Al-Munafiqun

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:001

  Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: "Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!" – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

  Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: "Mi svjedočimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!", i Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah svjedoči i da su licemjeri pravi lašci.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:002

  Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!

  Oni su svoje zakletve kao štit uzeli, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:003

  To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

  To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:004

  Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!

  Kad ih pogledaš, njihov te izgled zadivljuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove - međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio kuda se odmeću!

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:005

  A kad im se rekne: "Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti" – oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

  A kad im bude rečeno: "Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti!", oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:006

  Isto im je – molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, neće oprostiti, Allah, doista, narodu nevjerničkom neće na Pravi put ukazati.

  Isto im je - molio ti oprost za njih ili ne molio, Allah im neće oprostiti. Allah, doista, neće na Pravi put uputiti narod koji je buntovan.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:007

  Oni govore: "Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!" A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.

  Oni govore: "Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!" A riznice nebesa i Zemlje Allahove su, ali licemjeri ne shvataju.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:008

  Oni govore: "Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!" A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernīkā, ali licemjeri neće da znaju.

  Oni govore: "Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!" A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri ne znaju.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:009

  O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.

  O vi koji vjerujete, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od spominjanja Allaha. A oni koji to učine, pravi su gubitnici.

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:010

  I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!"

  I udjeljujte od onoga čime vas Mi opskrbljujemo prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da zekat udjeljujem i da dobar budem!"

  Licemjeri, Medina, 11 ajeta 063:011

  Allah, sigurno, neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.

  Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrt njegova dođe. Allah u potpunosti zna ono što vi radite.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović