Al-Qalam

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:001

  Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

  Nun. Tako Mi pera i onoga što oni pišu,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:002

  ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;

  ti, uz blagodati Gospodara svoga, nisi lud,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:003

  ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti,

  ti ćeš, sigurno, nagradu nepresušnu imati.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:004

  jer ti si, zaista, najljepše ćudi

  I, zaista, tvoj ahlak je veličanstven

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:005

  i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

  i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:006

  ko je od vas lud.

  ko je od vas zaveden!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:007

  Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu,

  Gospodar tvoj najbolje zna ko je s puta Njegova skrenuo i On najbolje zna one koji su na Pravom putu.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:008

  zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,

  Pa, ne pokoravaj se poricateljima,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:009

  oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

  oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:010

  i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

  i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:011

  klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,

  onoga koji tuđe riječi radi smutnje prenosi,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:012

  škrca, nasilnika, velikog grješnika,

  koji sprečava dobro, onoga koji skrnavi propisanu granicu, grešnika

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:013

  surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,

  surova i, osim toga, po zlu poznata,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:014

  samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,

  samo zato što ima mnogo imetka i sinova,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:015

  koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: "To su samo naroda drevnih priče!"

  koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: "To su samo naroda drevnih priče!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:016

  Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

  Na nosinu ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:017

  Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati

  Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:018

  a nisu rekli: "Ako Bog da!"

  a nisu rekli: "Ako Allah da!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:019

  I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

  I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:020

  i ona osvanu opustošena.

  i ona osvanu opustošena.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:021

  A u zoru oni su jedni druge dozivali:

  A u zoru oni su jedni druge dozivali:

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:022

  "Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!"

  "Poranite do zasada svoga ako ga mislite obrati!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:023

  I oni krenuše tiho razgovarajući:

  I oni krenuše tiho razgovarajući:

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:024

  "Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"

  "Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:025

  I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,

  I oni poraniše odlučni da će je moći obrati,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:026

  a kad je ugledaše, povikaše: "Mi smo zalutali;

  a kad je ugledaše, povikaše: "Mi smo zalutali,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:027

  ali ne, ne – svega smo lišeni!"

  štaviše - svega smo lišeni!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:028

  Ponajbolji između njih reče: "Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!"

  Ponajbolji između njih reče: "Nisam li vam ja govorio zašto Allaha ne slavite!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:029

  "Hvaljen neka je Gospodar naš!" – rekoše – "mi smo, uistinu, nepravedni bili!"

  "Slavljen i Uzvišen je Gospodar naš!", rekoše, "mi smo, uistinu, zulumćari bili!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:030

  I onda počeše jedni druge koriti.

  I onda počeše jedni druge koriti.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:031

  "Teško nama!" – govorili su – "mi smo, zaista, obijesni bili;

  "Teško nama", govorili su, "mi smo, zaista, obijesni bili.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:032

  Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!"

  Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:033

  Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna još veća!

  Eto, takva je bila patnja, a na ahiretu je patnja još veća, kad bi samo oni znali!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:034

  Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova –

  Za one koji se budu bojali Allaha bit će, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:035

  zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!

  zar ćemo muslimane sa prestupnicima izjednačiti?!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:036

  Šta vam je, kako rasuđujete?

  Šta vam je, kako rasuđujete?

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:037

  Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate

  Ili, možda imate Knjigu, pa u njoj čitate

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:038

  da ćete imati ono što vi izaberete?

  da ćete imati ono što vi izaberete?!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:039

  Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?

  Ili, možda imate od Nas zakletve koje će do Kijametskog dana vrijediti da ćete ono što vi prosudite imati?!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:040

  Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

  Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:041

  Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.

  Ili, imaju li oni saučesnike?! Pa neka saučesnike svoje dovedu, ako govore istinu!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:042

  Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,

  Na Dan kada se potkoljenica otkrije i kada budu pozvani da licem na tlo padnu, pa ne budu mogli.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:043

  oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.

  Oborenih pogleda svojih, poklopit će ih poniženje! A bili su pozvani da licem na tlo padaju dok su zdravi bili.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:044

  Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati

  Pa, ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju, patnji približavati

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:045

  i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!

  i vremena ću im Ja davati, a obmana moja je, zaista, čvrsta!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:046

  Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?

  Ili ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:047

  Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?

  Ili je kod njih znanje o onome što je čulima nedokučivo, pa oni prepisuju?!

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:048

  Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.

  Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao onaj što u kitu bi, kad je zavapio, a ogorčen je bio,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:049

  I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,

  i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:050

  ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

  ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:051

  Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći: "On je, uistinu, luda!"

  Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slušaju, govoreći: "On je, uistinu, lud!"

  Kalem, Mekka, 52 ajeta 068:052

  A Kur'an je svijetu cijelome opomena!

  A on - Kur'an je samo svijetu cijelom opomena!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović