Ad-Dahr

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:001

  Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

  Ne prođe li čovjeku dio vremena u kojem nije bio spomena vrijedan?!

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:002

  Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;

  Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:003

  Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;

  Mi mu na Pravi put ukazujemo, pa ili je zahvalan ili nezahvalan.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:004

  Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

  Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:005

  Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće

  Čestiti će iz pehara piće kamforom začinjeno piti,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:006

  sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.

  sa izvora iz kog će samo Allahovi robovi piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:007

  Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,

  Oni su zavjet ispunili i plašili se dana čija će kob svuda prisutna biti,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:008

  i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

  i hranu su davali, mada su je i sami voljeli, siromahu, siročetu i sužnju.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:009

  "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

  "Mi vas samo zarad Allahova lica hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:010

  Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."

  Mi se Gospodara našeg bojimo, na Dan kada će lica smrknuta i namrgođena biti."

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:011

  I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati

  Njih će Allah strahote taj dan sačuvati i blistavost i radost im darovati,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:012

  i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:

  i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:013

  naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,

  Naslonjeni na divane, oni u njemu ni Sunce ni veliku hladnoću neće osjetiti,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:014

  i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.

  u blizini će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi nadohvat ruke će im stajati.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:015

  Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,

  Bit će usluživani iz srebrenih posuda i čaša koje će prozirne biti,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:016

  prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.

  od srebra prozirnog napravljene, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:017

  U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti

  U njemu će se iz čaše piće đumbirom začinjeno piti,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:018

  sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.

  sa izvora u Džennetu, koji se Selsebil zove.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:019

  Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.

  Služit će ih vječno mlada posluga; da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:020

  I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.

  I kud god pogledaš, vidjet ćeš blagostanje i carstvo prostrano.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:021

  Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.

  Na njima bit će odijela od tanke zelene svile i od brokata, nakićeni narukvicama od srebra, i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:022

  "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!"

  "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan hvale bio!"

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:023

  Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,

  Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:024

  zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!

  Zato, izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grešnika ni nevjernika njihova!

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:025

  I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,

  I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:026

  i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!

  i u jednom dijelu noći Njemu na sedždu padaj i dugo Ga noću veličaj.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:027

  A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.

  A oni, oni život na prolaznom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:028

  Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.

  Mi ih čvrstog tijela stvaramo i zglobove im povezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:029

  Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –

  Ovo je opomena, pa ko hoće držat će se puta koji Gospodaru njegovu vodi,

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:030

  a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,

  a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah je, uistinu, Onaj Koji sve zna i mudar je.

  Vrijeme, Medina, 31 ajeta 076:031

  On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.

  On koga hoće uvodi u milost Svoju, a zulumćarima je pripremio veliku patnju.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović