Az-Zilzal

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:001

  Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

  Kad se Zemlja najžešćim potresom svojim zatrese,

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:002

  i kada Zemlja izbaci terete svoje,

  i kada Zemlja izbaci terete svoje

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:003

  i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" –

  i čovjek uzvikne: "Šta joj je?",

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:004

  toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

  taj dan ona će vijesti svoje kazivati

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:005

  jer će joj Gospodar tvoj narediti.

  jer će joj Gospodar tvoj dopustiti.

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:006

  Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

  Taj dan ljudi će se razdvojeni pojaviti da im se pokažu djela njihova:

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:007

  onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

  Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet će ga,

  Zemljotres, Medina, 8 ajeta 099:008

  a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

  a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjet će ga.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović