At-Tur

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:001

  Tako Mi Gore,

  Tako Mi brda Tur

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:002

  i Knjige u retke napisane,

  i Knjige u retke napisane

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:003

  na koži razvijenoj,

  na koži razvijenoj

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:004

  i Hrama poklonika punog,

  i Bejtul-Ma'mura

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:005

  i svoda uzdignutog,

  i svoda uzdignutog

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:006

  i mora napunjenog –

  i vatrom mora napunjenog,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:007

  kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,

  kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:008

  niko je neće moći otkloniti

  Niko je neće moći otkloniti

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:009

  na Dan kada se nebo silno uzburka,

  na Dan kad se nebo silno uzburka

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:010

  a planine s mjesta pomaknu!

  a planine s mjesta pomaknu!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:011

  Teško na taj Dan onima koji su poricali,

  Teško na taj dan onima koji su poricali,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:012

  koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! –

  koji su se u laž upuštali, zabavljajući se!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:013

  na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:

  Na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:014

  "Ovo je vatra koju ste poricali.

  "Ovo je Vatra koju ste poricali

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:015

  pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?

  pa, je li ovo vradžbina, ili vi ne vidite?!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:016

  Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli – to vam je kazna za ono što ste radili."

  Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za ono što ste radili!"

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:017

  A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu

  A bogobojazni će, zbilja, u džennetskim baščama i blagodatima biti,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:018

  i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.

  i u onom će što im je Gospodar njihov dao uživati - njih će Gospodar njihov patnje u Ognju sačuvati.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:019

  "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!"

  Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:020

  Biće naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.

  Bit će naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčat ćemo ih s hurijama krupnih očiju.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:021

  Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sâm čini –

  Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je zalog za ono što je uradio.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:022

  i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli;

  Još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:023

  jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh –

  jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati - zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:024

  a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

  a služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:025

  i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:

  i primaknut će se jedni drugima i jedni druge pitati:

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:026

  "Prije smo među svojima strahovali" – govoriće –

  "Prije smo među svojim porodicama strahovali,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:027

  "pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;

  pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sačuvao.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:028

  mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi."

  Mi smo Ga u dovi molili, On je, doista, Dobročinitelj, Milostivi.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:029

  Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

  Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:030

  Zar oni da govore: "On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti."

  Zar oni da govore: "Pjesnik je, sačekat ćemo dok potresen nedaćama ne umre."

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:031

  "Pa čekajte" – reci ti – "i ja ću zajedno sa vama čekati!"

  "Pa čekajte", reci ti, "i ja ću zajedno s vama čekati."

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:032

  Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?

  Da li im ovo umovi njihovi naređuju?! Ne, nego su oni obijesan narod.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:033

  Zar oni da govore: "Izmišlja ga!" – Ne, nego oni neće da vjeruju;

  Zar oni da govore: "Izmišlja ga!" Štaviše, oni ne vjeruju.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:034

  zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore!

  Zato, neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:035

  Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

  Da li su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:036

  Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.

  Da li su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego, oni nisu uvjereni!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:037

  Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!

  Da li su kod njih riznice Gospodara tvoga, ili oni vladaju?!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:038

  Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.

  Da li oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju?! Neka onaj među njima koji tvrdi daje nešto čuo donese potvrdu očitu.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:039

  Zar da su za Njega – kćeri, a za vas da su – sinovi?!

  Zar da su za Njega - kćeri, a za vas da su - sinovi?!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:040

  Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?!

  Da li ti tražiš od njih naknadu, pa su nametom opterećeni?

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:041

  Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!

  Ili, da nije u njih znanje o onome što je čulima nedokučivo, pa oni prepisuju?!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:042

  Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!

  Zar oni spletke žele?! Pa, oni koji ne vjeruju, oni padaju u spletke!

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:043

  Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!

  Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju? Uzvišen je Allah od onoga što Mu u obožavanju pridružuju.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:044

  I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!"

  I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani."

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:045

  Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,

  Zato ih pusti dok se ne suoče s Danom u kome će pomrijeti,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:046

  Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.

  Danom kada im spletke njihove nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:047

  A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.

  A za sve koji su zulum činili i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:048

  A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,

  A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, jer ti si pred Našim očima; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,

  Gora, Mekka, 49 ajeta 052:049

  i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.

  i noću Ga veličaj kad se zvijezde gube.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović