Al-Alaq

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:001

  Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

  Čitaj s imenom Gospodara tvoga Koji stvara,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:002

  stvara čovjeka od ugruška!

  stvara čovjeka od zakvačka.

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:003

  Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

  Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:004

  koji poučava peru,

  Koji poučava peru,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:005

  koji čovjeka poučava onome što ne zna.

  Koji čovjeka poučava onome što ne zna.

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:006

  Uistinu, čovjek se uzobijesti

  Uistinu čovjek se uzobijesti

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:007

  čim se neovisnim osjeti,

  čim se neovisnim osjeti

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:008

  a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

  a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:009

  Vidje li ti onoga koji brani

  Vidjeli ti onoga koji sprečava

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:010

  robu da molitvu obavi?

  roba da klanja?

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:011

  Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,

  Šta misliš, ako on je on na Pravom putu,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:012

  ili ako traži da se kumirima moli,

  ili ako bogobojaznost naređuje?!

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:013

  reci mi, ako on poriče i glavu okreće –

  Šta misliš, ako on poriče i okreće se,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:014

  zar on ne zna da Allah sve vidi?

  zar on ne zna da Allah vidi?!

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:015

  Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,

  Naprotiv! Ako se ne okani, ocrnit ćemo mu čelo,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:016

  kiku lažnu i grješnu,

  čelo lažno i grešno,

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:017

  pa neka on pozove društvo svoje –

  pa neka on pozove društvo svoje.

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:018

  Mi ćemo pozvati zebanije.

  Mi ćemo pozvati zebanije.

  Ugrušak, Mekka, 19 ajeta 096:019

  Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!

  Naprotiv! Ti se njemu ne pokoravaj, već čini sedždu i približi se Gospodaru svome!

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović