Al-Mumin

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:002

  Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajući,

  Objavljivanje Knjige je od Allaha Silnoga, Sveznajućeg,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:003

  koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.

  Oprostitelja grijeha i Primatelja pokajanja, Onoga Koji žestoko kažnjava i Koji je Posjednik obilnog dobra; istinskog Boga osim Njega nema, kod Njega je konačno odredište.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:004

  O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću.

  O Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što oni putujući po zemlji uživaju.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:005

  I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga Ja kažnjavao – a kakva je bila kazna Moja!

  I Nuhov je narod prije njih poricao, a i skupine poslije njega. Svaki narod nastojao je ščepati svoga poslanika, i rasprave svoje na neistini temeljio da njome Istinu uništi, pa sam ga Ja kažnjavao - a kakva je bila kazna Moja!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:006

  I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu htjeli da vjeruju – stanovnici u vatri biti.

  I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu vjerovali - stanovnici u Vatri biti.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:007

  Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: "Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!

  Oni koji nose Arš i oni koji su oko njega, slave i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega, i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: "Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji se pokaju i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:008

  Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar.

  Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i one koji su bili dobri od predaka njihovih, i žena njihovih, i potomstva njihovog. Ti si, uistinu, Silni i Mudri.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:009

  I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!"

  I sačuvaj ih zala, jer, koga Ti toga dana poštediš zala - Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:010

  Onima koji nisu vjerovali doviknuće se: "Allahova odvratnost prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici – bila je, doista, veća od vaše odvratnosti sada prema sebi."

  Onima koji nisu vjerovali bit će doviknuto: "Allahov prezir prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici - bio je, doista, veći od vašeg prezira sada prema sebi."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:011

  "Gospodaru naš" – reći će oni – "dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe?"

  "Gospodaru naš", reći će oni, "dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li za izlazak puta kakva ?

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:012

  "To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom."

  "To vam je zato što niste vjerovali kad je prizivan Allah Jedini, a vjerovali ste ako bi Mu neko drugi u obožavanju pridružen bio! Presuda pripada jedino Allahu, Uzvišenom i Velikom."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:013

  On vam pokazuje znamenja Svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraća.

  On vam pokazuje znakove Svoje i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraća.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:014

  Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko –

  Molite zato Allaha, iskreno Mu ispovijedajući vjeru - pa makar to nevjernicima bilo mrsko!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:015

  Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje Objavu, riječi Svoje – kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog,

  On je vlasnik visokih stupnjeva, Gospodar Arša Koji šalje objavu iz odredbe Svoje - kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:016

  na Dan kad će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. "Ko će imati vlast toga dana?" – "Allah, Jedini i Svemoćni!"

  na Dan kada će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Kome vlast pripada danas? Allahu, Jedinom, Potčinitelju svega.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:017

  Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah će, zaista, brzo obračunati.

  Svaki će čovjek taj Dan prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; taj Dan neće biti nepravde! Allah, zaista, brzo račun svodi.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:018

  I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.

  I upozori ih na Bliski dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada zulumćari ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati čiji zagovor bi uslišan bio.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:019

  On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju;

  On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju;

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:020

  Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće ni po čemu suditi. Allah, zaista, sve čuje i sve vidi.

  Allah će po pravdi presuditi, a oni koje pored Njega mole - neće ni po čemu suditi. Allah, je zaista, Svečujući i Svevideći.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:021

  Zašto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih. Bili su od njih moćniji i više spomenika su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio.

  Zašto oni ne putuju po Zemlji, pa da vide kakav je bio kraj onih prije njih? Bili su od njih moćniji i više tragova su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijeha njihovih, kaznio i nije im bilo od Allaha zaštitnika.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:022

  Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili, On je, zaista, moćan, On strahovito kažnjava.

  Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili; On je, zaista, Moćni, On žestoko kažnjava.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:023

  Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim

  Mi smo poslali Musaa sa znakovima Našim i dokazom jasnim,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:024

  faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: "Čarobnjak i lažov!"

  faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: "Čarobnjak i lažov!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:025

  A kada im je on donio Istinu od Nas, rekli su: "Ubijajte opet mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu!" – Ali, lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna.

  A kada im je on donio Istinu od Nas, rekli su: "Ubijajte mušku djecu onih koji s njime vjeruju, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu!" Ali, spletke nevjernika uvijek su uzaludne.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:026

  "Pustite vi mene" – reče faraon – "da ubijem Musaa, a on neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove."

  "Pustite vi meni", reče faraon, "da ubijem Musaa, a on neka moli pomoć od Gospodara svoga, jer bojim se da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:027

  Musa reče: "Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati!"

  Musa reče: "Molim Gospodara svoga i Gospodara vašeg da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:028

  A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar da ubijete čovjeka zato što govori: 'Gospodar moj je Allah!', onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti, jer Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.

  A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar da ubijete čovjeka zato što govori: 'Gospodar moj je Allah!', a donio vam je jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići bar nešto od onoga što vam se prijeteći obećava; zaista Allah neće uputiti na Pravi put onoga koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:029

  O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?" A faraon reče: "Savjetujem vam samo ono što mislim, a na Pravi put ću vas samo ja izvesti."

  O narode moj, danas vama pripada vlast i nadmoćni ste u zemlji, pa ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne A faraon reče: "Savjetujem vam samo ono što mislim, a samo ću vas na Pravi put uputiti."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:030

  A onda onaj vjernik reče: "O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili,

  A onda, onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj, ja se za vas bojim dana poput dana kada su kažnjene skupine koje su se protiv poslanika bile urotile,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:031

  kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. – A Allah nije nepravedan robovima Svojim.

  kao što je to bilo s Nuhovim narodom, i Adom i Semudom, i onima poslije njih. A Allah ne želi zulum robovima Svojim.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:032

  O narode moj, plašim se šta će biti s vama na Dan kada budete jedni druge dozivali,

  O narode moj, plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:033

  na Dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti.

  na Dan kada budete okrenutih leđa uzmicali, kada vas od Allaha niko neće moći zaštititi. A onome kome Allah da da je zabludi, tome nema uputitelja."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:034

  Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: 'Allah više neće poslije njega poslati poslanika!' Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja,

  Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali vi ste stalno sumnjali u ono šta vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: "Allah više neće poslije njega poslati poslanika!" Eto, tako Allah da da je u zabludi svako ko u zlu pretjeruje i sumnja -

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:035

  one koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. – Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog."

  oni koji o Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao. To itekako preziru Allah i oni koji vjeruju. Tako Allah pečati srce svakog oholog silnika.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:036

  "O Hamane" – reče faraon – "sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza,

  "O Hamane", reče faraon, "sagradi mi toranj ne bih li stigao do staza,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:037

  staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac." I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i on je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu.

  staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac." I eto tako su faraonu njegova ružna djela uljepšana, i on je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo se faraonovo završilo na njegovu štetu.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:038

  I onda onaj vjernik reče: "O narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na Pravi put ukazati!

  I onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj, mene slijedite, ja ću vam na Pravi put ukazati!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:039

  O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je, zaista, Kuća vječna.

  O narode moj, ovaj dunjalučki život samo je uživanje, a ahiret je, zaista, Kuća vječnog boravka.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:040

  Ko učini zlo, biće prema njemu kažnjen, a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.

  Ko god učini zlo, samo će zbog njega biti kažnjen, a ko god učini dobro - bio muškarac ili žena, a vjernik je- taj će u Džennet ući; u njemu će bez računa biti opskrbljeni.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:041

  O narode moj, šta je ovo, ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru:

  narode moj! Šta je ovo? Ja vas pozivam u spas, a vi mene pozivate u Vatru;

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:042

  pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim Njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam, a ja vas pozivam Silnome, Onome koji mnogo prašta.

  Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da Njemu u obožavanju pridružujem ono o čemu nemam znanja, a ja vas pozivam Silnome, Oprostitelju stalnome.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:043

  Nema nimalo sumnje u to da se oni kojima me pozivate neće nikome ni na ovome ni na onome svijetu odazvati i da ćemo se Allahu vratiti i da će mnogobošci stanovnici u ognju biti.

  Nema nimalo sumnje u to da se ono čemu vi mene pozivate neće nikom ni na ovom ni na onom svijetu odazvati, i da je naš povratak Allahu i da će oni koji su pretjerivali stanovnici u Ognju biti.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:044

  Tada ćete se, sigurno, mojih riječi sjetiti! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove Svoje vidi."

  Pa, sjetit ćete se ovog što vam kažem! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove Svoje dobro vidi."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:045

  I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi.

  I Allah ga je sačuvao od zala onog što su spletkarili, a faraonove pristalice zla patnja zadesi,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:046

  Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: "Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!"

  Vatra kojoj će izloženi jutrom i večerom biti, a kada nastupi Čas: "Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:047

  I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: "Mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi?",

  I kada se u Vatri budu prepirali, a oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: "Mi smo bili sljedbenici vaši, možete li nas Vatre makar malo osloboditi.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:048

  onda će glavešine reći: "Evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima Svojim."

  Onda će glavešine reći: "Doista smo svi u njoj! Allah je već presudio robovima Svojim."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:049

  I oni koji će u vatri biti govoriće stražarima džehennemskim: "Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!"

  I oni koji će u Vatri biti govorit će čuvarima Džehennema: "Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:050

  "A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?" – upitaće oni. – "Jesu!" – odgovoriće. – "Molite onda vi!" – reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti.

  "A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili?'', upitat će oni. "Jesu!", odgovorit će. "Molite onda vi! A molba nevjernika uzaludna je'', reći će oni.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:051

  Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci,

  Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i one koji vjeruju u životu dunjalučkom, a i na Dan kad se dignu svjedoci,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:052

  na Dan kada krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati.

  na Dan kad zulumćarima pravdanje njihovo od koristi neće biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:053

  Mi smo Musau uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili

  Mi smo Musau uputu dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:054

  da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali.

  da bude uputstvo i opomena onima koji pameti budu imali.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:055

  Zato ti budi strpljiv – Allahovo obećanje je istina – i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali!

  Pa ti budi strpljiv - Allahovo je obećanje Istina - i moli da ti budu oprošteni grijesi, i Gospodara svoga slavi i hvali uvečer i ujutro!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:056

  Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, zato moli od Allaha zaštitu, jer On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

  Zaista oni koji o Allahovim ajetima i znakovima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima svojim imaju samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, pa ti moli od Allaha zaštitu. On je, uistinu, Svečujući i Svevideći.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:057

  Stvaranje nebesa i Zemlje je, sigurno, veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.

  Stvaranje nebesa i Zemlje sigurno je veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:058

  Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. – Kako vas malo prima pouku!

  Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zločinitelji. Kako se malo prisjećate!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:059

  Doći će Čas oživljenja, u to nema nimalo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje.

  Doći će Čas sudnji, u to nema sumnje, ali većina ljudi ne vjeruje.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:060

  Gospodar vaš je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi."

  Gospodar vaš je rekao: "Dove Mi upućujte, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole da Mi ibadet čine - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:061

  Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.

  Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno darežljiv prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:062

  To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete?

  To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete?!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:063

  Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali.

  Tako su se odmetali i oni koji su Allahove ajete i znakove poricali.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:064

  Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!

  Allah vam je učinio Zemlju staništem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, pa je obličja vaša lijepim učinio, i lijepom hranom i pićem vas opskrbio. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je Uzvišen Allah, Gospodar svjetova!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:065

  On je Živi, nema boga osim Njega, zato se samo Njemu klanjajte, iskreno Mu ispovijedajući vjeru: "Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!"

  On je Živi, nema boga osim Njega, pa, molite Ga, ispovijedajući Mu čistu vjeru. Pa, svaka hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:066

  Reci: "Meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha, klanjate, a naređeno mi je da se pokoravam Gospodaru svjetova.

  Reci: "Meni je zabranjeno obožavati one koje vi mimo Allaha molite, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, a naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova."

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:067

  On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete – a neki od vas umiru prije – i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti.

  On je Onaj Koji vas je od zemlje stvorio, potom od kapi sjemena, zatim od zakvačka, zatim vas kao dojenčad izvodi, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete - a neki od vas umiru prije - i da do određenog roka stignete, a i da biste razumjeli.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:068

  Život i smrt Njegovo su djelo! A kad nešto odluči, samo za to rekne: 'Budi!' – i ono bude."

  On život i smrt daje! A kad nešto odluči, samo rekne: "Budi", i ono bude.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:069

  Zar ne vidiš kako se okreću oni koji o Allahovim dokazima raspravljaju?

  Zar ne vidiš one koji raspravljaju o Allahovim ajetima i znakovima; kuda se oni okreću?!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:070

  Oni koji poriču Knjigu i ono što smo slali po poslanicima – saznaće posljedice toga

  Oni koji poriču Knjigu i ono što smo slali po poslanicima?! A saznat će oni!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:071

  kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vučeni

  Kada okovi budu na vratovima njihovim, i lanci, a oni vučeni

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:072

  po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi,

  u ključalu vodu, a zatim u Vatri prženi!

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:073

  i potom upitani: "Gdje su oni kojima ste se klanjali,

  Zatim će upitani biti: "Gdje su oni koje ste obožavali,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:074

  a ne Allahu?" – "Izgubili su nam se iz vida" – odgovoriće – "ta mi se prije, ustvari, nismo nikome ni klanjali." – Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike.

  mimo Allaha "Oni su se od nas izgubili", odgovorit će, "mi se prije, ustvari, nismo nikome ni molili." Eto, tako Allah da da su u zabludi nevjernici.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:075

  To vam je zato što ste bez ikakva osnova na Zemlji bahati bili i što ste likovali.

  "To vam je zato što ste se bez ikakva osnova na Zemlji veselili i drski bili.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:076

  Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati – a ružno je prebivalište oholih!

  Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati - a ružno je prebivalište oholih.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:077

  Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetnja će se, sigurno, obistiniti! Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, Nama će se oni vratiti.

  A ti se strpi! Doista je Allahovo obećanje istina! Bilo da ti pokažemo dio onoga što im Mi obećavamo, bilo da ti prije život oduzmemo - Nama će se oni vratiti.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:078

  I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, biće presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.

  I prije tebe poslanike smo slali, o nekima od njih kazivali smo ti, a o nekima nismo. I nijedan poslanik nije mogao donijeti nekakav znak osim s Allahovom dozvolom. A kada dođe Allahova odredba, bit će presuđeno po pravdi i zabludjeli će tada biti gubitnici.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:079

  Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete, a neke da jedete,

  Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete - a neke jedete,

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:080

  Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete – i na njima i na lađama vi se vozite.

  a vi od njih i drugih koristi imate - i da bi na njima potrebu koju u prsima imate ispunili; i na njima i na lađama vi se vozite.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:081

  On vam pokazuje dokaze moći Svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete?

  On vam pokazuje znakove Svoje, pa koje od Allahovih znakova vi negirate?

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:082

  Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više spomenika su na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli.

  Zašto oni ne putuju po Zemlji, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih brojniji i jači i više su tragova na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:083

  Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili, i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali.

  Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili, i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali.

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:084

  A kad bi kaznu Našu doživjeli, onda bi govorili: "Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se onih koje smo Njemu ravnim smatrali!"

  A kad bi kaznu Našu vidjeli, onda bi govorili: "Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se onih koje smo Mu u obožavanju pridruživali!"

  Vjernik, Mekka, 85 ajeta 040:085

  Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi, prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali – i tada bi nevjernici stradali.

  Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu vidjeli, ne bi nimalo koristilo. To je prema Allahovom zakonu koji je primijenjen za sve robove Njegove - i tada bi nevjernici stradali.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović