Al-Balad

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:001

  Kunem se gradom ovim –

  Ne! Kunem se gradom ovim,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:002

  a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome –

  a ti si u ovom gradu oslobođen ograničenja,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:003

  i roditeljem i onim koga je rodio,

  i roditeljem i onim koga je rodio.

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:004

  Mi čovjeka stvaramo da se trudi.

  Čovjeka smo stvorili da je u naporu.

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:005

  Misli li on da mu niko ništa ne može?

  Misli li on da mu niko ništa ne može?

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:006

  "Utrošio sam blago nebrojeno!" – reći će.

  "Utrošio sam imetak nagomilani!", govori.

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:007

  Zar misli da ga niko vidio nije?

  Zar misli da ga niko vidio nije?

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:008

  Zar mu nismo dali oka dva

  Zar mu nismo dali oka dva

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:009

  i jezik i usne dvije,

  i jezik i usne dvije,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:010

  i dobro i zlo mu objasnili?

  i na dva puta uspinjuća mu ukazali?

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:011

  Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –

  Pa zašto nije savladao uspon?

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:012

  A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? –

  A šta ti misliš: šta je to uspon?

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:013

  roba ropstva osloboditi,

  Roba ropstva osloboditi,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:014

  ili, kad glad hara, nahraniti

  ili, u vrijeme gladi, nahraniti

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:015

  siroče bliska roda,

  siroče bliska roda,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:016

  ili ubogoga nevoljnika,

  ili bijednika iz prašine.

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:017

  a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;

  A potom da je bio od onih koji vjeruju, koji jedni drugima strpljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:018

  oni će biti – sretnici!

  oni će biti - oni s desne strane!

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:019

  A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti – nesretnici,

  A oni koji ne vjeruju u ajete i dokaze Naše, oni će biti- oni s lijeve strane,

  Grad, Mekka, 20 ajeta 090:020

  iznad njih će vatra zatvorena biti.

  iznad njih će vatra zatvorena biti.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović