Ya Sin

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:001

  Jā Sīn.

  Ja-sin.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:002

  Tako Mi Kur'ana mudrog,

  Tako Mi Kur'ana usavršenog,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:003

  ti si, uistinu, poslanik,

  ti si, uistinu, jedan od poslanih,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:004

  na Pravome putu,

  na Pravom putu.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:005

  po objavi Silnoga i Samilosnoga,

  On - Kur'an je objava Silnoga i Milostivoga,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:006

  da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!

  da upozoravaš narod čiji preci nisu bili upozoravani, pa je nehajan!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:007

  O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati.

  O većini njih već se obistinila Riječ - pa oni neće vjerovati.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:008

  Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,

  Mi smo na njihove vratove sindžire "stavili", a ruke su im na podbratke "privezane" - pa su oni glava zadignutih,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:009

  i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,

  ispred i iza njih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili - pa oni ne vide,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:010

  i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.

  i njima je svejedno upozoravao ih ti ili ih ne upozoravao, oni neće vjerovati.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:011

  Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!

  Tvoje upozoravanje koristi samo onome koji Opomenu slijedi i Svemilosnog se boji, i kada ga niko ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:012

  Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.

  Mi, zaista, mrtve oživljavamo i Mi bilježimo ono što su uradili i tragove koje iza sebe ostave; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:013

  Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;

  Navedi im kao primjer stanovnike jednog naselja kad su im došli poslanici;

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:014

  kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: "Mi smo vama poslani!" –

  kad im Mi poslasmo dvojicu, ali ih oni lažnim smatraše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: "Mi smo, zaista, vama poslani!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:015

  "Vi ste ljudi kao i mi" – oni odgovoriše – "Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!"

  "Vi ste ljudi kao i mi", oni odgovoriše, "Svemilosni nije objavio ništa; vi neistinu govorite!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:016

  "Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani" – rekoše oni –

  "Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani", rekoše oni,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:017

  "i dužni smo samo da jasno obznanimo."

  "i dužni smo samo da jasno obznanimo."

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:018

  Oni rekoše: "Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas."

  Oni rekoše: "Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i sigurno će vas zadesiti bolna patnja od nas."

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:019

  "Uzrok vaše nesreće je s vama!" – rekoše oni. "Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi."

  "Vaša zloslutnja je s vama!", rekoše oni. "Zar zato što ste upozoreni?! Štaviše, vi ste narod koji svaku mjeru prelazi !"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:020

  I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: "O narode moj, slijedi one koji su poslani,

  I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: "O narode moj, slijedite one koji su poslani,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:021

  slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!

  slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a i sami slijede Uputu!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:022

  Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?

  Zašto da ne budem u ibadetu Onome Koji me je stvorio, a Njemu ćete biti vraćeni?!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:023

  Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,

  Zar da prihvatim druge bogove mimo Njega?! Ako Svemilosni hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:024

  a ja bih tada bio u pravoj zabludi;

  a sigurno bih tada u očitoj zabludi bio;

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:025

  ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!"

  ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte me!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:026

  I reći će se: "Uđi u Džennet!" – a on će reći: "Kamo sreće da narod moj zna

  I bi rečeno: "Uđi u Džennet!" - a on reče: "Kad bi narod moj samo znao

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:027

  zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!"

  zašto mi je Gospodar moj oprostio i učinio da budem među počastvovanim!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:028

  I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili;

  I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo je inače slali,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:029

  samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli.

  samo je bio jedan užasan krik, i oni odjednom utrnuti - pomrli.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:030

  O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali.

  O ljudske žalosti! Nijedan poslanik im nije došao a da ga nisu izrugivali.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:031

  Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije,

  Kako oni ne uvide koliko smo prije njih naroda uništili i da im se oni neće vratiti,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:032

  a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni.

  a svi oni bit će zajedno pred Nas dovedeni.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:033

  Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu;

  Znak im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i činimo da iz nje niče žito pa ga oni jedu;

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:034

  Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde – i činimo da iz nje izvori izviru –

  Mi smo po njoj stvorili bašče, palmike i vinograde, i učinili da iz nje izvori izviru,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:035

  da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni?

  da oni jedu plodove njihove - a nisu to ruke njihove privrijedile - pa zašto neće da budu zahvalni?!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:036

  Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!

  Neka je slavljen i Uzvišen Onaj Koji je u svemu parove stvorio: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:037

  I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.

  I noć im je znak. Odvajamo od nje dan i oni odjednom u mraku.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:038

  I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.

  I Sunce se kreće do svoga staništa, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:039

  I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.

  I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:040

  Nit' Sunce može Mjesec dostići nit' noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.

  Niti Sunce može Mjesec dostići, niti noć dan preteći, svi oni u svemiru plove.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:041

  Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo

  Znak im je i to što smo pretke njihove u lađi krcatoj prevezli

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:042

  i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.

  i što smo za njih, slične njoj, stvorili, ono na čemu se voze.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:043

  I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti,

  I ako želimo, Mi ih potopima, i niko im u pomoć neće priteći, niti će biti izbavljeni

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:044

  osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali.

  osim Našom milošću, i da bi do roka određenog uživali.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:045

  A kad im se rekne: "Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili…"

  A kad im se rekne: "Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili .

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:046

  I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu.

  I ne dođe im nijedan znak od znakova Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenuše.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:047

  A kad im se kaže: "Udjeljujte od onoga što vam Allah daje" – onda nevjernici govore vjernicima: "Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!"

  A kad im se kaže: "Udjeljujte od onoga što vam Allah daje'', onda nevjernici govore onima koji vjeruju: "Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u jasnoj zabludi!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:048

  I govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"

  i govore: "Kada će već jednom to prijeteće obećanje, ako istinu govorite?"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:049

  A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,

  A ne čekaju drugo do jedan strašni zvuk koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:050

  pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti.

  pa neće moći ništa oporučiti, niti se porodici svojoj vratiti.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:051

  I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,

  I puhnut će se u rog, a oni iz grobova prema Gospodaru svome hrle.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:052

  govoreći: "Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?" – "Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!"

  Reći će: "Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi "Ovo je ono što je obećao Svemilosni, a poslanici su istinu govorili!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:053

  Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.

  Bit će to samo jedan strašni zvuk, a oni pred Nas svi dovedeni.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:054

  Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.

  Danas se nikome neće zulum učiniti i vi ćete, samo prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:055

  stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni,

  Doista će stanovnici Dženneta taj dan biti zauzeti, u nasladama uživajući,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:056

  oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,

  oni i supruge njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:057

  u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.

  u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:058

  "Mir vama!" – biće riječi Gospodara Milostivog –

  "Selam vama!" - bit će riječi Gospodara Milostivog.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:059

  "a vi, o grješnici, danas se odvojite!"

  "A vi, o prestupnici, danas se odvojite!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:060

  O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,

  O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: Ne obožavajte šejtana, on vam je neprijatelj otvoreni,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:061

  već se klanjajte Meni; to je Put pravi.

  već ibadet činite Meni; to je Put pravi.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:062

  On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!

  On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste razumjeli?!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:063

  Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,

  Ovo je Džehennem koji vam je obećan,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:064

  pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!"

  uđite danas u njega i vrelinu njegovu trpite zato što ste poricali!"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:065

  Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.

  Danas ćemo im usta zapečatiti, ruke njihove će Nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:066

  Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?

  Da smo htjeli, oči bi njihove poravnali - slijepim ih učinili, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:067

  A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti.

  A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli ni naprijed ni nazad ići.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:068

  Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?

  I Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:069

  Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur'an jasni,

  Mi Poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka - Kur'an jasni,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:070

  da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici.

  da upozorava onoga ko živ je, i da se Riječ o kazni za nevjernike obistini.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:071

  Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici

  Kako oni ne vide da Mi sami, od onoga što su Naše ruke učinile, njima stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:072

  i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane,

  i da smo im dali da se njome služe - na nekima jašu, a nekima se hrane,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:073

  i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni,

  i drugih koristi od nje imaju, i pića, pa zašto nisu zahvalni?!

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:074

  već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;

  I pored Allaha druge kao bogove prihvataju ne bi li potpomognuti bili;

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:075

  oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska.

  oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su im vojska poslušna.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:076

  I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju.

  I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što oni kriju i ono što pokazuju.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:077

  Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik,

  Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet otvoreno osporava,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:078

  i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: "Ko će oživiti kosti kad budu truhle?"

  i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: "Ko će oživiti kosti, kad budu truhle?"

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:079

  Reci: "Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,

  Reci: "Oživit će ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:080

  Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete."

  Onaj Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete."

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:081

  Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;

  Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On je Stvoritelj, Sveznajući.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:082

  kada nešto hoće, On samo za to rekne: "Budi!" – i ono bude.

  A Njegova naredba, kada nešto hoće, jeste da samo za to rekne: "Budi!" - i ono bude.

  Jasin, Mekka, 83 ajeta 036:083

  Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!

  Pa neka je uzvišen Onaj u Čijoj je ruci vlast nad svim, i Njemu ćete vraćeni biti!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović