Al-Fagr

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:001

  Tako mi zore,

  Tako mi zore,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:002

  i deset noći,

  i deset noći

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:003

  i parnih i neparnih,

  i parnog i neparnog,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:004

  i noći kada nestaje –

  i noći kada nastaje,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:005

  zar to pametnom zakletva nije…?

  zar to pametnom zakletva nije?

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:006

  Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,

  Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj s narodom Ad uradio,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:007

  sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima,

  s Iremom, posjednicima stubova,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:008

  kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;

  kojima slični nisu stvoreni,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:009

  i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,

  i sa Semudom, koji su stijene u dolini klesali,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:010

  i faraonom, koji je šatore imao –

  a i s faraonom, koji je vojsku imao,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:011

  koji su na Zemlji zulum provodili

  koji su na Zemlji obijesni bili,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:012

  i poroke na njoj umnožili,

  i smutnje na njoj umnožili,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:013

  pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio,

  pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:014

  jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.

  a Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:015

  Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"

  A čovjek, kada ga Gospodar njegov iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj mene je počastvovao!"

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:016

  A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"

  A kad ga iskuša i opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je ponizio.”

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:017

  A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,

  A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:018

  i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,

  i da se puki siromah nahrani - jedan drugoga ne podstičete,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:019

  a nasljedstvo pohlepno jedete

  a nasljedstvo pohlepno jedete

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:020

  i bogatstvo pretjerano volite.

  i imetak pretjerano volite.

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:021

  A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi

  Uistinu, kada Zemlja bude u komadiće zdrobljena,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:022

  i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,

  i kada dođe Gospodar tvoj, a meleci budu sve red do reda,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:023

  i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?! –

  i kada taj dan Džehennem bude primaknut, tada će se čovjek sjetiti - a rašta mu je sjećanje?!

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:024

  i reći: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"

  i reći će: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:025

  Tog Dana niko neće kao On mučiti,

  A Dan taj niko neće kao On kažnjavati,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:026

  i niko neće kao On u okove okivati!

  i niko neće kao On u okove okivati.

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:027

  A ti, o dušo smirena,

  A ti, o dušo smirena,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:028

  vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,

  vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i da zbog tebe zadovoljstvo bude,

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:029

  pa uđi među robove Moje,

  pa uđi među robove Moje

  Zora, Mekka, 30 ajeta 089:030

  i uđi u Džennet Moj!

  i uđi u Džennet Moj!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović