovo. Allah ne krši obećanje svoje, ali većina ljudi ne zna.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:007

  oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni.

  Oni znaju samo spoljašnju stranu života dunjalučkog, a prema ahiretu su nemarni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:008

  A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći.

  A zašto ne razmisle sami o sebi?! Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih samo s Istinom i s rokom određenim. A zaista ljudi mnogi u susret s Gospodarom svojim ne vjeruju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:009

  Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

  Zašto ne putuju po Zemlji pa da vide kakav je bio završetak onih prije njih?! Oni su bili od njih jači i zemlju su obrađivali i izgrađivali je više nego što je izgrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze: Allah im sigurno nije zulum činio, međutim, sami su sebi zulum činili.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:010

  Oni koji su zlo činili završiće najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.

  A onda, završetak onih koji su zlo činili bio je- i bit će- najužasnija kazna, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:011

  Allah iz ničega stvara, On će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti.

  Allah započinje stvaranje; stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti, a onda ćete Njemu biti vraćeni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:012

  Na dan kad nastupi Čas – mnogobošci će svaku nadu izgubiti:

  Na Dan kad nastupi Čas suda, prestupnici će očajavati.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:013

  božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici.

  I oni neće imati među svojim božanstvima zagovornika i oni će svoja božanstva nijekati.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:014

  Na dan kad nastupi Čas oživljenja – ljudi će se razdvojiti:

  Na Dan kada nastupi Čas suda, ljudi će se razdvojiti:

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:015

  oni koji su vjerovali i dobra djela činili – u džennetskom perivoju će se radovati,

  oni koji su vjerovali i dobra djela činili radovat će se u džennetskom perivoju,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:016

  a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali – u trajnoj će muci biti.

  a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete i dokaze Naše i susret na ahiretu poricali - u Vatru privedeni bit će.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:017

  Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete –

  Pa, slavljen i uzvišen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:018

  Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne! –

  Njemu neka je sva hvala i na nebesima i na Zemlji, i predvečer i u podne.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:019

  On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina – isto tako ćete i vi biti oživljeni.

  On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava Zemlju nakon mrtvila njezina; isto tako ćete i vi biti iz nje izvedeni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:020

  Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;

  Jedan od znakova Njegovih je to što vas je od prašine stvorio, a zatim se kao ljudska bića svuda razilazite.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:021

  i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;

  I jedan od znakova Njegovih je to što vam je, od vas samih, parice stvorio da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:022

  i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju;

  I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova za one koji znaju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:023

  i jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju;

  I jedan od znakova Njegovih je san vaš noću i danju, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji čuju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:024

  i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju.

  I jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:025

  I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.

  I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja opstoje odredbom Njegovom. Zatim, ćete, čim vas On samo jednom pozove, iz zemlje brzo izaći.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:026

  Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.

  Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:027

  On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.

  On je Taj Koji započinje stvaranje; stvara iz ničega i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je Silni i Mudri.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:028

  On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? – Eto, tako Mi, podrobno, izlažemo dokaze Naše ljudima koji razmišljaju.

  On vam kao primjer navodi vas same: da li među onima koji su u posjedu vašem imate suvlasnike u onome čime smo vas opskrbili, pa ste u tome isti, i bojite ih se kao što se jedni drugih bojite? Eto, tako Mi podrobno izlažemo znakove Naše ljudima koji razumiju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:029

  Ali, nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje – a ko će na Pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? – njima neće moći niko u pomoć priteći.

  Ali, oni koji zulum učine, bez znanja slijede hirove svoje, a ko će na Pravi put uputiti onoga kome je Allah dao da u zabludi je?! Oni pomagača nemaju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:030

  Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna –

  Ti upravi lice svoje vjeri iskreno; prirodnoj vjeri Allahovoj prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahovog stvaranja, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:031

  obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju,

  Pokajnički Mu se obraćajte! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite višebošci,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:032

  od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.

  oni koji su vjeru svoju rascijepili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna zbog onog što ima!

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:033

  A kad ljude nevolja snađe, oni se Gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im On dâ da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju

  A kad ljude nevolja snađe, oni Gospodara svoga mole, vraćajući Mu se pokajnički, a poslije, kad On učini da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge u obožavanju pridružuju,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:034

  da bi bili nezahvalni na onome što im Mi dajemo. "Pa uživajte, a saznaćete!"

  da bi poricali ono što im Mi dajemo, pa uživajte, a saznat ćete!

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:035

  Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju?

  Štaviše, da im nismo poslali kakav dokaz koji govori u prilog onima koje Njemu ravnim smatraju?

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:036

  Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju.

  A kad učinimo da ljudi milost našu okuse, oni joj se obraduju, a kad ih pogodi nevolja zbog onoga što su njihove ruke činile, odjednom očajavaju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:037

  Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoće, i da uskraćuje? To su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.

  Zar oni ne vide da Allah u obilju daje opskrbu onome kome On hoće, i da je uskraćuje?! Tu su, uistinu, znakovi za ljude koji vjeruju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:038

  Zato podaj bližnjemu pravo njegovo, i siromahu i putniku! To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti će postići šta žele.

  Pa daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku. To je bolje za one koji žele lice Allahovo; baš to su oni uspješni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:039

  A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili – takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.

  A ono što dajete da se uveća imovinom drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a zekat koji udijelite iz želje za licem Allahovim - upravo takvi će nagradu svoju umnogostručiti.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:040

  Allah vas stvara, i opskrbljuje; On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li ijedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

  Allah je Onaj Koji vas je stvorio, pa vas opskrbio, zatim će vas usmrtiti i potom oživiti. Postoji li ijedno božanstvo koje bilo šta od toga čini?! Čist je i Uzvišen On od onoga što Njemu ravnim smatraju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:041

  Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dâ da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili.

  Nered se pojavio na kopnu i na moru zbog onog što ljudi rade, da bi im On dao da iskuse kaznu za nešto od onoga što urade, ne bi li se povratili.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:042

  Reci: "Putujte po svijetu pa pogledajte kako su onī prije završili; većinom su oni mnogobošci bili."

  Reci: "Putujte po Zemlji pa pogledajte kakav je bio kraj onih što su bili prije; većinom su oni višebošci bili."

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:043

  Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga dana On će ih razdvojiti:

  Zato ti upravi lice svoje pravoj vjeri, prije nego što od Allaha dođe Dan koji niko neće moći odbiti. Taj dan će se oni razdvojiti.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:044

  oni koji nisu vjerovali – na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili – sebi su Džennet pripremili,

  Oni koji nisu vjerovali - na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili - sebi su Džennet pripremili,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:045

  da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike.

  da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:046

  Jedan od dokaza Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam dâ da milost Njegovu osjetite i da lađe voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.

  Jedan od znakova Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da bi vam dao da milost Njegovu osjetite i da lađe odredbom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:047

  I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali – a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.

  I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali, a uistinu Nam je dužnost bila vjernike pomoći.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:048

  Allah je Taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune,

  Allah je Taj Koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na one robove Svoje, na koje želi, prolije, oni se odjednom vesele,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:049

  iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih.

  iako su prije nego što se spustila na njih bili očajni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:050

  Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživiti, On sve može.

  Zato, pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživiti, On nad svime ima moć.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:051

  A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.

  A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:052

  Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,

  Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:053

  niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni će se odazvati.

  niti možeš zaslijepljene od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni su pokorni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:054

  Allah je Taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.

  Allah je Taj Koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće, On je Sveznajući i Svemoćni.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:055

  A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali; a i prije su istinu izbjegavali.

  A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, prestupnici će se zaklinjati da su samo jedan čas ostali; a i prije su Istinu izbjegavali.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:056

  A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja – a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali."

  A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovoj Knjizi, sve do Dana oživljenja, a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali."

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:057

  Toga Dana neće ničem poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogriješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile.

  Taj dan neće ničemu poslužiti pravdanja onima koji su prema sebi zulum učinili i neće im biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:058

  U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju: "Vi samo iznosite laži!"

  U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im kakav znak donio, opet bi rekli oni koji ne vjeruju: "Vi samo iznosite laži!"

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:059

  Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju.

  Eto, tako Allah pečati srca onima koji ne znaju.

  Bizantinci, Mekka, 60 ajeta 030:060

  A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.

  A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne usplahire oni koji čvrsto ne vjeruju.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović