An-Naba

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:001

  O čemu oni jedni druge pitaju?

  O čemu oni jedni druge pitaju?!

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:002

  O vijesti velikoj,

  O Vijesti velikoj,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:003

  o kojoj oni različita mišljenja imaju.

  o kojoj se oni razilaze.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:004

  To nije dobro, oni će saznati sigurno!

  Tako ne treba, oni će saznati sigurno!

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:005

  I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!

  I opet, tako ne treba, oni će saznati sigurno!

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:006

  Zar Zemlju posteljom nismo učinili,

  Zar Zemlju kolijevkom nismo učinili,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:007

  i planine stupovima,

  i planine kao klinove,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:008

  i vas kao parove stvorili,

  i vas kao parove stvorili,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:009

  i san vaš počinkom učinili,

  i vaš san smirajem učinili,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:010

  i noć pokrivačem dali,

  i noć odjećom učinili,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:011

  i dan za privređivanje odredili,

  i dan za privređivanje odredili,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:012

  i iznad vas sedam silnih sazdali,

  i iznad vas sedam čvrstih sazdali,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:013

  i svjetiljku plamteću postavili?

  i svjetiljku plamteću postavili?!

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:014

  Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo

  Mi iz kišnih oblaka vodu obilnu spuštamo

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:015

  i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,

  da njome žito i bilje izvedemo,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:016

  i bašče guste.

  i bašče guste.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:017

  Dan sudnji je, zaista, već određen,

  Dan suda je, zaista, već određen,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:018

  Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

  Dan kada će u rog biti puhnuto, pa ćete vi, sve skupina po skupina dolaziti,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:019

  i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,

  i nebo će biti otvoreno i mnogo će kapija imati,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:020

  i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.

  i planine će pokrenute biti i priviđenje će postati.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:021

  Džehennem će zasjeda postati,

  Džehennem će, doista, zasjeda biti,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:022

  nasilnicima mjesto povratka –

  obijesnima mjesto povratka,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:023

  u kome će zauvijek ostati:

  u kome će zauvijek ostati,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:024

  u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,

  u njemu nikakve svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:025

  osim vrele vode i kapljevine,

  osim vrele vode i ledenohladne i smrdljive kapljevine,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:026

  kazne prikladne.

  kazne prikladne.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:027

  Oni nisu očekivali da će račun polagati

  Zaista se oni nisu nadali polaganju računa

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:028

  i dokaze Naše su pretjerano poricali,

  i potpuno lažnim smatrali su Naše ajete i znakove,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:029

  a Mi smo sve pobrojali i zapisali –

  a Mi smo sve pobrojali i zapisali.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:030

  pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.

  "Pa zato kušajte, a Mi ćemo vam patnju samo povećati!"

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:031

  A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:

  Zaista bogobojaznima mjesto spasa i uživanja pripada:

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:032

  bašče i vinogradi,

  bašče i vinogradi,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:033

  i djevojke mlade, godīnā istih,

  i djevice čvrstih grudi, godina istih,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:034

  i pehari puni.

  i pehari puni.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:035

  Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,

  Tamo prazne besjede i laži neće slušati,

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:036

  Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,

  to im je nagrada od Gospodara tvoga, dar dovoljni.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:037

  Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti

  Od Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Svemilosnoga, kome neće moći zboriti.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:038

  na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.

  Na Dan kada Duh i meleci budu u redove poredani, oni neće govoriti. Govorit će samo onaj kome Svemilosni dozvoli, a istinu će reći.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:039

  To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

  To je Istiniti dan, pa ko hoće, povratak Gospodaru svome prihvatit će.

  Vijest, Mekka, 40 ajeta 078:040

  Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"

  Mi vas, zaista, na patnju blisku upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Kamo sreće da sam prašina bio!"

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović