Al-Inširah

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:001

  Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

  Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:002

  i breme tvoje s tebe skinuli,

  i breme tvoje skinuli,

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:003

  koje je pleća tvoja tištilo,

  koje je pleća tvoja pritiskalo,

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:004

  i spomen na tebe visoko uzdigli!

  i spomen na tebe visoko uzdigli!

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:005

  Ta, zaista, s mukom je i last,

  Pa, zaista, s mukom je olakšanje,

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:006

  zaista, s mukom je i last!

  zaista, s mukom je olakšanje!

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:007

  A kad završiš, molitvi se predaj

  A kad završiš, molitvi se predaj,

  Širokogrudnost, Mekka, 8 ajeta 094:008

  i samo se Gospodaru svome obraćaj!

  i Gospodaru svome teži!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović