Ar-Rahman

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:001

  Milostivi

  Svemilosni

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:002

  poučava Kur'anu,

  poučava Kur'anu,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:003

  stvara čovjeka,

  stvara čovjeka,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:004

  uči ga govoru.

  uči ga izgovoru.

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:005

  Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

  Sunce i Mjesec po tačno određenom proračunu plove,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:006

  i trava i drveće se pokoravaju,

  i zvijezde i drveće sedždu čine,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:007

  a nebo je digao. I postavio je terazije

  a nebo je digao. I postavio je Mjerilo,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:008

  da ne prelazite granice u mjerenju –

  da ne prelazite granice pravde,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:009

  i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

  i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:010

  A Zemlju je za stvorenja razastro,

  A Zemlju je za stvorenja razastro,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:011

  na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

  na njoj ima voća i palmi s plodom u čaškama,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:012

  i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

  i žita s pljevom i lišćem na stabljikama,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:013

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:014

  On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

  On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:015

  a džina od plamene vatre –

  a džine od plamena vatre -

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:016

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:017

  Gospodara dva istoka i dva zapada –

  Gospodar dva istoka i dva zapada-

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:018

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:019

  Pustio je dva mora da se dodiruju,

  Pustio je dva mora da se susreću,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:020

  između njih je pregrada i ona se ne miješaju –

  između njih je pregrada i ona se ne miješaju -

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:021

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:022

  Iz njih se vadi biser i merdžan –

  Iz njih se vadi biser i merdžan -

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:023

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:024

  Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

  Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu -

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:025

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:026

  Sve što je na Zemlji prolazno je,

  Sve što je na njoj - Zemlji prolazno je,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:027

  ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

  a ostaje Lice tvoga Gospodara, Veličanstveno i Plemenito,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:028

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:029

  Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –

  Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:030

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:031

  Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

  Pozabavit ćemo se vama, o ljudi i džini!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:032

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:033

  O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

  O družine džina i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite! Moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:034

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:035

  Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –

  Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:036

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:037

  A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –

  A kad se nebo razdvoji i postane ružičaste boje kao rastopljeno ulje,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:038

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:039

  tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –

  Taj dan ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:040

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:041

  a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

  A prestupnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kose i za noge ščepani biti,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:042

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:043

  "Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"

  Evo, ovo je Džehennem, koji su prestupnici poricali!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:044

  I između vatre i ključale vode oni će kružiti –

  Između vatre i uzavrele vode oni će kružiti,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:045

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:046

  A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –

  A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:047

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:048

  puna stabala granatih –

  puna stabala granatih,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:049

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:050

  u kojima će biti dva izvora koja će teći –

  u kojima su dva izvora koja teku

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:051

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:052

  u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –

  u njima će od svakog voća po dvije vrste biti,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:053

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:054

  Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –

  Naslonjeni bit će na postelje čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:055

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:056

  U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

  U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:057

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:058

  biće kao rubin i biser –

  kao da su one dragulj i merdžan,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:059

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:060

  Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –

  Zar za dobro učinjeno djelo nagrada može biti nešto drugo do dobro?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:061

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:062

  Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –

  Osim ta dva, bit će još dva manje vrijedna perivoja,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:063

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:064

  modrozelena –

  tamnozelena,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:065

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:066

  sa izvorima koji prskaju, u svakom –

  U njima su dva izvora iz kojih voda kulja;

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:067

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:068

  u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –

  U njima će biti voća i palmi i šipaka,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:069

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:070

  u njima će biti ljepotica naravi divnih –

  U njima će biti ljepotica naravi divnih,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:071

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:072

  hurija u šatorima skrivenih –

  Hurija u šatorima skrivenih,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:073

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:074

  koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

  Koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:075

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:076

  Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –

  Oni će biti naslonjeni, na prekrivačima zelenim i ćilimima čudesno ukrašenim i lijepim,

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:077

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

  Milostivi, Medina, 78 ajeta 055:078

  Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

  Neka je Uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović