Al-Layl

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:001

  Tako mi noći kada tmine razastre,

  Tako mi noći kada sve zakrije,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:002

  i dana kad svane,

  i dana kad svane,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:003

  i Onoga koji muško i žensko stvara –

  i Onoga Koji muško i žensko stvara,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:004

  vaš trud je, zaista, različit:

  vaš trud je, zaista, različit.

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:005

  onome koji udjeljuje i ne griješi

  A onome koji udjeljuje i bogobojazan je

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:006

  i ono najljepše smatra istinitim –

  i ono najljepše smatra istinitim,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:007

  njemu ćemo Džennet pripremiti;

  njemu ćemo ono što je lahko dostupnim učiniti;

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:008

  a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim

  a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:009

  i ono najljepše smatra lažnim –

  i ono najljepše smatra lažnim,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:010

  njemu ćemo Džehennem pripremiti,

  njemu ćemo ono što je tegobno dostupnim učiniti,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:011

  i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.

  i imetak njegov mu, kad se strovali, neće koristiti.

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:012

  Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

  Mi smo dužni ukazati na Pravi put

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:013

  i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

  i jedino Nama pripada i ahiret i ovaj svijet.

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:014

  Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

  Zato vas upozoravam na razbuktalu vatru

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:015

  u koju će ući samo nesretnik,

  u koju će ući samo najveći nesretnik,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:016

  onaj koji bude poricao i glavu okretao,

  onaj koji bude poricao i okretao se,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:017

  a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

  a od nje će odstranjen biti onaj najbogobojazniji,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:018

  onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

  onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:019

  ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

  ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:020

  već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,

  već jedino žudeći za licem Gospodara svoga Svevišnjeg

  Noc, Mekka, 21 ajeta 092:021

  i on će, zbilja, zadovoljan biti!

  i on će, zbilja, zadovoljan biti!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović