Al-Qadr

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:001

  Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –

  Mi smo ga objavili u Noći odredbe,

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:002

  a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

  a šta ti misliš šta je Noć odredbe?

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:003

  Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –

  Noć odredbe bolja je od hiljadu mjeseci;

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:004

  meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

  meleci i Duh, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

  Noc Kadr, Mekka, 5 ajeta 097:005

  sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

  spas je u njoj sve dok zora ne svane.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović