Ad-Duhan

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:001

  Hā Mīm.

  Ha-mim.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:002

  Tako Mi Knjige jasne,

  Tako Mi Knjige jasne,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:003

  Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –

  Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći, i Mi, doista, upozoravamo;

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:004

  u kojoj se svaki mudri posao riješi

  u njoj se raščlanjuje svaka odredba savršena!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:005

  po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

  po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:006

  kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna –

  kao milost Gospodara tvoga - a On je, uistinu, Svečujući i Sveznajući -

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:007

  Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,

  Gospodara nebesa i Zemlje, i onoga što je između njih - ako čvrsto vjerujete,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:008

  drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!

  drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje - Gospodar vaš i Gospodar vaših predaka davnih!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:009

  Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,

  Ali, oni sumnjaju i zabavljaju se.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:010

  zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

  Pa ti zato sačekaj Dan kad će se na nebu vidljivi dim pojaviti

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:011

  koji će ljude prekriti. "Ovo je neizdržljiva patnja!

  koji će ljude prekriti: "Ovo je bolna patnja!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:012

  Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"

  Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:013

  A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik

  A kako da tada pouku prime, a već im je bio došao Poslanik jasni

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:014

  od koga oni glave okreću i govore: "Poučeni – umno poremećeni!"

  od koga se oni potom okrenuše i rekoše: "Poučeni - umno poremećeni!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:015

  Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;

  A kad bismo malo patnju otklonili, vi biste se sigurno u nevjerovanje vratili;

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:016

  ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

  ali na Dan kada ih najžešće zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:017

  Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:

  A Mi smo i prije njih faraonov narod u iskušenje stavili, i došao im je plemeniti poslanik:

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:018

  "Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,

  Predajte meni Allahove robove! Ja sam vam, zaista, poslanik pouzdani,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:019

  i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

  i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:020

  i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me na kamenujete,

  i ja se obraćam i svome i vašem Gospodaru, da me ne gađate,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:021

  a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!"

  a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:022

  I on pozva u pomoć Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod nevjernički!" –

  I on pozva u pomoć Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod prestupnički!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:023

  "Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći

  "Izvedi noću robove Moje, vi ćete slijeđeni biti,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:024

  i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti."

  i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će zaista potopljena biti."

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:025

  I koliko ostaviše bašča i izvora,

  I koliko ostaviše bašča i izvora,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:026

  i njiva zasijanih i dvorova divnih,

  i njiva zasijanih i boravišta divnih,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:027

  i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –

  i blagodati u kojima su uživali!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:028

  tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –

  Tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:029

  ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,

  ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu bili sačekani.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:030

  a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

  A sinove smo Israilove ponižavajuće patnje spasili,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:031

  od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –

  od faraona - on je bio zbilja nadmen, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:032

  i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,

  i znajući kakvi su, nad svjetovima smo ih odabrali,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:033

  i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali.

  i neka smo im znamenja puna očite kušnje dali.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:034

  A ovi, doista, govore:

  A oni, doista, govore:

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:035

  "Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

  "Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:036

  pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"

  pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:037

  Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.

  Da li su bolji oni ili narod Tubbe'ov i oni prije njega? Njih smo uništili jer su prestupnici bili.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:038

  Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.

  Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih igrajući se.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:039

  Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.

  Mi smo ih stvorili s Istinom, ali većina njih ne zna.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:040

  Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,

  Zbilja će Dan suda svima njima rok određeni biti,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:041

  Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,

  Dan, kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti, niti će biti pomognuti,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:042

  moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.

  I osim onih kojima se Allah smiluje. On je, uistinu, Silni i Milostivi.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:043

  Drvo Zekkum

  A drvo zekkum zbilja je

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:044

  biće hrana grješniku,

  hrana grešnika,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:045

  u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,

  kao uljani talog u trbuhu će vreti,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:046

  kao što voda kada ključa vri.

  kao što voda ključala vrije.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:047

  "Ščepajte ga i usred ognja odvucite,

  "Ščepajte ga i usred Ognja odvucite,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:048

  a zatim mu, za kaznu, na glavu ključalu vodu izljevajte!"

  a zatim mu, za kaznu, na glavu vodu koja ključa izlijevajte!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:049

  "Okušaj, ta ti si, uistinu, 'moćni' i 'poštovani',

  Kušaj, ta ti si, baš, "moćan" i "poštovan"?

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:050

  ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!"

  Ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!"

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:051

  A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,

  A bogobojazni će, zaista, na sigurnom mjestu biti,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:052

  usred bašča i izvora,

  usred bašča i izvora,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:053

  u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

  u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima okrenuti.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:054

  Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

  Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:055

  U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti;

  Tamo će moći, sigurni, koju hoće vrstu voća tražiti;

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:056

  u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,

  tu, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u Ognju sačuvati,

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:057

  blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

  blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:058

  A Kur'an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,

  A njega-Kur'an lahkim smo učinili, na jeziku tvome, da bi se oni prisjetili.

  Dim, Mekka, 59 ajeta 044:059

  zato čekaj, i oni će čekati!

  Ti zato čekaj, a i oni čekaju!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović