Qaf

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:001

  Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,

  Kaf, tako Mi Kur'ana veličanstvenog!

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:002

  oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:

  Oni se još i čude što im je kao upozoritelj došao jedan od njih, pa nevjernici govore: "To je nešto čudno!

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:003

  zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!"

  Zar kad pomremo i zemlja postanemo?! Nezamisliv je to povratak."

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:004

  Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

  Mi znamo šta će od njih zemlja uništiti, u Nas je Knjiga koja sve čuva.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:005

  Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

  Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i oni su smeteni.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:006

  A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

  A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema pukotina.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:007

  A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

  A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno, prekrasno bilje.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:008

  da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

  To je zbog toga da bi uvidio i opomenut bio svaki rob koji se Gospodaru svome pokajnički obraća i pokorava.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:009

  Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

  Mi s neba spuštamo blagoslovljenu vodu i činimo da uz pomoć njenu niču vrtovi i žito koje se žanje,

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:010

  i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

  i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:011

  kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

  kao opskrbu robovima svim, a Mi njome i mrtvi predjele oživljavamo; tako će i proživljenje biti.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:012

  Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

  Prije njih poricao je narod Nuhov i stanovnici Ressa i Semud.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:013

  i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

  I Ad i narod faraonov i narod Lutov,

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:014

  i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

  I stanovnici Ejke i narod Tubbe'a; svi su oni poslanike lažnim smatrali, pa se Moja prijetnja obistinila.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:015

  Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

  Pa zar smo nakon stvaranja prvog nemoćni postali?! Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:016

  Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

  Mi smo stvorili čovjeka i znamo što mu duša njegova šapće, i Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:017

  Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,

  Kad dvojica prihvatitelja prihvataju: jedan zdesna, a jedan slijeva sjedi.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:018

  on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.

  On ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nema nadziratelj spremni.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:019

  Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći

  Smrtne muke će zbilja doći - to je ono od čega si bježao,

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:020

  i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –

  i u rog će biti puhnuto - to je Dan prijetnje.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:021

  i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

  I svako će doći, a s njim vodič i svjedok.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:022

  "Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."

  Ti nisi mario za ovo pa smo skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:023

  A drug njegov će reći: "Ovaj, pored mene, spreman je."

  A pratilac njegov će reći: "Ovo što je kod mene, spremno je."

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:024

  "Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

  Bacite vas dvojica u Džehennem svakog poricatelja, prkosnika

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:025

  koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

  koji je branio da se čine dobra djela i koji je prelazio granicu i sumnjičav bio.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:026

  koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!"

  Koji je, pored Allaha, drugog boga prihvatio, zato ga bacite u patnju žestoku.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:027

  A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."

  A drugi pratilac njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zvao, sam je u velikoj zabludi bio."

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:028

  "Ne prepirite se preda Mnom!" – reći će On – "još davno sam vam zaprijetio,

  "Ne prepirite se preda Mnom", reći će On, "još davno sam vam zaprijetio.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:029

  Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan."

  Moja riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravedan."

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:030

  Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?"

  Na Dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" On će odgovoriti: "Ima li još?"

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:031

  A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –

  A Džennet će biti primaknut bogobojaznima, neće biti ni od jednog daleko.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:032

  "Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,

  "Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome ko se Allahu pokajnički obraćao i čuvaran bio.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:033

  koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

  Koji se Svemilosnog u osami bojao, i koji je srca pokajničkog i pokornog došao.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:034

  Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"

  Uđite u njega, sa selamom, spašeni. Ovo je Dan vječnosti!"

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:035

  U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.

  U njemu će imati što god zažele, a kod Nas ima i više.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:036

  A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!

  A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu tragali - mjesta spasenja ima li?!

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:037

  U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

  U tome je, zaista, opomena za onoga ko razum ima, ili ko sluša, a priseban je.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:038

  Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

  Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih - za šest dana, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:039

  Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

  Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i slavi i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:040

  i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

  I slavi i veličaj Ga noću i poslije obavljanja namaza.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:041

  I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

  I osluškuj Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:042

  Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.

  Dan kada će oni, uistinu, čuti glas - to će biti Dan izlaska.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:043

  Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

  Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt i kod Nas je konačno odredište.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:044

  A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

  A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; bit će to oživljenje za Nas lahko.

  Kaf, Mekka, 45 ajeta 050:045

  Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!

  Mi najbolje znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović