Fussilat

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:002

  Objava je od Milostivog, Samilosnog,

  Objava je od Svemilosnog Milostivog,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:003

  Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,

  Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:004

  vjesnik radosnih vijesti i opomena – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.

  obveselitelj i upozoritelj - ali se većina njih opet okreće, pa ne čuju.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:005

  "Srca naša su" – govore oni – "pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi."

  I govore: "Srca naša su u omotačima, odvojena od onoga čemu nas ti pozivaš. U ušima je našim gluhoća, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:006

  Reci: "Ja sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju,

  Reci: "Ja sam samo čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno upravite i od Njega oprosta tražite. A teško višebošcima,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:007

  koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!

  koji zekat ne daju i koji u ahiret ne vjeruju!

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:008

  One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna."

  Onima koji vjeruju i dobra djela čine, zbilja pripada nagrada neprekidna."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:009

  Reci: "Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"

  Reci: "Zar vi zbilja ne vjerujete u Onoga Koji je Zemlju stvorio u dva dana- i još Mu takmace pripisujete?! To je Gospodar svjetova!

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:010

  On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za one koji pitaju –

  On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i hranu za stanovnike njene na njoj odredio, sve to u četiri dana ravnomjerna - to je za one koji pitaju.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:011

  zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" – "Pojavljujemo se drage volje!" – odgovorili su,

  Zatim se na nebo usmjerio dok je ono još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" "Pojavljujemo se drage volje!", odgovorili su.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:012

  pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.

  Tada ih je u dva dana, kao sedam nebesa stvorio, i odredio šta će se na svakom nebu nalaziti. A najbliže nebo smo svjetiljkama ukrasili i njih kao zaštitu učinili. To je odredba Silnoga i Sveznajućeg.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:013

  A ako glave okrenu, ti reci: "Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda,

  Pa ako se okrenu, ti reci: "Upozoravam vas na onakav udar kakav je pogodio Ad i Semud",

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:014

  kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: "Ne klanjajte se nikome do Allahu!" – a oni odgovarali: "Da je Gospodar naš htio, On bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano."

  Kad su im, sa svih strana, poslanici njihovi dolazili govoreći: "Ne obožavajte nikoga osim Allaha!", a oni odgovarali: "Da je Gospodar naš htio, On bi meleke poslao! Doista mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano!"

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:015

  Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. "Ko je od nas jači?" – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja Naša su poricali.

  A kad je Ad posrijedi, oni su se na Zemlji bez ikakva prava oholili i govorili: "Ko je od nas snagom jači A zar nisu znali da je Allah, Koji ih je stvorio, jači od njih - a i znakove Naše su poricali.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:016

  I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju – patnja na onom svijetu biće, zaista, još sramnija – i niko im neće u pomoć priteći.

  I Mi poslasmo protiv njih, u danima uzastopnim, vjetar leden, da bismo im još u dunjalučkom životu dali da osjete patnju poniženja. A patnja na ahiretu bit će, zaista, još više ponižavajuća i niko im neće u pomoć priteći.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:017

  I Semudu smo na Pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od Pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili,

  A Semud kad je posrijedi, njih smo bili uputili, ali njima je bila milija sljepoća od upute, pa ih je stigao udar ponižavajuće patnje, prema onome kako su zaslužili,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:018

  a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.

  a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:019

  A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali –

  A na Dan kad Allahovi neprijatelji za Vatru budu proživljeni i sakupljeni - oni prvi bit će zadržani, pa će zajedno svi biti u stroju potjerani,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:020

  i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočiće protiv njih o onome što su radili.

  i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočit će protiv njih o onom što su radili.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:021

  "Zašto svjedočite protiv nas?" – upitaće oni kože svoje. – "Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas" – odgovoriće. – "On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.

  "Zašto svjedočite protiv nas?", upitat će oni kože svoje. "Allah, Koji je dao sposobnost govora svemu, obdario je darom govora i nas", odgovorit će. "On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:022

  Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.

  Vi se niste krili da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:023

  I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali."

  I to uvjerenje koje ste o Gospodaru svome imali upropastilo vas je, pa gubitnici postali ste.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:024

  Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će Vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.

  Pa i ako bi otrpjeli, njihovo boravište bit će Vatra; a ako budu tražili naklonost da se vrate, oni neće biti od onih koji će naklonost zadobiti.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:025

  Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali – doista su nastradali.

  I Mi smo im bili dosudili drugove - pratioce pa su im lijepim prikazivali ono što je za njima i ono što je pred njima, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali - doista su nastradali.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:026

  Oni koji ne vjeruju govore: "Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!"

  Oni koji ne vjeruju govore: "Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!"

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:027

  Zato ćemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznićemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.

  Zato ćemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse bolnu patnju, i kaznit ćemo ih za ono loše što su činili.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:028

  To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.

  To je kazna za Allahove neprijatelje - Vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naknada što su ajete i znakove Naše stalno poricali.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:029

  I nevjernici će reći: "Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji."

  I oni koji nisu vjerovali reći će: "Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge svoje, neka budu među onima koji su najniže."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:030

  Onima koji govore: "Gospodar naš je Allah" – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.

  Doista onima koji govore: "Gospodar naš je Allah", pa poslije budu ustrajni, silaze meleci: "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:031

  Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete,

  Mi smo zaštitnici vaši u životu dunjalučkom, a i na ahiretu; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite - imat ćete,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:032

  bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je milostiv."

  bit će to ugošćenje Oprostitelja grijeha, Milostivog.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:033

  A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!"

  A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam, doista, musliman!"

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:034

  Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

  Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim odagnaj, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:035

  To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.

  To mogu postići samo strpljivi; to može postići samo onaj koji ima obilnog udjela u dobru.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:036

  A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.

  A kad te šejtan pokuša na zle misli navesti, ti zatraži utočište u Allaha. On je, uistinu, Svečujući i Sveznajući.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:037

  Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.

  Među znakovima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne činite sedždu ni Suncu ni Mjesecu, već činite sedždu Allahu, Koji ih je stvorio, ako samo Njemu ibadet činite.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:038

  A ako oni neće da te poslušaju – pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.

  A ako se oni uzohole- pa, oni koji su kod Gospodara tvoga, slave i veličaju Ga i noću i danju i ne dosađuju se.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:039

  Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživiće, sigurno, i umrle, jer je On kadar sve.

  A od znakova je Njegovih i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj Ko njoj daje život oživit će sigurno i umrle. On nad svime ima moć.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:040

  Oni koji riječi Naše izvrću neće se, doista, od Nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u Vatru bude bačen ili onome koji na Sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, On, zaista, vidi šta vi radite.

  Zbilja, oni koji ajete Naše izvrću neće se od Nas sakriti. Pa da li je bolji onaj koji u Vatru bude bačen ili onaj koji na Kijametski dan dođe siguran? Radite šta hoćete, On, zaista, dobro vidi šta vi radite.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:041

  Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen… A on je, zaista, knjiga zaštićena,

  Zaista oni koji ne vjeruju u Opomenu, pošto im je došla, bit će kažnjeni! To je, zaista, knjiga zaštićena,

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:042

  laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga.

  laž joj ne može prići ni sprijeda ni ozada; to je Objava od Mudroga i Hvaljenoga.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:043

  Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.

  Tebi se ne govori ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:044

  A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi, sigurno, rekli: "Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap?" – Reci: "On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju."

  A da smo Kur'an sačinili na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: "Da su mu bar ajeti razgovijetni! Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arap Reci: "On je onima koji vjeruju uputa i lijek. A oni koji ne vjeruju - u ušima njihovim gluhoća je, i slijepi su za njega! Oni kao da se izdaleka dozivaju.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:045

  I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju.

  I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije riječi Gospodara tvoga prije izrečene, s ovima bi bilo već svršeno. I oni su spram njega zbilja u sumnji dubokoj.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:046

  Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.

  Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A Gospodar tvoj ne čini zulum robovima Svojim.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:047

  Samo On zna kada će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvijetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: "Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?" – oni će odgovoriti: "Javljamo Ti da niko od nas to ne tvrdi."

  Samo On zna kad će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih, i nijedno žensko ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: "Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?", oni će odgovoriti: "Javljamo Ti da niko od nas to ne tvrdi."

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:048

  I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjeriće se da ne mogu nikud umaći.

  I neće biti onih koje su prije molili i uvjerit će se da nikud ne mogu umaći.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:049

  Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi.

  Čovjeku ne dosadi da dobro traži, a kada ga zlo zadesi, onda očajava i nadu gubi.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:050

  Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: "Ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će Čas oživljenja doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet." A Mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku – doista ćemo im dati.

  Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: "Ovo sam i zaslužio, i ja ne mislim da će Čas sudnji doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet." A Mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku - doista ćemo im dati.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:051

  Kada čovjeku milost Našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli.

  Kada čovjeku milost Svoju darujemo, on se okreće i udalji se oholo, a kad ga nevolja dotakne, onda se dugo moli.

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:052

  Reci: "Šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete – ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od istine?"

  Reci: "Šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete - ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od Istine

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:053

  Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?

  Mi ćemo im pokazati znakove Naše u daljini - na obzorjima, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj svemu svjedok?

  Objašnjenje, Mekka, 54 ajeta 041:054

  Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svojim obuhvaća sve.

  Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On, zaista, obuhvata sve.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović