As-Sagda

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:001

  Elif Lām Mīm.

  Elif-lam-mim

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:002

  Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,

  Objavljivanje Knjige, u koju nema sumnje, od Gospodara je svjetova.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:003

  a oni govore: "On je izmišlja!" Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao Pravim putem.

  Međutim, oni govore: "On je izmišlja!" Naprotiv, ona je Istina od Gospodara tvoga da upozoravaš narod kojem prije tebe nije došao nikakav upozoritelj, da bi se oni naputili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:004

  Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?

  Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni zauzimatelja nemate, pa zašto se ne prisjećate i pouku ne uzmete?!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:005

  On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.

  On uređuje i sprovodi odredbu Svoju, od neba do Zemlje, a onda se to k Njemu penje u Danu koji hiljadu godina traje, prema vašem računanju vremena.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:006

  To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,

  To je Onaj Koji zna i ono što je čulima nedokučivo, a i ono što je pojavno, Silni i Milostivi.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:007

  koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače –

  Koji je sve što je stvorio skladnim učinio, a stvaranje čovjeka od gline je započeo,

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:008

  a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine,

  a onda je učinio da potomstvo njegovo od uzorka, beznačajne tekućine nastaje,

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:009

  zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!

  zatim ga skladno uobličuje i u njega Svoga duha udahnjuje, i On vam je sluh i vid i razum dao, a kako vi malo zahvaljujete!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:010

  Oni govore: "Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?" Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići.

  Oni govore: "Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti" Štaviše, oni susret s Gospodarom svojim poriču.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:011

  Reci: "Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti."

  Reci: "Melek smrti, koji je za vas zadužen, duše će vam uzeti, a poslije ćete Gospodaru svome vraćeni biti."

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:012

  A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: "Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!"

  A da ti je vidjeti kako će prestupnici, oborenih glava, pred Gospodarom svojim biti: "Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas vrati da dobra djela činimo; mi doista, čvrsto vjerujemo?"

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:013

  A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na Pravi put uputili, ali Ja sam već istinu rekao: "Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!"

  A kad bismo htjeli, svakom čovjeku bismo Uputu dali, ali obistinile su se Moje riječi: "Napunit ću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!"

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:014

  Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti – i Mi ćemo vas zaboraviti – i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili.

  Pa iskusite patnju zato što ste zaboravljali da ćete ovaj Dan doživjeti - i Mi ćemo vas zaboraviti - i vječnu patnju iskusite zbog onoga što ste radili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:015

  U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole.

  U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad njima budu opomenuti, licem na tlo padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:016

  Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.

  Podižu se bokovi njihovi iz postelja i mole svoga Gospodara iz straha i želje, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:017

  I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.

  I niko ne zna šta je za njih skriveno, a što će oči njihove obradovati, kao nagrada za ono što su činili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:018

  Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto:

  Zar da isti budu vjernik i onaj ko je buntovan?! Ne, oni nisu jednaki!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:019

  one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili;

  One koji su vjerovali i dobra djela činili - čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:020

  a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: "Trpite kaznu u vatri koju ste poricali."

  A one koji su bili buntovni - čeka Vatra, u kojoj će prebivati; kad god pokušaju da iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni i bit će im rečeno: "Iskusite kaznu u Vatri koju ste poricali!"

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:021

  I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se pokajali.

  A mi ćemo, doista, dati da iskuse patnju manju prije patnje velike, ne bi li se oni povratili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:022

  A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!

  Ima li većega zulumćara od onoga koji je opomenut ajetima i znacima svoga Gospodara, pa se potom okreće od njih?! Mi ćemo, zaista, kazniti prestupnike!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:023

  Musau smo Mi Knjigu dali – ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio – i putokazom je sinovima Israilovim učinili.

  Musau smo Mi Knjigu dali - pa ne sumnjaj nimalo u susret s njim - i uputom je sinovima Israilovim učinili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:024

  Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.

  Između njih Mi smo vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u ajete i znakove Naše čvrsto vjerovali.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:025

  Gospodar tvoj će među njima na Sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili.

  Zaista će Gospodar tvoj - baš On - među njima na Kijametskom danu presuditi o onome u čemu su se razilazili.

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:026

  Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?

  Zar im nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju?! U tome su, zaista, znakovi, pa zašto ne čuju?!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:027

  Kako oni ne vide da Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami – pa zašto neće da vide?!

  Kako oni ne vide da Mi tjeramo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami - pa zašto ne vide?!

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:028

  I oni govore: "Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?"

  I oni govore: "Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?"

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:029

  Reci: "Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati."

  Reci: "Na Dan pobjede nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i nimalo im se vremena neće dati."

  Padanje nicice, Mekka, 30 ajeta 032:030

  Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju!

  A ti se okreni od njih i čekaj, i oni, doista, čekaju!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović