Al-Ginn

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:001

  Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,

  Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an divni' slušali;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:002

  koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,

  koji na ono što je ispravno upućuje - i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem u obožavanju pridruživati,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:003

  a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;

  a On - uzvišena je moć Gospodara našeg! - nije uzeo Sebi ni druge ni djeteta!

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:004

  jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

  Jedan naš maloumnik o Allahu je veliku laž govorio,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:005

  a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

  a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:006

  i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;

  i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im još više strah povećali;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:007

  i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;

  i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:008

  i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;

  I mi smo nebo izvidjeli i utvrdili smo da je moćnih čuvara i plamtećih svjetlica puno;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:009

  i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

  i posjedali bismo po njemu na raznim mjestima da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na plamteću svjetlicu koja vreba naići;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:010

  i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

  i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:011

  a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

  A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:012

  i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

  i mi znamo da se ne možemo suprotstaviti Allahu na Zemlji, niti Mu umaći.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:013

  i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;

  I mi smo, čim smo Uputu- Kur'an čuli, u njega povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni umanjivanja dobrih, ni dodavanja loših djela ne treba da se boji;

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:014

  i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,

  i ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih, oni koji islam prihvate ono što je ispravno odabrali su,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:015

  a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'"

  a oni koji skrenuli su, u Džehennemu gorivo bit će.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:016

  A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

  A da su ustrajali na putu Istine, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:017

  da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.

  I da bismo ih time na kušnju stavili; a onog ko se okrene od Opomene Gospodara svoga - On će u patnju tešku uvesti.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:018

  Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

  Mesdžidi jesu Allaha radi, i ne molite, pored Allaha, nikoga!

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:019

  A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

  A kada je Allahov rob ustao zazivajući Ga, oni su se skoro svi na njega u gomilama okomili.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:020

  Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."

  Reci: "Ja se samo Gospodaru svome molim i nikoga Njemu u obožavanju ne pridružujem."

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:021

  Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."

  Reci: "Ja nisam u stanju od vas kakvu štetu otkloniti niti nekom od vas neku korist pribaviti."

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:022

  Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –

  Reci: "Mene niko od Allaha ne može zaštititi; samo u Njega mogu utočište naći,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:023

  samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.

  samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan - sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno, zauvijek ostati.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:024

  I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.

  I kada oni vide ono čime im se prijeti, saznat će ko je slabiji i malobrojniji.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:025

  Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,

  Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti.

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:026

  On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,

  Poznavatelj je On onoga što je čulima nedokučivo, i On to ne otkriva nikome,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:027

  osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati

  osim onome za koga je zadovoljan da poslanik bude; On, zaista, i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati,

  Džinni, Mekka, 28 ajeta 072:028

  da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.

  da bi znao da su poslanice Gospodara svoga dostavili; On je obujmio ono što je u njih i baš sve zbrojio."

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović