Sad

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:001

  Sād. Tako Mi Kur'ana slavnog,

  Sad. Tako Mi Kur'ana koji opomenu sadrži,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:002

  doista su bahati i inadžije oni koji neće da vjeruju!

  doista su oni koji ne vjeruju u osionosti i raskolu!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:003

  Koliko smo Mi naroda prije njih uništili. I oni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno!

  Koliko smo Mi naroda prije njih uništili. I oni su za pomoć vapili, ali nije bilo vremena za uzmicanje!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:004

  Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: "Ovo je čarobnjak, lažov!

  Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih upozorava, i govore nevjernici: "Ovo je čarobnjak, lažov?

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:005

  Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!"

  Zar on da bogove svede na Boga jednog?! To je, zaista, nešto veoma čudno!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:006

  I onī ugledni između njih krenuše: "Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovim se, uistinu, nešto veliko hoće!

  I oni ugledni među njima krenuše: "Idite, nastavite i ustrajte uz božanstva svoja! Uistinu, to je nešto što se hoće!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:007

  Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž;

  Za ovo nismo čuli u vjeri posljednjoj, ovo nije ništa drugo već izmišljotina;

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:008

  zašto baš njemu, između nas, da bude poslana Opomena?!" Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato što kaznu Moju nisu iskusili.

  zašto baš njemu, između nas, da bude poslana Opomena?!" Ali, oni u Opomenu Moju sumnjaju zato što kaznu Moju nisu iskusili.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:009

  Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darežljivog?

  Ili, da nisu u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i obilnog Darovatelja?!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:010

  Zar oni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je između njih? – neka se, onda, uz ljestve popnu.

  Ili, oni možda imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je između njih?! - neka se, onda, uz konopce popnu!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:011

  Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena.

  Oni su samo neznatna vojska udruženih skupina koja će tamo biti poražena.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:012

  I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali,

  I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, koji je vojsku imao, poricali,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:013

  i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; oni su se protiv poslanika urotili;

  i Semud i Liltov narod i stanovnici Ejke; oni su baš bili udružene skupine!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:014

  svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili.

  Svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:015

  A i ovi ne čekaju do jedan zvuk Roga koji neće biti potrebno ponoviti,

  A i ovi samo čekaju jedan zvuk koji neće biti ponovljen,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:016

  i govore: "Gospodaru naš, požuri, kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!"

  i govore: "Gospodaru naš, požuri i kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:017

  Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao.

  Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu pokajnički obraćao.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:018

  Mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije pošto grane,

  Mi smo brda potčinili da zajedno s njim slave i veličaju Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije, pošto grane,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:019

  a i ptice okupljene – svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali.

  a i ptice okupljene - svi su oni s njim pokorno ponavljali.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:020

  I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.

  I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu mudrost i govor razlučujući.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:021

  A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli,

  A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kad su se do mihraba ispeli,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:022

  kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio. "Ne boj se" – rekli su – "mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.

  kad su Davudu bahnuli, pa se on od njih uplašio. "Ne boj se", rekli su, "mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nepravdu učinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:023

  Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!' – i u prepirci me pobijedi."

  Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!' - i u govoru me pobijedi."

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:024

  "Učinio ti je, doista, krivo!" – reče Davud – "time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se.

  "Učinio ti je zulum!", reče Davud, "time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, takvi nisu jedino oni koji vjeruju i čine dobra djela; a takvih je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tlo i pokaja se.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:025

  I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka.

  I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:026

  O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati.

  O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za hirom da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja zato što su Dan obračuna zaboravljali.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:027

  Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri!

  Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u Vatri!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:028

  Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?

  Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, i zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grešnicima?!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:029

  Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.

  Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:030

  Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!

  Mi smo Davudu poklonili Sulejmana; divan je on rob bio, i stalno se Allahu pokajnički obraćao!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:031

  Kad su jedne večeri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,

  Kad su jedne večeri pred njega bili izvedeni brzi konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:032

  on reče: "Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!" – i oni se izgubiše iz vida.

  on reče: "Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!", i oni se izgubiše iz vida.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:033

  "Vratite mi ih!" – i on ih poče gladiti po nogama i vratovima.

  "Vratite mi ih!", i on ih poče gladiti po nogama i vratovima.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:034

  Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio.

  Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i na njegovo prijestolje tijelo bacili, ali se poslije povratio.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:035

  "Gospodaru moj" – rekao je – "oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!"

  Gospodaru moj - rekao je - oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati! Ti Si uistinu Darovatelj obilni!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:036

  I Mi smo dali da mu služe: vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio –

  I Mi smo dali da mu služe: vjetar, koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:037

  i šejtani, sve graditelji i gnjurci,

  i šejtani, sve graditelji i gnjurci,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:038

  i drugi u bukagije okovani.

  i drugi u bukagije okovani.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:039

  "Ovo je Naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati!"

  Ovo je Naš dar, pa ti daruj ili uskrati, nećeš zbog toga odgovarati!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:040

  On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.

  On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:041

  I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: "Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!"

  I sjeti se roba Našeg Ejjuba, kada je Gospodaru svome zavapio: "Šejtan me pogodio nedaćama i patnjom!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:042

  "Udari nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće!" –

  Udari nogom o zemlju - eto hladne vode za kupanje i piće!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:043

  i Mi smo mu iz milosti Naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti –

  I Mi smo mu, iz milosti Naše, porodicu darovali i još toliko uz njih, da bude opomena za one koji imaju pameti.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:044

  "I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši!" Mi smo znali da je on izdržljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao!

  "I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši." Mi smo, zaista, našli da je on strpljiv; divan je rob on bio i stalno se Allahu pokajnički obraćao!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:045

  I sjeti se robova Naših Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih.

  I sjeti se robova naših: Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidih.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:046

  Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet;

  Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet;

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:047

  i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi.

  i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:048

  I sjeti se Ismaila i Eljese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri.

  I sjeti se Ismaila i El-Jese'a i Zulkifla, svi su oni bili čestiti.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:049

  Ovo je lijep spomen! A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište:

  Ovo je lijep spomen! A bogobojazne čeka divno prebivalište:

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:050

  edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene,

  vrtovi Adna, čije će kapije biti za njih otvorene,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:051

  u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti.

  u kojima će naslonjeni biti, i raznovrsno voće i piće tražiti.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:052

  Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati.

  Pored njih bit će hurije, istih godina, koje će preda se gledati.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:053

  "To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati;

  To je ono što vam se obećava za Dan polaganja računa;

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:054

  to će, doista, blagodat Naša biti, koja nikada neće prestajati!"

  to će, doista, opskrba Naša biti, koja nikada neće prestajati!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:055

  Eto toliko! A one koji budu zlo činili čeka najgore prebivalište:

  Eto tako! A one koji budu obijesni bili čeka najgore prebivalište:

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:056

  Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje!

  Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:057

  Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu

  Eto, tako! Pa neka kušaju vodu ključalu i kapljevinu hladnu kao led,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:058

  i druge slične ovima muke, mnogostruke.

  i druge slične ovima muke, mnogostruke.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:059

  "Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u Džehennem ući!" – "Ne bilo im prostrano! U vatri će oni, doista, gorjeti!"

  Ta gomila zajedno s vama će, tiskajući se, u Džehennem ući! Ne bilo im prostrano! U Vatri će oni, doista, gorjeti!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:060

  "Vama ne bilo prostrano!" – reći će oni – "vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!"

  "Vama ne bilo prostrano!", reći će oni, "vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:061

  "Gospodaru naš" – reći će – "udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili!"

  "Gospodaru naš", reći će, "udvostruči patnju u Vatri onima koji su nam ovo priredili!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:062

  I govoriće: "Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali

  I govorit će: "Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:063

  i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?"

  i koje smo ismijavati? Da nam se nisu iz vida izgubili

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:064

  Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.

  Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:065

  Reci: "Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog,

  Reci: "Ja sam samo upozoritelj; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Potčinitelja svega,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:066

  Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Silnoga, Onoga koji prašta."

  Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Silnoga i grijeha Oprostitelja.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:067

  Reci: "Ovo je vijest velika,

  Reci: "Ovo je vijest velika,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:068

  a vi od nje glave okrećete.

  a vi od nje glave okrećete.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:069

  Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali –

  Ja nisam ništa znao o Skupu Visokome kada su se prepirali -

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:070

  meni se objavljuje samo da jasno opominjem" –

  meni se objavljuje da sam samo upozoritelj jasni."

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:071

  i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoriću čovjeka od ilovače,

  I kad je melecima Gospodar tvoj rekao: "Stvorit ću čovjeka od gline,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:072

  pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!"

  pa kad mu oblik upotpunim i u njega duha Svog udahnem, vi mu na sedždu padnite!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:073

  meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili

  Meleci su, svi do posljednjeg, zajedno sedždu učinili

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:074

  osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.

  osim lblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:075

  "O Iblisu!" – rekao je On – "šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?"

  "O Iblisu!", rekao je On, "šta te navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojim dvjema rukama stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:076

  "Bolji sam od njega" – rekao je on – "mene si stvorio od vatre a njega od ilovače."

  "Bolji sam od njega", rekao je on, "mene si stvorio od vatre, a njega od gline."

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:077

  "E, izlazi onda iz Dženneta!" – reče On – "proklet da si!

  "E, izlazi onda iz Dženneta!", reče On, "proklet da si!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:078

  Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!"

  Moje će te prokletstvo do Sudnjeg dana pratiti!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:079

  "Gospodaru moj" – reče on – "daj mi vremena do Dana kada će oni oživljeni biti!"

  "Gospodaru moj!", reče on, "daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:080

  "Dajem ti" – reče On –

  "Dajem ti", reče On,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:081

  "do Dana već određenog."

  "do Dana već određenog."

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:082

  "E tako mi dostojanstva Tvoga" – reče – "sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,

  "E tako mi dostojanstva Tvoga", reče, "sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:083

  osim Tvojih među njima robova iskrenih!"

  osim onih među Tvojim robovima koji su u vjerovanju iskreni!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:084

  "Istinom se kunem i istinu govorim" – reče Allah –

  "Istinom se kunem i istinu govorim", reče Allah,

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:085

  "sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!"

  "sigurno ću svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!"

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:086

  Reci: "Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen,

  Reci: "Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja ne dodajem preko onog čime me je Allah obavezao.

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:087

  Kur'an je doista svijetu cijelome opomena! –

  Kur'an je, doista, svijetu cijelom opomena!

  Sad, Mekka, 88 ajeta 038:088

  i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!"

  i vi ćete nakon kratkog vremena saznati vijest njegovu.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović