Ad-Dariyat

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:001

  Tako Mi onih koji pušu snažno,

  Tako mi onih koji uzdižu prašinu.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:002

  i onih koji teret nose,

  i onih koji teret nose,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:003

  i onih koji plove lahko,

  i onih kojih plove lahko.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:004

  i onih koji naredbe sprovode –

  i onih koji naredbe sprovode,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:005

  istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,

  Ono što vam se obećava, zaista, je istina.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:006

  nagrada i kazna sigurno će biti!

  Polaganje računa sigurno će se desiti.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:007

  Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,

  Tako Mi neba skladne ljepote,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:008

  vi govorite nejednako,

  vi govorite oprečno.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:009

  od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.

  Od njega - Kur'ana biva okrenut onaj ko je zalutao.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:010

  Neka prokleti budu lažljivci

  Neka prokleti budu poricatelji

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:011

  koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!

  koji su, utonuli u nevjerovanje, ravnodušni.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:012

  Oni pitaju: "Kada će Dan sudnji?"

  Oni pitaju: "Kada će Dan sudnji?"

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:013

  Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!

  Bit će onaj dan kada u Vatri budu paćeni.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:014

  "Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!"

  "Iskusite patnju svoju - to je ono što ste požurivali!"

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:015

  Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,

  A bogobojazni će, zaista, u džennetskim baščama, među izvorima, boraviti.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:016

  primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,

  Primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao; oni su prije toga dobra djela činili,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:017

  noću su malo spavali

  noću samo malo spavali,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:018

  i u praskozorje oprost od grijeha molili,

  i u praskozorje oprost od grijeha molili,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:019

  a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.

  a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji je uskraćen a ne prosi.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:020

  Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,

  Na Zemlji su znakovi za one koji čvrsto vjeruju,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:021

  a i u vama samima – zar ne vidite? –

  a i u vama samima - zar ne vidite?

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:022

  a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.

  A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:023

  I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!

  i, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:024

  Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim

  Da li je doprla do tebe vijest o počašćenim gostima lbrahimovim.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:025

  kada mu oni uđoše i rekoše: "Mir vama!", i on reče: "Mir vama, ljudi neznani!"

  Kad mu oni uđoše i rekoše: "Selam vama!", i on reče: "Selam vama, ljudi neznani."

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:026

  I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,

  I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:027

  i primače im ga: "Zar nećete da jedete?" – upita,

  primače im ga: "Zar nećete jesti?", upita

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:028

  osjetivši od njih u duši zebnju. "Ne boj se!" – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.

  i osjeti od njih u sebi strah. "Ne boj se.", rekoše i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:029

  I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: "Zar ja, stara, nerotkinja?!"

  I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče: "Ja sam stara, nerotkinja!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:030

  "Tako je odredio Gospodar tvoj" – rekoše oni – "On je Mudri i Sveznajući."

  "Tako je odredio Gospodar tvoj", rekoše oni, "On je Mudri i Sveznajući."

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:031

  "A šta vi hoćete, o izaslanici?" – upita Ibrahim.

  "A što vi hoćete, o izaslanici?", upita Ibrahim.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:032

  "Poslani smo narodu grješnom" – rekoše –

  "Poslani smo narodu prestupničkom'', rekoše,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:033

  "da sručimo na njih grumenje od ilovače,

  "da sručimo na njih grumenje od gline,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:034

  svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli."

  obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli."

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:035

  I Mi iz njega vjernike izvedosmo –

  Mi iz njega vjernike izvedosmo,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:036

  a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo –

  a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:037

  i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržljive znak ostavismo.

  i u njemu, za sve one koji se boje bolne patnje, znak ostavismo.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:038

  I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,

  I u Musau, također - kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:039

  a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: "Čarobnjak je ili lud!"

  a on, oholeći se, okrenu se nastranu i reče: "Čarobnjak je ili lud."

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:040

  I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.

  I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:041

  I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra –

  I u Adu - kad na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra;

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:042

  pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.

  Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:043

  I o Semudu, kad mu bî rečeno: "Uživajte još neko vrijeme!"

  I u Semudu'"" - kad im bi rečeno: "Uživajte još neko vrijeme!"

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:044

  I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,

  Oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:045

  i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

  i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:046

  I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!

  I uništili smo prije narod Nuhov: to, zaista, bijaše narod buntovni.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:047

  Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,

  Mi smo nebo snagom sazdali, i Mi smo, uistinu, proširitelji.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:048

  i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –

  I Zemlju smo prostrli - tako smo divni Mi Koji smo je prostrli!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:049

  i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

  I od svega po par stvaramo da biste se vi prisjećali.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:050

  "Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;

  "Zato požurite Allahu, ja sam vam Njegov upozoritelj jasni!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:051

  ne prihvaćajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!"

  I ne pripisujte uz Allaha boga drugoga! Ja sam vam Njegov upozoritelj jasni!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:052

  I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak je!", ili: "Lud je!"

  I tako je bilo: ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak je!" ili: "Lud je!"

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:053

  Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,

  Jesu li to oni jedni drugima oporučili? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:054

  zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,

  Pa, od njih ti se okreni, prekoren nećeš biti!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:055

  i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.

  I opominji! Doista, opomena vjernicima koristi!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:056

  Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

  Džine i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu.

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:057

  Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,

  Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da me hrane,

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:058

  opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!

  Opskrbitelj je jedino Allah, Snažni i Silni!

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:059

  A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,

  A one koji su zulum činili stići će kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju;

  Oni koji pušu, Mekka, 60 ajeta 051:060

  jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!

  a, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović