Al-Mursalat

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:001

  Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju

  Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:002

  pa kao vihor hite,

  i onih što pušu žestoko,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:003

  i onih koji objavljuju

  i onih koji rasprostiru.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:004

  pa razdvajaju,

  i onih što razdvajaju

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:005

  i Objavu dostavljaju,

  i onih što Opomenu dostavljaju,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:006

  opravdanje ili opomenu –

  kao opravdanje ili upozorenje,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:007

  sigurno će biti ono čime vam se prijeti!

  sigurno će biti ono čime vam se prijeti!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:008

  Kada zvijezde sjaj izgube

  Kada zvijezde sjaj izgube,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:009

  i kada se nebo otvori

  i kada se nebo otvori,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:010

  i kada se planine u prah zdrobe

  i kada se planine u prah zdrobe,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:011

  i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe…

  i kada se poslanici u određeno vrijeme okupe.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:012

  "Do kojeg dana je to odloženo?" –

  Do kojeg je to dana odloženo?

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:013

  "Do Dana sudnjeg!"

  Do Dana sudnjeg!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:014

  A znaš li ti šta je Dan sudnji? –

  A znaš li ti šta je Dan sudnji?

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:015

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:016

  Zar Mi nismo drevne narode uništili

  Zar Mi nismo drevne narode uništili

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:017

  i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

  i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:018

  Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupiti!

  Tako ćemo sa svim prestupnicima postupiti!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:019

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:020

  Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,

  Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:021

  koju na pouzdano mjesto stavljamo

  koju na pouzdano mjesto stavljamo

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:022

  do roka određenoga?!

  do roka određenoga?!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:023

  Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –

  Tako smo odredili, a divni li smo odreditelji!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:024

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:025

  Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem

  Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:026

  živih i mrtvih

  živih i mrtvih

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:027

  i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –

  i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete?!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:028

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:029

  Idite prema onome što ste neistinom smatrali,

  Idite prema onome što ste neistinom smatrali.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:030

  idite prema dimu u tri prama razdvojenom,

  Idite prema dimu u tri prama razdvojenom,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:031

  koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.

  koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:032

  On će kao kule bacati iskre

  On će kao kule iskre bacati

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:033

  kao da su kamile riđe. –

  kao da su kamile riđe.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:034

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:035

  Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti

  Dan je to u kome oni neće ni prozboriti

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:036

  i pravdanje im neće dozvoljeno biti. –

  i pravdanje im neće dozvoljeno biti.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:037

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:038

  Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,

  To je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:039

  pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! –

  pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:040

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:041

  Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama

  Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima, u gustim baščama.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:042

  i među voćem koje budu željeli.

  I među voćem koje budu željeli.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:043

  "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! – za ono što ste radili."

  "Jedite i pijte, prijatno nek vam je, zbog onog što ste radili."

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:044

  Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi. –

  Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:045

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:046

  "Jedite i naslađujte se, ali zakratko! – vi ste, zaista, grješnici!" –

  "Jedite i naslađujte se, ali zakratko! - Vi ste zaista prestupnici!"

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:047

  Teško toga dana poricateljima! –

  Teško taj dan poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:048

  jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" – oni to nisu htjeli biti. –

  A kad im se kaže: "Namaz obavljajte!", oni namaz ne obavljaju.

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:049

  Teško toga dana poricateljima!

  Teško toga dana poricateljima!

  Poslani, Mekka, 50 ajeta 077:050

  Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?!

  Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović