Al-Infitar

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:001

  Kada se nebo rascijepi,

  Kada se nebo rascijepi,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:002

  i kada zvijezde popadaju,

  i kada zvijezde raštrkane popadaju,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:003

  i kada se mora jedna u druga uliju,

  i kada mora budu prokuhljala pa se preliju,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:004

  i kada se grobovi ispreturaju,

  i kada kaburovi budu prevrnuti.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:005

  svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.

  svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:006

  O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

  O čovječe, šta te je obmanulo u vezi s tvojim Gospodarom Plemenitim?

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:007

  koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –

  Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:008

  i kakav je htio lik ti dao?

  i kakav je htio lik ti dao.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:009

  A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

  Naprotiv! Vi još i Sud poričete,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:010

  a nad vama bdiju čuvari,

  a nad vama bdiju čuvari,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:011

  kod Nas cijenjeni pisari,

  plemeniti pisari

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:012

  koji znaju ono što radite.

  koji znaju ono što radite.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:013

  Čestiti će, sigurno, u Džennet,

  Čestiti će sigurno biti u užitku,

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:014

  a grješnici, sigurno, u Džehennem,

  a razvratnici sigurno u Oganj.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:015

  na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

  Na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:016

  i više iz njega neće izvedeni biti.

  i više iz njega izbivati neće.

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:017

  A znaš li ti šta je Sudnji dan,

  A šta ti znaš šta je Sudnji dan?!

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:018

  i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

  I još jednom: šta znaš šta je Sudnji dan?!

  Rascjepljenje, Mekka, 19 ajeta 082:019

  Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.

  Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, Dana tog vlast će jedino Allah imati.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović