Al-Qiyama

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:001

  Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

  Kunem se Kijametskim danom

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:002

  i kunem se dušom koja sebe kori.

  i kunem se dušom koja sebe kori.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:003

  Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?

  Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:004

  Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.

  Svakako, a Mi možemo izravnati jagodice prstiju njegovih.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:005

  Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi,

  Ali, čovjek hoće da negira ono što pred njim je

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:006

  pa pita: "Kada će Smak svijeta biti?"

  pa pita: "Kada će Kijametski dan biti?"

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:007

  Kad se pogled od straha ukoči

  Kada se pogled zbuni

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:008

  i Mjesec pomrači

  i Mjesec pomrači

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:009

  i Sunce i Mjesec spoje –

  i Sunce i Mjesec smotaju, pa sjaj izgube,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:010

  tog dana čovjek će povikati: "Kuda da se bježi?"

  taj dan čovjek će povikati: "Gdje da se bježi?"

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:011

  Nikuda! Utočišta nema.

  Ne, nema pribježišta!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:012

  Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,

  Taj dan tvome je Gospodaru povratak,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:013

  toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,

  taj dan čovjek će o onome što je pripremio, a što je propustio, obaviješten biti.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:014

  sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,

  Štaviše, čovjek sebe dobro zna - sam će protiv sebe svjedok biti,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:015

  uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.

  makar iznosio svoja opravdanja.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:016

  Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,

  Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:017

  Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.

  Mi smo ga dužni sakupiti da bi ga ti čitao.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:018

  A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,

  A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:019

  a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.

  a poslije, Mi smo ga dužni objasniti.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:020

  Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,

  Ali, naprotiv, vi ovaj prolazni svijet volite,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:021

  a o onom drugom brigu ne vodite.

  a onaj drugi - ahiret zapostavljate.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:022

  Toga dana će neka lica blistava biti,

  Taj dan neka lica blistava će biti,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:023

  u Gospodara svoga će gledati;

  u Gospodara svoga će gledati.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:024

  toga dana će neka lica smrknuta biti,

  Taj dan neka lica smrknuta će biti,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:025

  tešku nevolju će očekivati.

  znat će da će ih snaći velika nesreća!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:026

  Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,

  Pazi, kada duša dopre do ključnih kostiju

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:027

  i vikne se: "Ima li vidara?",

  i vikne se: "Ko je vidar da vida?!",

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:028

  i on se uvjeri da je to čas rastanka

  i on se uvjeri da je to čas rastanka

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:029

  i noga se uz nogu savije,

  i noga se uz nogu savije.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:030

  toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:

  Taj dan će Gospodaru tvome privođenje biti.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:031

  "Nije vjerovao, nije molitvu obavljao,

  Nije vjerovao i nije klanjao,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:032

  nego je poricao i leđa okretao,

  nego je poricao i okretao se,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:033

  a onda svojima bahato odlazio."

  a onda je svojim oholo odlazio.

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:034

  Teško tebi! Teško tebi!

  Teško tebi! Teško tebi!,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:035

  I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!

  i još jednom: Teško tebi! Teško tebi!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:036

  Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?

  Zar čovjek misli da će zaludu ostavljen biti?!

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:037

  Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,

  Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:038

  zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,

  zatim zakvačak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:039

  i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,

  i od njega dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,

  Smak svijeta, Mekka, 40 ajeta 075:040

  i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?

  i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović