As-Saffat

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:001

  Tako Mi onih u redove poredanih

  Tako mi onih u redove poređanih,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:002

  i onih koji odvraćaju

  i onih koji oblake tjeraju,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:003

  i onih koji Opomenu čitaju –

  i onih koji Opomenu čitaju,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:004

  vaš Bog je, uistinu, Jedan,

  vaš Bog je, uistinu, jedan,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:005

  Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istōkā!

  Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, i Gospodar istoka.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:006

  Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili

  Mi smo najbliže nebo ukrasom- zvijezdama ukrasili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:007

  i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga

  i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:008

  da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju

  da ne prisluškuju meleke - skup najviši, a sa svih strana bivaju gađani,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:009

  da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna,

  da bi bili otjerani: njih čeka patnja neprekidna,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:010

  a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava.

  a onoga koji šta ugrabi- stigne buktinja svijetleća.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:011

  Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače.

  Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? Njih smo, zaista, stvorili od ljepljive gline.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:012

  Ti se diviš a oni se rugaju,

  Međutim, ti se čudiš, a oni se izruguju,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:013

  a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju,

  a kad ih se opominje, oni opomenu ne prihvataju,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:014

  i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču,

  i kad znak vide, oni se podsmijavaju

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:015

  i govore: "Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!

  i govore: "Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:016

  Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni

  Zar kad poumiremo i kad kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživijeni

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:017

  i naši preci davni?"

  i naši preci davni?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:018

  Reci: "Da, a bićete i poniženi!"

  Reci: "Da, a bit ćete i poniženi!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:019

  To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati

  Bit će to samo naredba jedna, i oni će odjednom gledati

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:020

  i reći: "Teško nama, ovo je – Sudnji dan!"

  i reći će: "Teško nama, ovo je - Dan suda!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:021

  Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali!

  Da, ovo je Dan razlučivanja u koji vi niste vjerovali!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:022

  Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali

  Sakupite one koji su zulum učinili i njima slične i one koje su obožavali

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:023

  mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi

  mimo Allaha, i uputite ih putem koji u Džehennem vodi

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:024

  i zaustavite ih, oni će biti pitani:

  i zaustavite ih, oni će, zaista, biti pitani:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:025

  "Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?"

  "Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:026

  Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti

  Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:027

  i jedni drugima prebacivati:

  i pristupit će jedni drugima raspitujući se.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:028

  "Vi ste nas varali."

  Reći će: "Zaista ste nam vi s pozicije moći prilazili."

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:029

  "Nismo" – odgovoriće – "nego vi niste htjeli vjerovati,

  "Nismo", odgovorit će, "nego vi niste bili vjernici.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:030

  a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili

  I mi nikakva dokaza nad vama nismo imali, nego ste obijestan narod bili

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:031

  i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila,

  i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti - na nama se ispunila,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:032

  a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili."

  a u zabludu smo vas pozivali, a i sami smo, zaista, u zabludi bili."

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:033

  I oni će toga dana zajedno na muci biti,

  I oni će taj Dan zajedno u patnji biti,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:034

  jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti.

  a Mi ćemo, zaista, tako s prestupnicima postupiti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:035

  Kad im se govorilo: "Samo je Allah Bog!" – oni su se oholili

  Kad im je govoreno: "Samo je Allah Bog!", oni su se, doista, oholili

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:036

  i govorili: "Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?"

  i govorili: "Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:037

  A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili,

  Naprotiv, Istinu je donio i iskrenost poslanika potvrdio.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:038

  a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti –

  I Vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:039

  kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti!

  i samo ćete, srazmjerno onom što ste radili, kažnjeni biti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:040

  A Allahovi iskreni robovi

  Ali ne Allahovi iskreni robovi!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:041

  posebnu će opskrbu imati,

  Oni će baš opskrbu poznatu imati;

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:042

  razno voće, i biće poštovani

  razno voće, a bit će i počašćeni

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:043

  u džennetskim baščama nâslādā,

  u džennetskim baščama naslada,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:044

  na divanima, jedni prema drugima,

  na divanima, jedni naspram drugih, sjedit će;

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:045

  biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći –

  bit će posluženi pićem - iz izvora koji stalno teče -

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:046

  bistrim i prijatnim onima koji budu pili,

  bijelim i prijatnim onima koji budu pili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:047

  od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti.

  od njega neće muke imati i zbog njega se neće pamet gubiti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:048

  Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,

  Pored njih bit će one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:049

  kao da su one jaja pokrivena.

  kao da su one jaja zaštićena.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:050

  I oni će jedan s drugim razgovarati,

  I pristupit će jedni drugima raspitujući se,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:051

  i jedan od njih će reći: "Imao sam druga jednoga

  i jedan od njih će reći: "Imao sam druga jednog,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:052

  koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ

  koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:053

  da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?'"

  da ćemo, kad poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?'"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:054

  "Hoćete li pogledati?"

  "Hoćete li da pogledate?", reći će.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:055

  I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.

  I on će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:056

  "Allaha mi" – reći će – "zamalo me nisi upropastio;

  "Allaha mi", reći će, "zamalo me nisi upropastio.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:057

  da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio."

  Da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih bio među privedenim."

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:058

  "A mi, je l' de, više nećemo umirati? –

  A mi, je li, više nećemo umirati?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:059

  jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni,

  Jednom smo umrli - više nećemo biti patnji podvrgnuti,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:060

  to će, zaista, uspjeh veliki biti!"

  ovo je, zaista, uspjeh veliki!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:061

  Za ovako nešto neka se trude trudbenici!

  Za ovako nešto neka se trude trudbenici!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:062

  A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum

  A da li je to bolje kao ugošćenje ili drvo zekkum?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:063

  koje smo nevjernicima kao kaznu odredili?

  Mi smo njega zulumćarima kušnjom učinili.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:064

  To je drvo koje će usred Džehennema rasti;

  To je drvo koje usred Džehennema raste,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:065

  plod će mu poput glava šejtanskih biti.

  plod mu je poput glava šejtanskih.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:066

  Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti,

  Oni će se s njega hraniti i trbuhe će svoje s njega puniti,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:067

  zatim će to s ključalom vodom izmiješati,

  zatim će im se na to mješavina ključale vode dodati,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:068

  a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.

  a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:069

  Oni su očeve svoje u zabludi zatekli

  Oni su očeve svoje u zabludi zatekli,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:070

  pa i oni stopama njihovim nastavili,

  pa su i oni stopama njihovim žurili.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:071

  a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili,

  A i prije njih su narodi drevni većinom u zabludi bili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:072

  iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali;

  iako smo im slali one koji su ih upozoravali;

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:073

  zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti,

  zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili upozoravani,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:074

  samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim.

  tako nije bilo samo s Allahovim robovima iskrenim.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:075

  A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:

  A kada Nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:076

  njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili

  njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:077

  i samo potomke njegove u životu ostavili,

  i samo potomke njegove u životu ostavili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:078

  i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:

  i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:079

  "Mir Nuhu od svjetova svih!"

  Selam Nuhu od svjetova svih!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:080

  Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:081

  on je bio rob Naš, vjernik,

  on je bio rob Naš, vjernik,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:082

  a ostale smo poslije potopili.

  a ostale smo poslije potopili.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:083

  Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,

  Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:084

  kad je Gospodaru svome iskrena srca došao,

  kad je Gospodaru svome čista srca došao,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:085

  kad je ocu svome i narodu svome rekao: "Čemu se to vi klanjate?

  kad je ocu svome i narodu svome rekao: "Šta to vi obožavate?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:086

  Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?

  Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:087

  I šta o Gospodaru svjetova mislite?"

  I šta o Gospodaru svjetova mislite?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:088

  I on baci pogled na zvijezde,

  I on baci pogled na zvijezde,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:089

  pa reče: "Ja ću se, evo, razboljeti!" –

  pa reče: "Zbilja, ja sam bolestan";

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:090

  i oni ga napustiše, uzmaknuvši,

  oni od njega, leđa mu okrenuvši, odoše,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:091

  a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: "Zašto ne jedete?

  a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: "Zašto ne jedete?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:092

  Šta vam je, što ne govorite?" –

  Šta vam je te ne govorite?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:093

  i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,

  I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:094

  pa mu narod trkom dođe.

  pa mu narod trkom dođe.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:095

  "Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?" – upita –

  "Kako možete obožavati one koje sami klešete?'', upita,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:096

  "kad Allah stvara i vas i ono što napravite?"

  "kad Allah stvara i vas i ono što napravite

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:097

  "Pripremite za njega lomaču" – povikaše – "pa ga u vatru bacite!"

  "Pripremite za njega lomaču'', povikaše, "pa ga u vatru bacite!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:098

  I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim.

  I htjedoše mu zamku načiniti, ali Mi njih učinismo najponiženijim.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:099

  "Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio" – reče – "On će me kuda treba uputiti.

  "Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio", reče, "On će mene kuda treba uputiti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:100

  Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!" –

  Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:101

  i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.

  I Mi smo ga obradovali dječakom obazrivim.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:102

  I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: "O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?" – "O oče moj" – reče – "onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati."

  I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: "O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš "O oče moj", reče, "onako kako ti se naređuje postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, da ću strpljiv biti."

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:103

  I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,

  I kad njih dvojica poslušaše, i on ga čelom prema zemlji položi,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:104

  Mi ga zovnusmo: "O Ibrahime,

  Mi ga zovnusmo: "O Ibrahime,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:105

  ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine –

  ti si san svoj odlučio obistiniti - a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine."

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:106

  to je, zaista, bilo pravo iskušenje!" –

  To je, zaista, bilo očito iskušenje!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:107

  i kurbanom velikim ga iskupismo

  Kurbanom velikim ga iskupismo,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:108

  i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:

  i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:109

  "Nek je u miru Ibrahim!"

  "Selam neka je Ibrahimu!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:110

  Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:111

  a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,

  a on je, doista, bio rob Naš, vjernik,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:112

  i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,

  i obradovali smo ga Ishakorn, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:113

  i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.

  i blagosloviti smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i onih koji sebi očito nasilje čine.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:114

  I Musau i Harunu smo milost ukazali,

  I Musau i Harunu smo blagodati dali,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:115

  pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili

  pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:116

  i pomogli im da pobijede,

  i pomogli im i oni bijahu pobjednici,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:117

  i Knjigu im jasnu dali

  i Knjigu im jasnu dali,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:118

  i obojicu na Pravi put uputili

  i obojicu na Pravi put uputili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:119

  i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali:

  i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:120

  "Nek su u miru Musa i Harun!"

  Neka je selam Musau i Harunu!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:121

  Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:122

  a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.

  a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:123

  I Iljas je bio poslanik.

  I Il'jas je bio poslanik.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:124

  Kad on reče narodu svome: "Zar se ne bojite?

  Kad on reče narodu svome: "Zar se uščuvati nećete?!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:125

  Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate,

  Zar se Ba'lu molite, a najboljeg Stvoritelja ostavljate,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:126

  Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?" –

  Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:127

  oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni,

  Oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, svi oni u Vatru biti privedeni,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:128

  samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.

  samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:129

  I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:

  I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:130

  "Nek je u miru Iljas!"

  "Neka je selam Il'jasinu!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:131

  Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:132

  a on je bio rob Naš, vjernik.

  a on je bio rob Naš, vjernik.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:133

  I Lut je bio poslanik.

  I Lut je bio poslanik.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:134

  Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili –

  Kad Mi njega i njegovu porodicu cijelu spasismo,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:135

  osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali –

  osim starice, ona je bila sa onima koji su nastradali,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:136

  a ostale smo uništili,

  a ostale smo uništili,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:137

  i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju

  i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:138

  i noću, pa zašto se ne urazumite?

  i noću, pa zašto se ne urazumite?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:139

  I Junus je bio poslanik.

  I Junus je bio poslanik.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:140

  I on pobježe na jednu lađu prepunu

  Kad on odbježe na lađu

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:141

  i baci kocku i kocka na njega pade,

  i s njima baci kocku i kocka na njega pade,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:142

  i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,

  i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:143

  i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale,

  i da nije bio jedan od onih koji Allaha slave i veličaju,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:144

  sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,

  sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:145

  i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan,

  i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio nemoćan,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:146

  i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,

  i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:147

  i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,

  i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:148

  i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive.

  i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog uživaju.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:149

  A upitaj ih: "Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi,

  A upitaj ih: "Zar su za Gospodara tvoga - kćeri, a za njih sinovi

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:150

  zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?"

  Zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:151

  Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore:

  Eto, oni, potvarajući, doista govore:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:152

  "Allah je rodio" – oni su, zaista, lažljivci.

  "Allah je rodio!" - oni su, baš, lažljivci.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:153

  Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?

  Zar je On kćeri sinovima pretpostavio?!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:154

  Šta vam je, kako rasuđujete?!

  Šta vam je, kako rasuđujete?!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:155

  Zašto ne razmislite?

  Zašto ne razmislite?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:156

  Ili, gdje vam je dokaz očiti?

  Ili, vi, možda, imate dokaz očit?!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:157

  Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!

  Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:158

  Mnogobošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni –

  Višebošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će takvi u Vatru biti privedeni,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:159

  hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju!

  čist je Allah i daleko od onoga kako Ga oni opisuju!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:160

  Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi.

  To ne čine Allahovi iskreni robovi.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:161

  Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate,

  Ali, ni vi, ni ono što obožavate,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:162

  ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti,

  ne možete nikoga u zabludu zavesti,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:163

  možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti.

  osim onoga koji će ionako u Vatri gorjeti.

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:164

  "Svakome od nas mjesto je određeno,

  Svakome od nas mjesto je određeno,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:165

  mi smo u redove poredani,

  mi smo u redove poređani,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:166

  i samo Njega hvalimo!"

  i samo Njega slavimo i veličamo!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:167

  A oni su, sigurno, govorili:

  A oni su govorili:

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:168

  "Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,

  "Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji,

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:169

  sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!"

  sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!"

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:170

  Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni!

  Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znat će oni!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:171

  A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima:

  A riječ Naša već rečena je Našim robovima, poslanicima!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:172

  "Oni će biti, doista, potpomognuti

  Oni će biti, doista, potpomognuti

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:173

  i vojska Naša će zacijelo pobijediti!"

  i vojska Naša zacijelo će pobijediti!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:174

  Zato se okreni od njih za neko vrijeme

  Zato se okreni od njih neko vrijeme

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:175

  i posmatraj ih, i oni će posmatrati!

  i posmatraj ih, i oni će posmatrati!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:176

  Zar oni kaznu Našu da požuruju?

  Zar oni kaznu Našu da požuruju?

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:177

  Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti!

  Kad se ona spusti na stanište njihovo, zlo jutro osvanut će onima koji su bili upozoreni!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:178

  Zato se okreni od njih za neko vrijeme

  Zato se okreni od njih neko vrijeme

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:179

  i posmatraj, i oni će posmatrati!

  i posmatraj, i oni će posmatrati!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:180

  Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –

  Uzvišen je Gospodar tvoj, Gospodar dostojanstva, u odnosu na ono kako ga opisuju!

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:181

  i mir poslanicima

  I selam neka je na poslanike

  Redovi, Mekka, 182 ajeta 037:182

  i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

  a hvala Allahu, svjetova Gospodaru!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović